Tüm eğitimlerimizde 50 TL indirim kuponu hediye!

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)

4,7 (539 oylama)
 !
 Son Güncelleme Tarihi:4/2022
 Türkçe

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)
eğitimimize göz atabilirsiniz.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)

1UY0017-6 / İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6

Bilgi notu: Gerek teorik gerekse uygulama sınavı için bilgiler verilmeden önce bazı kısaltmaların ne anlama geldiğinin bilinmesinde yarar görüyoruz.
A1, A2, A3 yeterlilik birimlerini anlatmaktadır. Yani
A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim
A2: Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
A3: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
T ise yeterlilik birimi ile ilgili teorik sınava vurgu yapar. Örneğin A2 T1: Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
Biriminin teorik sınavını vurgulamaktadır.
BG: Bilgi ifadesidir. Teorik sınav soruları BG yani bilgi ifadelerini karşılayacak şekilde hazırlanır ve sorulur.
BY: Beceri ve yetkinlik ifadesidir. Uygulama sınavlarında adaylardan BY lerde karşılığını bulan beceri ve yetkinlikleri sağlamaları/başarmaları istenir ve beklenir.

 
TEORİK SINAV BİLGİLERİ
 

Teorik sınav 3 parçadan oluşmaktadır ve sınava başlandıktan sonra ara verilmesi mümkün değildir.

Alan Kodu

Yeterlilik Birim Adı

Soru Sayısı

Süre

Başarı Notu

A1 T1 Alanı

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim

20

30 Dk

70

A2 T1 Alanı

Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

50

75 Dk

70

A3 T1 Alanı

İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

20

30 Dk

70

 

A1 T1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE KORUMA, KALİTE, ÇALIŞMA MEVZUATI VE MESLEKİ GELİŞİM TEORİK SINAVI

20 soru 30 dk dan dan oluşan bu sınavda sizden: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetleri açıklama, çevre koruma ile ilgili faaliyetleri açıklama, süreçlerin çalışma mevzuatına, kalite gerekliliklerine uygunluğunu tanımlama, mesleki gelişim kaynakları ve uygulamalarını açıklama konularında bilgileriniz ölçülmeye çalışılacaktır.

Bu sınav için genel olarak aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmanız beklenmektedir.
 

1- İş Sağlığı ve Güvenliği

2. Çevre Koruma

3. Temel Çalışma Mevzuatı

4. İş ve Meslek Danışmanlığında Kalite, İzleme ve Değerlendirme

5. İş ve Meslek Danışmanlığında Mesleki Gelişim Uygulamaları

Size aşağıdaki bilgi ifadelerini içeren sorular yöneltilecektir.
 

BG.1

Tehlike ve risk kavramlarını ve birbiri ile ilişkisini tanımlar.

BG.2

Çalışma ortamının iş sağlığı ve güvenliği kural ve talimatlarına uygunluk şartlarını açıklar.

BG.3

Ciddi ve yakın bir tehlike durumunda uygulayacağı prosedürleri açıklar

BG.4

Çalışma ortamı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerini açıklar

BG.5

Dönüştürülebilen malzemeleri (kâğıt, metal, plastik vb.) özelliklerine göre ayırarak sınıflandırır

BG.6

Çalıştığı alanlarda bulunan tehlikeli ve zararlı atıklar ile dönüştürülebilir malzemelerin iletileceği yerleri tanımlar.

BG.7

İşletme kaynaklarının (enerji, sarf malzemeleri vb.) tasarruflu kullanma ilkelerini açıklar.

BG.8

Sorumluluğundaki süreçlerle ilgili mevzuatı (iş kanunu, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu, özel istihdam büroları yönetmeliği, işsizlik sigortası kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu) açıklar.

BG.9

Kalite kavramını ve kapsamını açıklar.

BG.10

Hizmetlerinin niteliğinin izlenmesi için gerekli yöntemleri açıklar

BG.11

Hizmetlerini geliştirmeye yönelik uygulamaları gerekçeleri ile açıklar.

BG.12

Bireysel eğitim ihtiyaçlarını belirler.

BG.13

Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alternatiflerinin uygunluğunu değerlendirir.

BG.14

Sorumlu olduğu işler ve İş ve Meslek Danışmanlığı ile ilgili gelişmeleri takip edeceği bilgi kanallarını sınıflandırır.

BG.15

Sahip olduğu bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ve paydaşlarıyla nasıl paylaşacağını açıklar.


Not: Bilgi ifade sayısı 15, gelecek soru sayısı 20 olduğu için bazı bilgi ifadelerinden birden fazla soru gelecektir.

A2 T1 DANIŞANLARA YÖNELİK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ TEORİK SINAVI
50 soru 75 dk dan oluşan bu sınavda sizden : görüşme öncesi hazırlıkları açıklamanız, danışanla görüşme yapma, görüşmeyi değerlendirerek sonuçlandırma ve danışan portföyünü yönetme konularında bilgileriniz ölçülmeye çalışılacaktır.
Bu sınav için genel olarak aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmanız beklenmektedir.
1. Danışmanlık Sürecini Planlama ve Yürütme 
1.1.Görüşme Öncesi Hazırlık Faaliyetleri 
1.2.Danışanla Görüşme Uygulaması (Bireysel ve Grup Bazlı) 
1.3.Danışanı Tanımaya Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları 
1.4.Danışan Eylem Planı Hazırlama ve İzleme 
1.5.Danışan Portföyünü Yönetme 
1.6.Dezavantajlı Bireylere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri 
1.7.İş Arama Teknikleri ve Özgeçmiş Hazırlama/Europass Sistemi 

2. Danışmanlık Etik, İlke ve Becerileri 
2.1.Danışmanlık Sürecinde Bilgi Toplama, Değerlendirme ve Raporlama Yöntemleri 
2.2.Danışmanlık Hizmetlerinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri 
2.3.İhtiyaç Analizi Teknikleri 

 
2.4.Danışmanlık Sürecinde Etkili İletişim, Görüşme ve İkna Teknikleri  2.5.Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri  2.6.Temel Mentorluk ve Koçluk Teknikleri  2.7.Temel İnsan ve İşsiz Psikolojisi Bilgisi  2.8.Temel Sosyal Psikoloji Bilgisi  2.9.Kariyer Planlama  2.10. Stres ve Öfke Yönetimi  2.11. Zor Kişiliklerle Başa Çıkma  2.12. Zaman Yönetimi  2.13. Beden Dili ve İmaj Yönetimi  2.14. Duygusal Zekâ  2.15. Motivasyon Yönetimi 
 

3. Çalışma Hayatı ve Mesleki Yeterlilik Sistemi 3.1.Temel Çalışma Mevzuatı                 3.2.İşgücü Piyasası, İstihdam Hizmetleri ve Politikaları                 3.3.Meslek Analizi, Meslek Standardı ve Yeterliliklerin Kullanım Alanları

Size aşağıdaki bilgi ifadelerini içeren sorular yöneltilecektir.

BG.1

İş arama kanallarını tanımlar.

BG.2

İş gücü piyasasındaki güncel ve ihtiyaç duyulan meslekleri listeler.

BG.3

Mesleki yaygın/örgün eğitim kurumları hakkındaki bilgilere erişim yollarını tanımlar.

BG.4

Genel eğitim ve sınav sisteminin nasıl işlediğini ifade eder.

BG.5

Randevu taleplerinin cevaplanmasına yönelik ilkeleri açıklar.

BG.6

Danışana randevu vermedeki adımları açıklar.

BG.7

Ön bilgi olarak alması gereken konuları açıklar.

BG.8

Görüşme ortamına uygun fiziksel şartları (mekânsal özellikler, ses yalıtım vb.) açıklar.

BG.9

Görüşme odasında bulunması gereken materyalleri listeler.

BG.10

Danışanın niteliklerine uygun gruplandırma ve dosyalama faaliyetlerini listeler.

BG.11

Danışanı tanımaya yönelik uygulanan testlerin hazırlık sürecini açıklar.

BG.12

Test uygulama sürecinin adımlarını açıklar.

BG.13

Kişisel değer analizinin amacını ve uygulama adımlarını açıklar.

BG.14

Danışan eylem planının kapsamını açıklar.

BG.15

Görüşme süresince uygulayacağı beden dili kurallarını açıklar.

BG.16

Etkili iletişim tekniklerini açıklar.

 

Not: Bilgi ifade sayısı 16, gelecek soru sayısı 50 olduğu için bazı bilgi ifadelerinden birden fazla soru gelecektir.

A3 T1 İŞVERENLERE, EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ TEORİK SINAVI

20 soru 30 dk dan oluşan bu sınavda sizden : İşyeri ve Eğitim/Öğretim kurumu ziyaret hazırlıkları yapma, işyeri ziyaretlerini gerçekleştirme, eğitim ve öğretim kurumu ziyaretlerini gerçekleştirme, işveren portföyünü yönetme, tanıtım ve işbirliği faaliyetleri yürütme konularında bilgileriniz ölçülmeye çalışılacaktır.

Bu sınav için genel olarak aşağıdaki konularda bilgi sahibi olmanız beklenmektedir.

1. İşyeri ve Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Danışmanlık Hizmetlerini Planlama ve Yürütme

                1.1.Örgütlerde Yeni Yönetim Modelleri

                1.2.İşe Alım ve Yerleştirme Süreci

                1.3.İşyeri ve Eğitim Kurumu Ziyareti Uygulamaları

                1.4.Milli Eğitim ve Sınav Sistemi

2. Danışmanlık Becerileri

                2.1.Bilgi Toplama, Değerlendirme ve Raporlama Yöntemleri

                2.2. Etkili İletişim ve İkna Teknikleri

                2.3.Mülakat Teknikleri

                2.4.Sunum Teknikleri ve Uygulama

                2.5.Toplantı Yönetimi

                2.6.Tanıtım Yapma ve İşbirliği Geliştirme

3. Temel Mevzuat ve Çalışma Hayatı

                3.1.İşgücü Piyasası Analizleri

                3.2.Türkiye Ekonomisi ve İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler

                3.3.Temel Çalışma Mevzuatı ve Teşvikler

                3.4.Temel Mesleki Rehberlik ve Danışma Bilgisi

                3.5.Ulusal Yeterlilik Sistemi

Size aşağıdaki bilgi ifadelerini içeren sorular yöneltilecektir.

BG.1

Ziyaret planının içeriğini ve ziyaret planı hazırlama adımlarını açıklar.

BG.2

Görüşme esnasında ihtiyaç duyacağı yardımcı materyalleri listeler

BG.3

İşveren hakkında toplanması gereken ön bilgileri sıralar

BG.4

Eğitim ve öğretim kurumu hakkında toplanması gereken ön bilgileri sıralar.

BG.5

Meslek araştırması yöntemlerini tanımlar

BG.6

Raporlama türlerini ve tekniklerini açıklar.

BG.7

İşe alım tekniklerini açıklar.

BG.8

İşe alım görüşmelerinde uygulayacağı kuralları açıklar.

BG.9

İş talebi alma yöntemlerini açıklar

BG.10

İşe yerleşen bireylerin işe uyum takibinin nasıl yapılacağını açıklar.

BG.11

İş arayanlar, işverenler, eğitim kurumları ve sosyal tarafların katılımını arttırıcı tanıtım faaliyetlerini tanımlar.

BG.12

Fuar, stand, sunum gibi tanıtım organizasyonlarında gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklar.


Not: Bilgi ifade sayısı 12, gelecek soru sayısı 20 olduğu için bazı bilgi ifadelerinden birden fazla soru gelecektir.
 
UYGULAMA SINAV BİLGİLERİ

Teorik sınav 3 parçadan oluşmaktadır ve herhangi bir ara verilmesi söz konusu değildir.

Alan Kodu

Yeterlilik Birim Adı

Sınav Konusu

Süre (En az)

Başarı Notu

A2 P1 Alanı

Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Danışan Görüşmesi Uygulaması

15 Dk

70

A3 P1 Alanı

İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

İşveren Görüşmesi Uygulaması

15 Dk

70

A3 P2 Alanı

İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması

10 Dk

70

 

A2 P1 DANIŞAN GÖRÜŞMESİ UYGULAMASI

Performansa dayalı sınavda adayın (gerçek/rol yapan) bir danışanla görüşme gerçekleştirmesi beklenir.

Performansa dayalı sınav, gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçek uygulama şartları dikkate alınarak belirlenmiş sürede (15 dakikadan az olmamak kaydıyla) ve farklı danışan profilleri (iş arayan, iş değiştirmek isteyen, dezavantajlı vb.) dikkate alınarak, aşağıda yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilecektir.

Adayın, performansa dayalı sınavdan başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak kaydıyla bütün adımlardan % 70 oranında başarılı olması gerekmektedir.

Sınav performansınız aşağıdaki beceri ve yetkinliklere göre değerlendirilecektir.

 

BY.1

Danışanı ayakta ve güler yüzle karşılayarak oturması için yer gösterir.

BY.2

Danışma süresi ve ilkeleri hakkında bilgi vererek hangi konularda yardımcı olabileceğini belirtir.

BY.3

Danışanın hangi konuda yardım almak üzere görüşmeye geldiğini belirler.*

BY.4

Danışanın engellerini ve özel durumlarını da içeren kişisel bilgilerini alır.*

BY.5

İş arama/meslek seçimi, iş deneyimi ve iş yaşamında karşılaştığı sorunlar hakkında sorular sorar.

BY.6

Danışanın işgücü piyasası, iş bulma kanalları, meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgi düzeyini belirlemeye yönelik sorular sorar.

BY.7

Açık uçlu sorular sorarak danışanın (kazanç, sosyal güvence, sosyal imkânlar vb.) beklentilerini tanımlar.*

BY.8

Belirlemiş olduğu beklentileri danışana doğrulattırır.

BY.9

Danışana yapılan testleri, bireysel görüşme sonuçları ve danışanın davranışsal özelliklerini göz önünde bulundurarak yorumlar.

BY.10

Danışanın durumuna göre (iş arayan, iş kurmak isteyen, özel politika gerektiren gruplar vb.) danışana gerekli bilgiyi aktarır.

BY.11

Danışanın ihtiyaç ve beklentilerine uygun çalışma mevzuatı hakkında danışana bilgi verir.

BY.12

Danışanın kişilik özellikleri, yetenek, ilgi, beceri vb. özelliklerini göz önünde bulundurarak iş arama motivasyonu/mesleki eğilimi konusunda görüş oluşturur.

BY.13

Yapılan görüşme doğrultusunda danışanın iş bulma/meslek seçimi sürecinde eksikliklerini gidermeye yönelik eylemleri tanımlar.*

BY.14

Görüşme süresince yapılan tespit, değerlendirme ve analiz sonuçlarını danışana onaylatarak eylem planı üzerinde uzlaşır.

BY.15

Danışana eylem planı uygulama süreci hakkında bilgi verir.

BY.16

İhtiyaç halinde geribildirimler vererek sürecin başarıya ulaşması adına farkındalık yaratır.

BY.17

Görüşme süreci boyunca kayıt tutar.

BY.18

Görüşme süresince beden dili kurallarına uygun hareket eder.

BY.19

Etkili iletişim tekniklerini uygular

 

ÖNEMLİ NOT: Sarı ile işaretlenmiş olan kriterler muhakkak yapılması/başarılması gereken kriterlerdir. Aday 70 in üzerinde not alsa ve fakat sarı ile işaretli kriterlerden bir tanesini unutsa/yapmasa sınavı başarısız sayılacaktır.

A3 P1 İŞVEREN GÖRÜŞMESİ UYGULAMASI

Performansa dayalı sınavda adayın (gerçek/rol yapan) bir işverenle görüşme gerçekleştirmesi beklenir.

Performansa dayalı sınav, gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçek uygulama şartları dikkate alınarak belirlenmiş sürede (15 dakikadan az olmamak kaydıyla) ve farklı işveren profilleri (hizmet, imalat işletmesi vb.) dikkate alınarak aşağıda yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir.

Adayın, performansa dayalı sınavdan başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak kaydıyla bütün adımlardan % 70 oranında başarılı olması gerekmektedir.

Örnekler:

Örnek 1- İşverenin zincir marketleri vardır. Yakın bir zamanda yeni bir şube açmak istemektedir. Halen çalışmakta olanların bir kısmını yeni açılacak olan markete yönetsel pozisyonlara aktarmayı, ayrıca kasiyer, reyon görevlisi, şarküteri, temizlik, manav gibi bölümler için yeni personel almayı planlamaktadır. Neyi nasıl yapacağı, devletin istihdam konusundaki teşvikleri konusunda bilgi almak ve yardımcı olmanız için sizinle (iş ve meslek danışmanı ile) bir görüşme yapmayı istemektedir.

Örnek 2: İşveren Çocuk Gelişimi alanında lisans eğitimi almış ve 2-6 yaş aralığındaki çocuklar için kreş açmayı planlamaktadır. Kreşte çalıştırılmak üzere: grup sorumlusu, çocuk bakıcısı, yardımcı personel  (yemek, temizlik elemanı), branş elemanı almayı planlamaktadır. Neyi nasıl yapacağı, devletin istihdam konusundaki teşvikleri konusunda bilgi almak ve yardımcı olmanız için sizinle (iş ve meslek danışmanı ile) bir görüşme yapmayı istemektedir.

Örnek 3: İşveren dokuma alanında faaliyet gösteren bir işyerinin sahibidir. 200 ün üzerinde çalışanı vardır. Yeni makine ve ekipmanlar almıştır. Yeni bir yönetim anlayışı ile işleri yürütmek istemektedir. Çalışanların eğitimleri, kritik pozisyonlar için (kalite güvence, sosyal medya hesaplarının yönetimi, yeni kullanılmaya başlanan entegre yazılımların kullanıcıları vb) personel almayı da planlamaktadır. Neyi nasıl yapacağı, devletin istihdam konusundaki teşvikleri konusunda bilgi almak ve yardımcı olmanız için sizinle (iş ve meslek danışmanı ile) bir görüşme yapmayı istemektedir.

Not: Elbette sınavda yukarıdaki örnekler çıkmayacaktır. Fakat uygulama örnekleri buna benzer olacak, sizden neyin nasıl yapılabileceği konularında işletme sahibi/ortağına veya İnsan Kaynakları sorumlusuna sorular sormanız, bilgi vermeniz beklenecektir.

Sınav performansınız aşağıdaki beceri ve yetkinliklere göre değerlendirilecektir.

BY.1

Görüşme esnasında kendisi ve kurumu hakkında bilgi verir*.

BY.2

Ziyaret amacını açıklar*.

BY.3

İşverenden sektörü, çalışan sayısı, çalışanların mesleklere göre dağılımı vb. hakkında bilgi alır*

BY.4

İşverenin kısa, orta ve uzun vadede eleman ihtiyacı, nitelik ve niceliğini tespit eder.

BY.5

İşverenin işe alım yöntemleri hakkında bilgi alır.

BY.6

İşverene işe alım yöntemleri hakkında yardımcı olur

BY.7

Görüşme süreci boyunca kayıt tutar*

BY.8

Görüşme/sunum süresince beden dili kurallarına (jest ve mimikleri doğru bir şekilde kullanma, göz teması kurma, abartılı hareketlerden kaçınma vb.) uygun hareket eder.

BY.9

Görüşme/sunum sürecince etkili iletişim tekniklerini (dili akıcı ve anlaşılır bir şekilde kullanma, ses tonu ve vurguları doğru kullanma, vb.) uygular.

BY.10

İşverenin talep ve beklentilerini alarak görüşmeyi sonuçlandırır*.

BY.11

Görüşme/sunum süresini etkili ve verimli bir şekilde kullanır.

 

ÖNEMLİ NOT: Sarı ile işaretlenmiş olan kriterler muhakkak yapılması/başarılması gereken kriterlerdir. Aday 70 in üzerinde not alsa ve fakat sarı ile işaretli kriterlerden bir tanesini unutsa/yapmasa sınavı başarısız sayılacaktır.

A3 P2 EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMUNA YÖNELİK SUNUM UYGULAMASI

Eğitim ve Öğretim Kurumlarına yönelik yürütülen faaliyetler için konular belirlenir ve bu konulardan biri için adayın bilgisayar ortamında veya sunuş tahtası vb. üzerinde sunum gerçekleştirmesi beklenir.

Sunum süresi en az 10 dakikadır. Adayın performansı kontrol listesine göre puanlanır.

Adayın, performansa dayalı sınavdan başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak kaydıyla bütün adımlardan % 70 oranında başarılı olması gerekmektedir.

Uygulama sınavı (P2) ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir.

Sunum uygulamasında ekli dosyadaki sunum konularından bir tanesi çıkacaktır. Burada belirtilmesi gereken husus, sınava girecek olan adayın istediği sunumu yapamayacağıdır. Bu nedenle aday, tüm sunum konuları için hazırlıklı olmalıdır. Sunumlar için tıklayınız.

Sınav performansınız aşağıdaki beceri ve yetkinliklere göre değerlendirilecektir.

BY.8

Görüşme/sunum süresince beden dili kurallarına (jest ve mimikleri doğru bir şekilde kullanma, göz teması kurma, abartılı hareketlerden kaçınma vb.) uygun hareket eder.

BY.9

Görüşme/sunum sürecince etkili iletişim tekniklerini (dili akıcı ve anlaşılır bir şekilde kullanma, ses tonu ve vurguları doğru kullanma, vb.) uygular.

BY.11

Sunuma başlamadan önce kendisi ve kurumu hakkında bilgi verir*.

BY.12

Sunumun amacı ve kapsamı hakkında genel bilgi verir*.

BY.13

Görüşme/sunum süresini etkili ve verimli bir şekilde kullanır.

BY.14

Sunumun içerik akışını (anlatılanların sunum görselleriyle uyumunu sağlama, verilen örneklerin sunum konusuyla ilişkisi kurma, konuyu sunum süresince anlaşılır kılma, anlatılanların sunumun temasına ve amacına uygun olması, anlatılanlar arasında bütünlük sağlayabilme vb.) etkili bir şekilde yönetir.

BY.15

Sunumu özetleyerek tamamlar.

BY.16

Dinleyicinin sunum ile ilgili sorularının olup olmadığını belirler.

 

ÖNEMLİ NOT: Sarı ile işaretlenmiş olan kriterler muhakkak yapılması/başarılması gereken kriterlerdir. Aday 70 in üzerinde not alsa ve fakat sarı ile işaretli kriterlerden bir tanesini unutsa/yapmasa sınavı başarısız sayılacaktır.

Yorumlar

22 Mayıs 2022 23:59

Son Başvuru Tarihi

23 Mayıs 2022 11:00

Egitim Başlangıç Tarihi

13 Haziran 2022 11:00

Sınav Başlangıç Tarihi

19 Haziran 2022 23:59

Sınav Bitiş Tarihi

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM