Liderlik Ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı

4,5 (43 oylama)
KREDİ KARTINA 9 TAKSİT!
Son Güncelleme Tarihi:9/2023
Türkçe
₺420,00
₺1050,00
%60 indirim

Yönetim Ve Organizasyon Sertifika Programı
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Günümüzde iş hayatının performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır.

 

Bu eğitim sonunda, yöneticilerin liderlik vasıfları kazanması, yönetici ve iş görenler arasındaki iletişim engellerinin aşılmaya çalışılması, yöneticilerin empati yeteneklerinin arttırılabilmesi ve yöneticilerin olayları helikopter bakış açısıyla analiz edip değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir.

 

Eğitimin Kazanımları

 • Astlarıyla İyi İlişkiler Kurmak, Astlarına Destek Olmak ve Yönlendirme Sağlamak
 • Proaktif Olmak
 • Astını Problem Çözme Konusunda Cesaretlendirmek
 • Dayanıklılığı Geliştirmek
 • Yetki Devrini Kullanabilmek
 • İnisiyatif Kullanmak
 • Emir-direktif Verebilmek
 • Etki Alanına Odaklanmak
 • Geribildirim Almak ve Vermek
 • Yaratıcı Gerilim Yaratmak
 • Kendini Geliştirmek
 • Takım Üyelerini Motive Etmek
 • Takımda İşleri Organize Etmek
 • Kendi Kişisel Becerilerin ve Özelliklerinin Farkında Olmak
 • Kendi Kişisel Gelişimini Gözden Geçirmek
 • Kendi Güçlü Yanlarını ve Gelişmeye Açık Yanlarını Belirlemek
 • Diğerlerine Liderlik Geliştirici Fikirlerini Sormak ve Almak
 • Liderlik Özelliklerini Sergileyebilmek ve Liderlik Becerilerini Uygulamaya Aktarabilmek
 • Diğerlerini Destekleyebilmek
 • Diğerlerinin Duygularını Teşhis Etmek ve Anlayabilmek
 • Zor Durumlarla ve Baskılarla Mücadele Edebilmek
 • Görev ve Faaliyetleri Doğru Olarak Tahsis Edebilmek
 • Çalışanlardan Öneri Alabilmek
 • Takım Üyeleriyle Görevleri Tartışmak ve Üzerinde Anlaşmak
 • Liderlik Faaliyeti için Hazırlıklı Olmak, Uygun Faaliyeti ve Görevi Seçebilmek, Uygulatmak
 • Kendine ait Geliştirilebilecek Olanları Ortaya Koymak
 • Öğrenilmiş Çaresizliği Yenmek
 • En Uygun Liderlik Faaliyetinin Seçimine ve Faaliyetteki Hareket Tarzına Karar Verebilmek

 

Kimler Katılabilir?

 • İş dünyasındaki profesyonel çalışanlar ve yöneticiler (kamu ve özel sektör),
 • İş dünyasına adım atacak olan öğrenciler,
 • Kobi ve aile şirketleri sahipleri ve profesyonel yöneticileri,
 • İç ve dış müşterileriyle etkileşimde bulunan tüm çalışanlar.

 

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK [30 Saat]

 • Yönetim Ve Yönetici Kavramı
 • Lider Ve Yönetici Tanımları
 • Bahçevan İlkesi
 • Liderin Özellikleri
 • Lider Ve Yöneticilik Karşılaştırması
 • Türk Kültüründe Lider Kimdir?
 • Türk Kültüründe Liderin Özellikleri
 • Gücü Kullanan Liderden, Gücü Yokmuş Gibi Görünen Lidere
 • Türkiye'de Liderlik Tarzları
 • İyi Lider-Kötü Lider
 • Liderin Bilinç Düzeyi
 • Beşinci Düzey Liderlik Ve Karizma
 • Liderlik Çarkı Uygulaması

 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

 • Örgütsel Çatışma Tanımı
 • Çatışma Fırsat Mı Tehlike Mi?
 • Bölüm İçi Ve Bölümler Arası Çatışma Nedenleri
 • İç Çatışma/Dış çatışma/Gizli Ve Açık Çatışma
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Ödün Verme
 • Baskı Kurma
 • Kaçınma
 • İşbirliği Ve Uzlaşma
 • Çatışma Yönetimi Uygulamaları

 

ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI

 • Yüksek Performanslı Takım Özellikleri
 • Yüksek Performanslı Takımlarda Liderler
 • Farklılıkları Yönetebilme
 • İfade Edilmeyen Duyguların Takım Performansına Etkisi
 • Takımlarda Güven Ve İşbirliği
 • Değerler/Sonuç İlişkisi
 • Toplam Fayda Bilinci Ve Yönetimi
 • Toplam Fayda İçin Başarı Algısı

 

LİDER YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

 • Koçluk ve Diğer Kavramların Farkı
 • Bakış Açımız
 • Değişim ve Koçluk Mantıksal Algı Boyutları ile Gelişim ve Değişim
 • Yöneticiden Koç Liderlere:
 • Yapmaktan Yönetmeye
 • Vizyon ve Planlama
 • Yetkinlik Çarkı
 • Koçluk Becerileri 
 • Koçluk Duruşu (Öğrenen-Yargılayan Zihniyet-Öğrenen Zihniyetle Kişinin Gelişim ve Dönüşümünü Destekleme)
 • Yapılandırılmış Koçluk Adımları
 • Doğru İletişim
 • Geribildirim (Kişinin Güçlü Yönlerini Destek Alarak Gelişim Planı Oluşturmak)
 • Takdir Etme
 • SCARF Modeli Nedir? Koçvari Yöneticilikle Bağlantısı Nedir?
 • Yeni Neslin Yönetim Beklentisi ve Koçvari Yöneticilikle Bağlantısı

 

HİKÂYE ANLATARAK LİDERLİK ETMEK

 • İnsan Neden Hikâye Anlatma İhtiyacı Duyar.
 • Hikâye Ve Oyun İle Öğrenmek…
 • Hikâyenin Motive Edici Unsurları Nelerdir…
 • Hikâyenin Matematiği…
 • Katharis Nedir?
 • Baht Dönüşü Nedir?
 • Dilin Değişimi Ve Gelişimi…
 • Yazılı İletişimin İş Hayatındaki Önemi…
 • Dil Ve İmla Kurallarının Liderlikteki Önemi…
 • Neden İyi Bir Türkçe Kullanmalıyım?
 • Yazarken En Çok Yapılan Hatalar Nelerdir?
 • Daha İyi Nasıl Yazı Yazabilirim…
 • İş Dünyasında Hikâye Anlatmanın Önemi
 • Lider Yönetici Olarak Neden Hikâye?
 • İş Hayatında Liderlerden Hikâye Örnekleri
 • Lider Yönetici Olarak Hikâyenizi Yaratın.
 • Yaratıcılığı Ortaya Çıkarma
 • Vizyon-Misyon Kavramlarını Anlatma
 • Hedef Belirleme
 • Ekip Ruhu Yaratma
 • Değerleri İfade Etme
 • İş Yerinde İletişimi Artırma
 • Ürün Tanıtımı Ve Lansmanlar
 • Sunum Yapma
 • Hikâye Anlatmada Dikkat Edilecek Noktalar
 • Lider Yönetici Olarak Hikâyenizi Yazma Ve Anlatma
 • Liderlik Ve Yöneticilik Hikâyeleri Yazma Ve Anlatma Uygulamaları Yapılacaktır.

 

DUYGUSAL ZEKÂ

 • Duygusal Zekânın Tanımı
 • Bilişsel Zekâ Ve Duygusal Zekâ Arasındaki Fark
 • Duyguların Özellikleri
 • Duygusal Zekânın Boyutları
 • Kendini Tanımak
 • Çevreyi Hissetmek
 • Değişimi Yakalamak
 • İç Dengeyi Kurmak
 • Olumlu Enerjiyi Yaymak
 • Çalışanın Duygusal Zekâsı
 • Liderlik Ve Duygusal Zekâ
 • Duygusal Zekâyı geliştirmek
 • İçimizdeki Leonardo

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNDE LİDERLİK

 • Kurumsal Değişim Nedir? Neden Değişime İhtiyaç Duyuyoruz?
 • Çalışanlar Değişim Süreçlerini Nasıl Algılıyorlar?
 • Değişim Süreçleri Nasıl Yönetilirse Başarıya Ulaşılır?
 • Değişim Süreçlerinde Uygulanması Gereken Adımlar Nelerdir?
 • Değişim Süreçleri-Vaka Çalışması
 • Kurumlar Değişim Süreçlerini Yönetirken En Çok Nerede Yanlış Yapıyorlar?
 • Değişim Süreçlerinde Liderlerin Rolü Nedir?
 • Nöro Liderlik Nedir? Nasıl Gelişmiştir?
 • Nöro Liderlik Anlayışının Değişim Süreçlerinde Ki Yeri ve Olumlu Katkıları Nelerdir?
 • Nöro Liderlik Esasları İle Değişim Süreçlerini Yönetmek
 • Nöro Liderlik SCRAF- T Modelinin Detayları & Bu Modelin Uygulanmasının Değişim Süreçlerine Getirdiği Olumlu Sonuçların Detaylı İncelenmesi
 • Çalışanın Kurum İçerisindeki Rolünün İyi Tanımlanması Neden Önemlidir?
 • Kurum İçinde Algılanan Adalet Duygusunun İş Motivasyonuna ve Kurumsal Değişime Etkisi Nasıldır?
 • Çevresini Kontrol Etme ve Şekillendirme İhtiyacının Çalışanların Motivasyonuna ve Kurumsal Değişim Üzerindeki Etkisi Nasıldır?
 • Beyin Kurum İçi Belirsizliklerin Nasıl Algılar ve Sonucunda Ortaya Çıkan Tepkiler Nelerdir? Bu Tepkiler Nasıl Yönetilir?
 • Beyin Kuruma ve Liderine Güveni Nasıl Algılar? Kurum İçi Güvenin Değişim Süreçlerine Olan Etkisi Nelerdir?
 • Kurumum İçinde Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesinin Motivasyon ve Kurumsal Değişimi Nasıl Etkiler?
 • Vaka Analizi-Değişim Süreçlerini Nöro Liderlik Esaslarına Göre Yönetmek

 

FASİLİTASYON

 • Fasilitasyonun Genel Tanımı ve Temel Yapı Taşlarının Tanıtılması
 • Değişim ve Dirençle Baş Etme
 • Grup Dinamikleri; Gizli Dirençler ve Önyargılarla Baş Etmek
 • Katılımcılık Sağlama ve Kaynaştırma
 • Fasilitasyon Tekniklerinin Kullanım Alanları
 • Fasilitasyon Aşamaları
 • Hazırlık Aşaması
 • Yürütme Aşaması
 • Sonuçlandırma ve Takip
 • Fasilitatörün Rol ve Sorumluluklarının Belirlenmesi
 • Temel Fasilitasyon Yetkinlikleri
 • Fasilitatörlük Becerileri
 • Karar Alma
 • Problem Çözme
 • Strateji Oluşturma
 • Uyuşmazlık Giderme
 • İletişimi Geliştirme
 • Değişimi Yönetme
 • Ürün/hizmet Geliştirme
 • Yenilik Getirme
 • Fasilitasyon Teknikleri
 • Etkin Fasilitatörün Kritik Başarı Faktörleri
 • Hedeflerle Yönetim ve Süreç Yönetimi ile Fasilitasyon
 • Fasilitasyonun Değişim Yönetimi İlişkisi
 • Fasilitasyonun Liderlik İlişkisi

 

LİDERLER İÇİN GLOBAL VİZYON YARATMAK

 • Global Liderlik
 • Global Lider Kimdir?
 • Nasıl Global Lider Oluruz?
 • Global Liderlere Neden İhtiyaç Duyarız?
 • Değişen Ekonomik Ve Pazar Koşullarında Global Liderlerin Yeri Nedir?
 • Kültür Ve Liderlik
 • Kültür Nedir?
 • Uluslararası Kültürel Farklılıkları Tanımak
 • Hofstede'nin Global Kültür Araştırması Ve Kültür Boyutları
 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Farklı Kültürleri Tanımanın Global Liderlikteki Yeri Nedir?
 • Kültürler Arası İletişim
 • Kurumsal İletişimde Kültürel Farklılıkların Yeri
 • Uluslararası Kültürlerin İletişim Farklılıkları Nelerdir?
 • Doğru İletişim Kurulmasının Global İş Yaşamındaki Önemi
 • Kültürler Arası İletişim Örnekleri
 • Global Liderlikte Takım Yönetimi
 • Farklı Kültürden Gelen Kişilerin Bir Takım Olması Nasıl Sağlanır?
 • Dijital Dünyada Global Takımlar Yönetmek
 • Farklı Ülkelerin Kültürel Yapısını Ve İş Yönetim Tarzlarını Anlamak
 • Japon Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Çin Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Hindistan Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Afrika ülkelerinin Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Güney Amerika Ve Amerika Kıtasının Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?

 

ZİHNİN EFEKTİF KULLANIMI

 • Çoklu Zekâ Kavramı Temel Bilgiler
 • Çoklu Zekâ Kapsamında Dünyayı Nasıl Algılar, Nasıl Öğreniriz?
 • Öğrenmeye Yönelik Uygulama
 • Sağ Ve Sol Beynin Çalışma Şekli
 • Zihinsel Alışkanlıkların Gücü
 • Yeniden Çerçeveleme
 • Akıl Haritası Nedir? Nasıl Yaratılır?
 • Akıl Haritalarının Profesyonel Yaşamda Kullanımı
 • Herkesin Peşinde Olduğu Sihirli İçerik: Hafızayı Güçlendirme
 • Yaratıcı Zekâyı Tetikleme &Hayal Gücü Kullanımı
 • Lider Yöneticinin Zihinsel Ajanda Tasarımı
 

Başvuru Süreci

Başvuru yapmak isteyen adaylarımızın sertifika programının sayfasında yer alan “Başvuru Yap” butonuna tıklayarak başvuru formunu ve ödeme bilgilerini doldurmaları yeterlidir.

Eğitim başlangıç tarihinde başvuru yapan adaylara Kullanıcı adı ve Şifresi mail olarak gönderilmektedir.

 

Eğitim Süreci

 • Tüm müfredat, eğitim videolarından oluşmaktadır. Örgün eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Eğitim sonunda, internet üzerinden çoktan seçmeli test usulü sınavınız olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
 • Adayların 3 defa sınava katılma hakkı vardır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.

 

Sertifika Süreci

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylarımız eğitimlerini bitirdikten 2 hafta sonra sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sisteminden sorgulayabilmektedir. Sertifika kamu ve özel kurumlarda geçerlidir. Geçerlilik süresi ömür boyudur.

 

Sertifikaya Sahip Olmak Ne Kazandırır?

Alacağınız sertifika ile onaylı ve geçerli bir belgeye sahip olabilir, iş bulabilir, işinizde yükselebilir, terfi alabilir, özgeçmişinizi güçlendirebilir, iş başvurularında öne çıkabilir, uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinize fark atabilir, kariyerinizi geliştirebilir ve geleceğinize yön verebilirsiniz.

 

Yorumlar

S
1114 gün önce
SILA K.
Şuan aktif olarak eğitime devam ediyorum. Ve çok memnun olduğumu belirtmek istedim. Keşke eğitim süresi biraz daha fazla olsaymış. Teşekkürler.
Liderlik Ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı
₺420,00
₺1050,00
%60 indirim
KREDİ KARTINA 9 TAKSİT!
Başvuru Yap

ÖRNEK VİDEO

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM