Temel Arabuluculuk Eğitimi

4,6 (128 oylama)
KREDİ KARTINA 9 TAKSİT!
Son Güncelleme Tarihi:12/2022
Türkçe
₺1950,00
₺2437,50
%20 indirim

Bilirkişilik Temel Eğitimi
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Temel Arabuluculuk Eğitimi

Arabuluculuk genel anlamıyla, çatışmaların çözümü, yönetimi ve önlenmesi amacıyla kullanılan en etkili yöntem olarak ele alınmakla birlikte, arabuluculuğun temel amacı, taraflar arasındaki iletişimsizliği arabuluculuk eğitimi almış profesyoneller yardımıyla gidermektir.

*Eğitimler  örgün olarak gerçekleşmektedir.

 

*Eğitimler yeterli kontenjan sağlandığında açılacaktır.
 

Eğitim İçeriği ;


Modül 1 Çatışma Teorisi

1. Çatışma Nedir?
2. Çatışma ve Uyuşmazlık Farkı
3. Çatışmanın ve Uyuşmazlığın Analizi, Pozisyonlar ve İhtiyaçlar Arasındaki Farklılıklar
4. Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar?
5. Çatışma Çözme Genel Stratejileri
6.  Problem Çözme ve Uzlaşma
7.  Çatışma Çözüm Yöntemleri


Modül 2 Arabuluculuk Nedir?

 1. Arabuluculuğun Tarihçesi
 2. Arabuluculuk Nedir?
 3. Arabuluculuğa Elverişli Alanlar
 4. Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen Hâller
 5. Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 6. Arabuluculuğun Türleri
 7. Arabuluculuğun Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri İçindeki Yeri
 8. Arabuluculuk Sözleşmesi / Arabulucu Sözleşmesi


 Modül 3 Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri

 1. Gönüllülük
 2. Gizlilik
 3. Arabulucunun Tarafsızlığı
 4. Kontrolün Taraflarda Olması
 5. Eşitlik


 Modül 4 Arabulucu Kimdir?

 1. Arabulucu Kimdir?
 2. Arabulucunun Sicile Kayıt Zorunluluğu
 3. Arabulucuda Bulunması Gereken Temel Özellikler
 4. Arabuluculuğun Diğer Benzer Mesleklerden Farkı Nedir?
 5. Arabulucunun Görev ve İşlevleri
 6. Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler


 Modül 5 Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi

 1. Arabuluculuk Sürecine Genel Bakış
 2. Arabuluculuk Aşamaları ve Amaçları (Hazırlık, Başlangıç, İnceleme / Araştırma, Müzakere, Sonuç)
 3. Arabuluculuk Sürecinin Planlanması
 4. Arabuluculuk Sürecinin Planlanmasında Arabuluculuk İlkelerinin Gözetilmesi


 Modül 6 Arabuluculuğun Aşamaları: Hazırlık Aşaması (1)

 1. Ön Basamak: Arabuluculuk Süreci
 2. Birinci Basamak: Kontrol Listesi Hazırlamak
 3. İkinci Basamak: Taraflarla İlk Temasın Kurulması
 4. Üçüncü Basamak: Güvenli Bir Görüşme Ortamının Hazırlanması
 5. Dördüncü Basamak: Arabuluculuk Sözleşmesinin Hazırlanması
 6. Beşinci Basamak: Taraflarla Arabuluculuk Öncesi İlk Görüşme


 Modül 7 Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması (2)

 1. Arabulucunun Taraflarla Buluşması
 2. Arabulucunun Açılış Konuşması
 3. Taraflara Konuşmalarını ve Sürece Dâhil Olmalarını Sağlayacak Güveni Vermek
 4. Soruların Yanıtlanması
 5. Sürecin Başladığının Belgelenmesi
 6. Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanması
 7. Tarafların Açılış Konuşması


 Modül 8 Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması (3)

 1. Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi
 2. İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar


 Modül 9 Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması (4)

 1. Müzakerenin İcrası
 2. Temel Müzakere Türleri: Kazan-Kazan ve Kazan-Kaybet
 3.  Arabuluculukta Temel Müzakere Stratejileri (Rekabetçi – Kaçınmacı – Uyuşmacı – Uzlaşmacı –       Problem Çözücü)
 4.  Harvard Müzakere Modeli
 5. Müzakerelerde Temel Kavramlar ve Dinamikler
 6 . Arabuluculukta Kullanılabilecek Müzakere Taktikleri ve Arabulucunun Müdahale Yöntemleri
 7.  Müzakereyi Sonuçlandırma Aşaması


 Modül 10 Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/Anlaşma Aşaması (5)

 1. Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 173
 2. Kapanış Konuşması
 3. Son Tutanak
 4. Anlaşma Belgesi
 5. Anlaşma Belgesinin İcra Edilmesi


 Modül 11 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılık ve Arabuluculuk

 1. Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Farklılıklar
 2. Toplumsal Cinsiyet İhtiyaçları
 3. Toplumsal Farklılıklar, Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Arabuluculuk


 Modül 12 Uygulama Eğitimi

 1. Uygulama Eğitiminin Planlanması
 2. Uygulama Çalışmasının Yapılması
 Modül 13 Arabuluculuk Mevzuatı

 1. Mevzuata Genel Bakış
 2. Kanun’un Amaç ve Kapsamı
 3. Arabuluculuk Faaliyeti
 4.Arabuluculuk Sicili
 5. Arabuluculuk Eğitimi ve Eğitim Kuruluşları
 6. Sınav, Sınav Kurulunun Oluşumu ve Görevleri
 7. Denetim
 8. Kuruluş ve Teşkilat


 Modül 14 Arabuluculukta Etik

 1 . Gönüllülük ve Eşitlik Kuralı
 2 . Tarafsızlık ve Bağımsızlık Kuralı
 3 . Gizlilik Kuralı
 4 . Menfaat İlişkisi ve Çatışma Olmaması Kuralı
 5.  Mesleki Yeterlilik Kuralı
 6.  Unvan Kullanımı ile Reklam ve Tanıtım Kuralı
 7.  Ücret ve Diğer Giderlerle İlgili Kural
 8 . Arabuluculuk Sürecinin Niteliği, Görevin Özenle İfası  ve Taraflarla İletişim Kurma Kuralı
 9 . Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi Kuralı
 10. Beyan ve Belgelerin Kullanım Yasağı Kuralı
 11. Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı
 12. Belge Saklama Yükümlülüğü Kuralı
 13. Arabuluculuğun Sona Erdirilmesi Kuralı 


Eğitim Süresi: 84 Saat (16 Saat Uygulama + 68  Saat Teorik)

Eğitim Takvimi:

Eğitimler en az 20 en fazla 30 Kişilik başvuru tamamlandığı takdirde (Başvuranlar tarafımızca bilgilendirilecektir) açılmaktadır.

30 Kişilik grup teklifi halinde gruba özgü yönetmelikte belirtilen eğitim kuralları çerçevesinde tarih ve saat ve ayarlaması yapılabilir. 

Eğitim sonunda Eğitim memnuniyet anketi çalışması yapılacak, Eğitim Katılım Belgesi Verilecektir.

Yorumlar

Temel Arabuluculuk Eğitimi
₺1950,00
₺2437,50
%20 indirim
KREDİ KARTINA 9 TAKSİT!
Başvuru Yap

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM