Okul/Kurum Geliştirme Stratejileri Sertifika Programı

Okul/Kurum Geliştirme Stratejileri
Sertifika Programı

Üniversite Onaylı Sertifika ÖNCÜ YÖNETİCİLER
ŞUBAT AYINA ÖZEL
%60 İNDİRİM 1125 TL
Eğitim Ücreti: 450,00 TL
Kredi Kartına Taksit İmkanı !
Bir kurumun verimli bir şekilde işlemesi için, yapılması gereken organizasyon ve adımlar vardır. Yapılacak bu işlemlerin en doğru tekniklerle yapılması hayati önem taşımaktadır. Bundan dolayı okul/kurum geliştirme stratejileri eğitimi içerisinde 3 farklı eğitim tekniği mevcuttur.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2019 23:59
Eğitim Başlangıç Tarihi: 23 Şubat 2019 11:00
Sınav Başlangıç Tarihi: 16 Mart 2019 11:00
Sınav Bitiş Tarihi: 23 Mart 2019 23:59

Okul/Kurum Geliştirme Stratejileri Sertifika Programı

Bu 3 eğitim tekniği ile birlikte okul ya da kurum geliştirme stratejileri verimli olarak geliştirilecektir. Eğitim paketi içindeki eğitimler; Okulların Bireysel Öneri Sistemleri ile Geliştirilmesi Eğitimi, Okullar İçin Beceri Matrisleri Eğitimi, Bir Kurumsal Öğrenme Aracı Olarak Kıyaslama - Benchmarking Eğitimi.

OKULLARIN BİREYSEL ÖNERİ SİSTEMLERİ İLE GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ

Kurum; insan kaynağının yönetime katılımını sağladığı, iyileştirme alanlarıyla ilgili önerilerini aldığı, hayata geçirdiği ve ödüllendirdiği sistemlerin genel adıdır. Bu eğitim içerisinde de kurumun geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Eğitimin amaçları; Katılımcı yönetim anlayışının geliştirilmesi, Katkı sağlayacak yaratıcı fikirlerin paylaşılması ve hayata geçirilmesi, Çalışan motivasyonunun artırılması, Mevcut uygulamaların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, Bilinen veya olması muhtemel problemlerin tespit edilmesi, Mevcut uygulamaların geliştirilmesi.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Önerinin tanımlanması,
 • Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,
 • Değerlendirme sürecinin belirlenmesi,
 • Değerlendirme Kurulunun görevlendirilmesi,
 • Dokümantasyon / kayıt sisteminin kurulması,
 • Ödüllerin belirlenmesi,
 • Takip sisteminin tasarlanması.

 

OKULLAR İÇİN BECERİ MATRİSLERİ EĞİTİMİ

Bir iş veya meslekle ilgili yapılan işlerin gruplandırılarak gösterildiği tablodur. Eğitimdeki amaçlar; Öğretilecek işin öğrenilebilir parçalara ayrılması / müfredat oluşturma, İş standartlarının belirlenmesi, Aynı işi yapan kişiler arasında seviye farklarının tespiti ve giderilmesi, İşlerin ve pozisyonların yedeklenmesi, Göreve yeni gelecek kişiler için eğitim planının hazırlanması, Bireyle birlikte fonksiyonun / işin gelişmesi, Beceri ve yetkinlik envanteri hazırlanması, Uzmanlığın teşvik edilmesi, Objektif işe alım ve terfi kriterlerinin oluşturulması.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Çalıştay yoluyla matrise girecek işlerin belirlenmesi,
 • Matrisin hazırlanması, Eğitim notlarının hazırlanması,
 • Değerlendirme yönteminin belirlenmesi,
 • Kişilerin değerlendirilmesi,
 • Matrisin ve mevcut durumun kişilerle paylaşılması ve geribildirim alınması,
 • Kişisel eğitim planlarının hazırlanması (süre, eğitmen, eğitim yeri vb),
 • Eğitimlere başlanması,
 • Ölçme ve değerlendirme (sınav ve gözlem),
 • Gelişimin izlenmesi ve bireysel koçluk yapılması.

 

BİR KURUMSAL ÖĞRENME ARACI OLARAK KIYASLAMA - BENCHMARKİNG EĞİTİMİ

Bir kurumun rekabet gücünü yükseltmek için, başarılı performansa sahip başka kurumların, iş yapma tekniklerini incelemesi, kendi teknikleri ile kıyaslaması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi kurumunda uygulamasıdır. Kıyaslama, bir kurumsal öğrenme aracıdır. Amaç kurumun gelişim alanlarıyla ilgili iyi uygulamaları hayata geçirmesidir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kurumun gelişime açık yönlerinin belirlenmesi,
 • Kıyaslama konusunun belirlenmesi,
 • Kıyaslama yapılacak kuruluşun belirlenmesi,
 • Kıyaslama ekibinin ve liderinin belirlenmesi,
 • Ekiple beraber hazırlık toplantısının yapılması
 • Kıyaslamanın yapılması,
 • Kıyaslama ekibiyle değerlendirme toplantısı,
 • Raporun hazırlanması,
 • Raporun yönetime sunulması ve iyileştirme önerileri için onay alınması,
 • Önerilerin hayata geçirilmesi.

Eğtim Süresi : 30 Saat

Okul/Kurum Geliştirme Stratejileri Sertifika Programı Onaylı Belge

Eğitim Süreci

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim yöntemine uygun hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, eğitim modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Bu sertifika programı, toplamda örgün eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
 • Toplam eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre değişiklik gösterebilir.
 • Eğitimler, satın aldığınız günden itibaren 90 (doksan) gün boyunca erişiminize açık kalacaktır.  


Okul/Kurum Geliştirme Stratejileri Sertifika Programı Onaylı Belge

Tamamı Uzaktan Eğitim : Tüm müfredat, uzaktan eğitim yöntemine uygun hazırlanmıştır. Eğitim ve sınav için üniversiteye gitmenize gerek kalmaz.

Müfredat Farkı Yok : Örgün eğitim yerine, etkileşimli videoları izleyerek aynı eğitim içeriğini daha uygun fiyata, daha kısa sürede alabilirsiniz.

Adrese Teslim : Sertifikanız üniversite tarafından adresinize ücretsiz kargolanır. Sertifikalar ıslak imzalı ve üniversiteden doğrulanabilir.

ÜCRET İADESİ YAPILMADIĞINDAN, BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUMANIZI TAVSİYE EDERİZ.

Kredi Kartına Taksit İmkanı
Eğitim Ücreti: 450,00 TL