Liderlik Ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı

4,5 (43 oylama)
KREDİ KARTINA 9 TAKSİT!
Son Güncelleme Tarihi:6/2024
Türkçe
₺950,00
₺1900,00
%50 indirim

Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Liderlik ve etkin yöneticilik, bir organizasyonun veya bir grup insanın hedeflere ulaşmasını sağlamak için bir liderin sergilediği yeteneklerin ve davranışların kombinasyonudur. Hem liderlik hem de etkin yöneticilik, insanları motive etme, ilham verme, yönlendirme ve organizasyonun hedeflerine ulaşması için gerekli kaynakları yönetme süreçlerini içerir. Liderlik ve etkin yöneticilik, organizasyonun başarısı için kritik öneme sahiptir. İyi bir lider, ekibin potansiyelini maksimize etmeye yardımcı olabilir, performansı artırabilir ve organizasyonun hedeflerine ulaşmasına rehberlik edebilir. Liderlik ve etkin yöneticilik eğitimi, bireylere liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmeleri için sağlanan bir eğitim programıdır. Bu tür eğitimler, katılımcılara liderlik ve yöneticilik rollerini daha etkili bir şekilde üstlenebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve araçları sağlamayı amaçlar. Liderlik ve etkin yöneticilik eğitimleri genellikle çeşitli konuları kapsar ve katılımcıların iş dünyasında ve organizasyonlarda başarılı olmalarına yardımcı olacak stratejileri öğretir.
Eğitim Süresi: 30 Saat

Eğitim Yöntemi: Asenkron Eğitim
Kimler Katılabilir:
 • Herhangi bir sektörde çalışan profesyoneller liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmek isteyebilirler. Çalışanlar, kariyerlerinde ilerlemek, daha sorumlu pozisyonlara terfi etmek veya mevcut rollerinde daha etkili olmak için bu tür eğitimlere katılabilirler.
 • Mevcut yöneticiler ve liderler, liderlik ve etkin yöneticilik becerilerini güçlendirmek ve kendilerini geliştirmek amacıyla bu tür eğitimlere katılabilirler. Bu hem yeni liderlik tekniklerini öğrenmek hem de mevcut becerilerini tazelemek ve pekiştirmek için fırsat sunar.
 • Yönetim pozisyonlarına terfi etmeyi hedefleyen veya bu yönde kariyer yapmayı planlayan bireyler, liderlik ve etkin yöneticilik eğitimi alarak gerekli bilgi ve becerileri kazanabilirler.
 • Girişimciler, yeni bir iş kurarken veya mevcut işlerini büyütürken liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmek isteyebilirler. Bu tür eğitimler, işletmelerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olabilir.
 • İşletme, yönetim veya ilgili alanlarda eğitim gören öğrenciler, liderlik ve etkin yöneticilik becerilerini kariyerlerine hazırlanmak için geliştirmek isteyebilirler.
 • Kamu sektöründe veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışanlar, liderlik ve etkin yöneticilik becerilerini organizasyonlarını daha etkili bir şekilde yönetmek ve hizmetlerini iyileştirmek için geliştirmek isteyebilirler.
   
Eğitimin İçeriği:
 • Yönetim ve Yönetici Kavramı
 • Lider ve Yönetici Tanımları
 • Bahçevan İlkesi
 • Liderin Özellikleri
 • Lider ve Yöneticilik Karşılaştırması
 • Türk Kültüründe Lider Kimdir?
 • Türk Kültüründe Liderin Özellikleri
 • Gücü Kullanan Liderden, Gücü Yokmuş Gibi Görünen Lidere
 • Türkiye'de Liderlik Tarzları
 • İyi Lider-Kötü Lider
 • Liderin Bilinç Düzeyi
 • Beşinci Düzey Liderlik ve Karizma
 • Liderlik Çarkı Uygulaması
ÇATIŞMA YÖNETİMİ
 • Örgütsel Çatışma Tanımı
 • Çatışma Fırsat Mı Tehlike Mi?
 • Bölüm İçi ve Bölümler Arası Çatışma Nedenleri
 • İç Çatışma/Dış çatışma/Gizli ve Açık Çatışma
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Ödün Verme
 • Baskı Kurma
 • Kaçınma
 • İş birliği ve Uzlaşma
 • Çatışma Yönetimi Uygulamaları
ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASI
 • Yüksek Performanslı Takım Özellikleri
 • Yüksek Performanslı Takımlarda Liderler
 • Farklılıkları Yönetebilme
 • İfade Edilmeyen Duyguların Takım Performansına Etkisi
 • Takımlarda Güven ve İş birliği
 • Değerler/Sonuç İlişkisi
 • Toplam Fayda Bilinci ve Yönetimi
 • Toplam Fayda İçin Başarı Algısı
LİDER YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ
 • Koçluk ve Diğer Kavramların Farkı
 • Bakış Açımız
 • Değişim ve Koçluk Mantıksal Algı Boyutları ile Gelişim ve Değişim
 • Yöneticiden Koç Liderlere:
 • Yapmaktan Yönetmeye
 • Vizyon ve Planlama
 • Yetkinlik Çarkı
 • Koçluk Becerileri 
 • Koçluk Duruşu (Öğrenen-Yargılayan Zihniyet-Öğrenen Zihniyetle Kişinin Gelişim ve Dönüşümünü Destekleme)
 • Yapılandırılmış Koçluk Adımları
 • Doğru İletişim
 • Geribildirim (Kişinin Güçlü Yönlerini Destek Alarak Gelişim Planı Oluşturmak)
 • Takdir Etme
 • SCARF Modeli Nedir? Koçvari Yöneticilikle Bağlantısı Nedir?
 • Yeni Neslin Yönetim Beklentisi ve Koçvari Yöneticilikle Bağlantısı
HİKÂYE ANLATARAK LİDERLİK ETMEK
 • İnsan Neden Hikâye Anlatma İhtiyacı Duyar.
 • Hikâye ve Oyun ile Öğrenmek…
 • Hikâyenin Motive Edici Unsurları Nelerdir…
 • Hikâyenin Matematiği…
 • Katharis Nedir?
 • Baht Dönüşü Nedir?
 • Dilin Değişimi ve Gelişimi…
 • Yazılı İletişimin İş Hayatındaki Önemi…
 • Dil ve İmla Kurallarının Liderlikteki Önemi…
 • Neden İyi Bir Türkçe Kullanmalıyım?
 • Yazarken En Çok Yapılan Hatalar Nelerdir?
 • Daha İyi Nasıl Yazı Yazabilirim…
 • İş Dünyasında Hikâye Anlatmanın Önemi
 • Lider Yönetici Olarak Neden Hikâye?
 • İş Hayatında Liderlerden Hikâye Örnekleri
 • Lider Yönetici Olarak Hikâyenizi Yaratın.
 • Yaratıcılığı Ortaya Çıkarma
 • Vizyon-Misyon Kavramlarını Anlatma
 • Hedef Belirleme
 • Ekip Ruhu Yaratma
 • Değerleri İfade Etme
 • İş Yerinde İletişimi Artırma
 • Ürün Tanıtımı ve Lansmanlar
 • Sunum Yapma
 • Hikâye Anlatmada Dikkat Edilecek Noktalar
 • Lider Yönetici Olarak Hikâyenizi Yazma ve Anlatma
 • Liderlik ve Yöneticilik Hikâyeleri Yazma ve Anlatma Uygulamaları Yapılacaktır.
DUYGUSAL ZEKÂ
 • Duygusal Zekânın Tanımı
 • Bilişsel Zekâ ve Duygusal Zekâ Arasındaki Fark
 • Duyguların Özellikleri
 • Duygusal Zekânın Boyutları
 • Kendini Tanımak
 • Çevreyi Hissetmek
 • Değişimi Yakalamak
 • İç Dengeyi Kurmak
 • Olumlu Enerjiyi Yaymak
 • Çalışanın Duygusal Zekâsı
 • Liderlik ve Duygusal Zekâ
 • Duygusal Zekâyı geliştirmek
 • İçimizdeki Leonardo
DEĞİŞİM SÜREÇLERİNDE LİDERLİK
 • Kurumsal Değişim Nedir? Neden Değişime İhtiyaç Duyuyoruz?
 • Çalışanlar Değişim Süreçlerini Nasıl Algılıyorlar?
 • Değişim Süreçleri Nasıl Yönetilirse Başarıya Ulaşılır?
 • Değişim Süreçlerinde Uygulanması Gereken Adımlar Nelerdir?
 • Değişim Süreçleri-Vaka Çalışması
 • Kurumlar Değişim Süreçlerini Yönetirken En Çok Nerede Yanlış Yapıyorlar?
 • Değişim Süreçlerinde Liderlerin Rolü Nedir?
 • Nöro Liderlik Nedir? Nasıl Gelişmiştir?
 • Nöro Liderlik Anlayışının Değişim Süreçlerindeki Yeri ve Olumlu Katkıları Nelerdir?
 • Nöro Liderlik Esasları ile Değişim Süreçlerini Yönetmek
 • Nöro Liderlik SCRAF- T Modelinin Detayları & Bu Modelin Uygulanmasının Değişim Süreçlerine Getirdiği Olumlu Sonuçların Detaylı İncelenmesi
 • Çalışanın Kurum İçerisindeki Rolünün İyi Tanımlanması Neden Önemlidir?
 • Kurum İçinde Algılanan Adalet Duygusunun İş Motivasyonuna ve Kurumsal Değişime Etkisi Nasıldır?
 • Çevresini Kontrol Etme ve Şekillendirme İhtiyacının Çalışanların Motivasyonuna ve Kurumsal Değişim Üzerindeki Etkisi Nasıldır?
 • Beyin Kurum İçi Belirsizliklerin Nasıl Algılar ve Sonucunda Ortaya Çıkan Tepkiler Nelerdir? Bu Tepkiler Nasıl Yönetilir?
 • Beyin Kuruma ve Liderine Güveni Nasıl Algılar? Kurum İçi Güvenin Değişim Süreçlerine Olan Etkisi Nelerdir?
 • Kurumum İçinde Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesinin Motivasyon ve Kurumsal Değişimi Nasıl Etkiler?
 • Vaka Analizi-Değişim Süreçlerini Nöro Liderlik Esaslarına Göre Yönetmek
FASİLİTASYON
 • Fasilitasyonun Genel Tanımı ve Temel Yapı Taşlarının Tanıtılması
 • Değişim ve Dirençle Baş Etme
 • Grup Dinamikleri; Gizli Dirençler ve Önyargılarla Baş Etmek
 • Katılımcılık Sağlama ve Kaynaştırma
 • Fasilitasyon Tekniklerinin Kullanım Alanları
 • Fasilitasyon Aşamaları
 • Hazırlık Aşaması
 • Yürütme Aşaması
 • Sonuçlandırma ve Takip
 • Fasilitatörün Rol ve Sorumluluklarının Belirlenmesi
 • Temel Fasilitasyon Yetkinlikleri
 • Fasilitatörlük Becerileri
 • Karar Alma
 • Problem Çözme
 • Strateji Oluşturma
 • Uyuşmazlık Giderme
 • İletişimi Geliştirme
 • Değişimi Yönetme
 • Ürün/hizmet Geliştirme
 • Yenilik Getirme
 • Fasilitasyon Teknikleri
 • Etkin Fasilitatörün Kritik Başarı Faktörleri
 • Hedeflerle Yönetim ve Süreç Yönetimi ile Fasilitasyon
 • Fasilitasyonun Değişim Yönetimi İlişkisi
 • Fasilitasyonun Liderlik İlişkisi
LİDERLER İÇİN GLOBAL VİZYON YARATMAK
 • Global Liderlik
 • Global Lider Kimdir?
 • Nasıl Global Lider Oluruz?
 • Global Liderlere Neden İhtiyaç Duyarız?
 • Değişen Ekonomik ve Pazar Koşullarında Global Liderlerin Yeri Nedir?
 • Kültür ve Liderlik
 • Kültür Nedir?
 • Uluslararası Kültürel Farklılıkları Tanımak
 • Hofstede'nin Global Kültür Araştırması ve Kültür Boyutları
 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Farklı Kültürleri Tanımanın Global Liderlikteki Yeri Nedir?
 • Kültürler Arası İletişim
 • Kurumsal İletişimde Kültürel Farklılıkların Yeri
 • Uluslararası Kültürlerin İletişim Farklılıkları Nelerdir?
 • Doğru İletişim Kurulmasının Global İş Yaşamındaki Önemi
 • Kültürler Arası İletişim Örnekleri
 • Global Liderlikte Takım Yönetimi
 • Farklı Kültürden Gelen Kişilerin Bir Takım Olması Nasıl Sağlanır?
 • Dijital Dünyada Global Takımlar Yönetmek
 • Farklı Ülkelerin Kültürel Yapısını ve İş Yönetim Tarzlarını Anlamak
 • Japon Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Çin Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Hindistan Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Afrika ülkelerinin Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Güney Amerika ve Amerika Kıtasının Kültürü ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
ZİHNİN EFEKTİF KULLANIMI
 • Çoklu Zekâ Kavramı Temel Bilgiler
 • Çoklu Zekâ Kapsamında Dünyayı Nasıl Algılar, Nasıl Öğreniriz?
 • Öğrenmeye Yönelik Uygulama
 • Sağ ve Sol Beynin Çalışma Şekli
 • Zihinsel Alışkanlıkların Gücü
 • Yeniden Çerçeveleme
 • Akıl Haritası Nedir? Nasıl Yaratılır?
 • Akıl Haritalarının Profesyonel Yaşamda Kullanımı
 • Herkesin Peşinde Olduğu Sihirli İçerik: Hafızayı Güçlendirme
 • Yaratıcı Zekâyı Tetikleme &Hayal Gücü Kullanımı
 • Lider Yöneticinin Zihinsel Ajanda Tasarımı
   
Eğitimin Kazanımı:
 • Liderlik ve etkin yöneticilik eğitimi, katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, iletişim becerileri, karar alma yeteneği, takım yönetimi ve motivasyon gibi liderlik özelliklerini güçlendirmeyi içerir.

 • Liderlik, etkili iletişimi gerektirir. Eğitim, katılımcıların iletişim becerilerini geliştirmelerine ve açık, net ve etkili iletişim kurmalarına yardımcı olur. Bu, liderlerin vizyonlarını paylaşmalarını, iş birliği yapmalarını ve çalışanları motive etmelerini sağlar.

 • Liderlik ve yöneticilik eğitimi, katılımcıların stratejik düşünme yeteneklerini geliştirmelerine ve organizasyonel hedeflere ulaşmak için stratejiler oluşturmalarına yardımcı olur. Bu, liderlerin organizasyonun uzun vadeli başarısını planlamalarına ve yönlendirmelerine olanak tanır.

 • Etkin bir lider, takım çalışmasını teşvik eder ve takım üyelerinin birlikte çalışmasını sağlar. Liderlik ve etkin yöneticilik eğitimi, katılımcıların takım dinamiklerini anlamalarına, iş birliği kültürünü oluşturmalarına ve takım performansını artırmalarına yardımcı olur.

 • Organizasyonlar zaman zaman değişime gitmek zorunda kalır. Liderlik ve etkin yöneticilik eğitimi, katılımcıların değişim süreçlerini anlamalarına, değişimi yönetmelerine ve çalışanların değişime uyum sağlamalarına yardımcı olur.

 • Liderlik, çalışanların performansını izleme, değerlendirme ve geliştirme becerilerini içerir. Eğitim, katılımcıların performans yönetimi süreçlerini etkin bir şekilde uygulamalarına ve çalışanlara değerli geri bildirimler vererek gelişmelerini sağlamalarına yardımcı olur.

 • Liderlik ve etkin yöneticilik eğitimi, katılımcıların kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olabilir. İyi liderlik becerileri, daha yüksek pozisyonlara terfi etme ve daha sorumlu görevler üstlenme konusunda fırsatlar yaratabilir.
   

Başvuru Süreci:
 • Eğitime başvuru yapmak isteyen katılımcılarımız sertifika programının sayfasında yer alan ‘Başvuru Yap’ butonuna tıklayarak başvuru formunu ve ödeme bilgilerini doldurmaları yeterlidir.

Eğitim Süreci:
 • Sertifika programlarımızın asenkron eğitim olarak yapılmaktır. Tüm müfredat örgün eğitim müfredatının tamamını kapsayan eğitim videolarından oluşmaktadır.

 • Eğitimlere katılım için belirli gün ve saat sınırlaması yoktur. İnternet erişimi olan her yerde dilediğiniz zaman, tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimlerinizi takip edebilirsiniz.

 • Eğitim videolarını tamamlayan katılımcılar, eğitimlerinin sonunda eğitim portallarında bulunan çoktan seçmeli test usulü sınava katılım sağlamak zorundadır. Yeterli puanı (50 ve üstü) aldıklarında eğitimlerini başarıyla tamamlamış olurlar ve eğitim sertifikalarını almaya hak kazanırlar.
   

Sertifika Süreci:
 • Eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan katılımcılarımız eğitimlerini bitirdikten 1 hafta içerisinde sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sisteminden anlaşmalı olduğunuz üniversitenin ismini (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) arama kısmına yazarak sorgulayabilmektedir. Sertifikalarımızın geçerlilik süresi ömür boyudur. Kamu ve Özel kurumlarda geçerlidir.

 

Sertifikaya Sahip Olmanın Sizlere Faydaları:
 • Günümüz iş dünyasında rekabetçi bir ortamda başarılı olmak için sadece deneyim yeterli değildir. İş verenler, adayların belirli beceri ve uzmanlıklara sahip olduğunu kanıtlayan belgelere de önem verirler. Sertifikalar belirli bir alanda uzmanlaşmış olduğunuzu gösterir. Bu ilgili, beceri ve bilgilere sahip olduğunuzu kanıtlar ve işverenlerin dikkatini çeker. Sertifika programları aynı zamanda kişisel özgüveninizi artırabilir. Kendinizi geliştirmek ve bir hedefe ulaşmak, genellikle daha fazla özgüven kazanmanıza yardımcı olur.

Yorumlar

S
1401 gün önce
SILA K.
Şuan aktif olarak eğitime devam ediyorum. Ve çok memnun olduğumu belirtmek istedim. Keşke eğitim süresi biraz daha fazla olsaymış. Teşekkürler.
Liderlik Ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı
₺950,00
₺1900,00
%50 indirim
KREDİ KARTINA 9 TAKSİT!
Başvuru Yap

ÖRNEK VİDEO

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM