Tüm eğitimlerimizde 50 TL indirim kuponu hediye!

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

4,6 (129 oylama)
 !
 Son Güncelleme Tarihi:4/2022
 Türkçe

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

17UY0299-5/00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

 

 

BELGELENDİRME ŞARTNAMESİ

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5

1) YETERLİLİĞİN ADI: Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu

2) REFERANS KODU: 17U0299-5

3) SEVİYE: 5

4) ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADA Kİ YERİ: ISCO 08:3322 (Ticari Satış Temsilcileri)

5) TÜR: -

6) KREDİ DEĞERİ: -

7)YAYIN TARİHİ: 4/26/2017

    REVİZYON NO: -

    REVİZYON TARİHİ: -

8) AMAÇ: Motorlu kara taşıtları alım satım çalışmalarının eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için ;

                  *Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

 

                 *Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

 

 

                 * Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

9)YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARTLARI:

  •     13UMS0365-5/ Pazarlama Sorumlusu ( Seviye 5 )
  •     12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu ( Seviye 5 )
  •     16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu ( Seviye 5)

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

11) YETERLİLİĞİN YAPISI

a) Zorunlu Birimler: 17UY0299-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

                               17UY0299-5/A2 : Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri

 

b) Seçmeli Birimler: 17UY0299-5/B1: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler

 

c) Birimlerin Gruplandırma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları:

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur. İsteyen adaylar ayrıca seçmeli birimi de alabilirler

 

12) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu ( seviye 5 ) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başladığı tarihten itibaren 2 yıdır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 

13) BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ: Belgenin geçerlilik süresi (5) yıldır.

 

14) GÖZETİM SIKLIĞI:

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belge geçerlilik süresinin başlangıç tarihinden itibaren 35. Ayda sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 

15)BELGE YENİLEMEDE KULLANILACAK ÖLÇME - DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 6 ay çalıştığına dair resmi kayıt,

b)Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama ( performans ) Sınavı (P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 

  16) YETERLİLİK İÇİN UYGULANACAK SINAV VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

 A1) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 

Ölçme ve Değerlendirme

Başarı Ölçütü

Gerekli Görülen Diğer Şartlar

 

 

Teorik ölçme araçları

(T1) A1 birimine yönelik teorik sınav Ek A1- 2'de yer alan "Bilgiler" kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 15 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

 

En az

% 70 oranında başarı sağlanmalıdır

 

 

Sınavda adaylara her soru için ortalama 1-2 dakika zaman verilir.

 

 

 

Performansa dayalı ölçme araçları

 

Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik

ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

 

 

En az

% 80 oranında başarı sağlanmalıdır

 

 

 

Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Araçlarıyla İlgili Diğer Koşullar

 

 

 

Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 

A2) MOTORLU KARA TAŞITLARI ALIM SATIM İŞLEMLERİ YETERLİLİK BİRİMİ

 

 

Ölçme ve Değerlendirme

 

Başarı Ölçütü

 

Gerekli Görülen Diğer Şartlar

 

 

Teorik ölçme araçları

(T1) A2 birimine yönelik teorik sınav Ek A2- 2'de yer alan "Bilgiler" kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır.

 

En az

% 70 oranında başarı sağlanmalıdır

 

 

Sınavda adaylara her soru için ortalama 1-2 dakika zaman verilir.

 

 

 

Performansa dayalı ölçme araçları

 

 

A2 birimine yönelik performansa dayalı sınav A2-2'de yer alan ifadele "Beceri ve Yetkinlikler" kontrol listesinde aday

tarafından başarılması zorunlu kritik adımları belirler.

 

 

En az

% 80 oranında başarı sağlanmalıdır

 

 

 

Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir.

 

Ölçme ve Değerlendirme Araçlarıyla İlgili Diğer Koşullar

 

 

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde

edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresİ birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

 


17)DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

 

Mesleki Yeterlilikler Sistemi kapsamında değerlendiricinin aşağıdaki alternatiflerden en az birini sağlıyor olması gerekmektedir.

  • Motorlu kara taşıtları, satış pazarlama veya tedarik yönetimi konusunda 3 yıl öğretmen/ öğretim üyesi/ öğretim görevlisi olarak eğitim vermiş olmak,
  • Üniversite mezunu olmak ve motorlu araç alım satım alanında en az 5 yıl çalışmış olmak,
  • Meslek yüksekokulu mezunu olmak , motorlu araç alım satım alanında en az 7 yıl çalışmış olmak,
  • Lise mezunu olup, motorlu araç alım satım alanında en az 10 yıl çalışmış olmak.

Yorumlar

22 Mayıs 2022 23:59

Son Başvuru Tarihi

23 Mayıs 2022 11:00

Egitim Başlangıç Tarihi

13 Haziran 2022 11:00

Sınav Başlangıç Tarihi

19 Haziran 2022 23:59

Sınav Bitiş Tarihi

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM