Taşınmaz Ticaret Eğitimi Sertifika Programı

4,9 (337 oylama)
Son Güncelleme Tarihi:11/2023
Türkçe
₺650,00
₺1300,00
%50 indirim

Satış ve Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Taşınmaz Ticareti Eğitiminin sınavı yoktur ; katılımcılar programı bitirdikten sonra sertifika almaya hak kazanırlar.

 

Sorumlu Emlak Danışmanı Eğitimi

“Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14 Ekim 2020 tarih ve 31274 sayı ile Resmî Gazete `de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre işletmelerin “Sorumlu Emlak Danışmanı – Seviye 5” yetki belgesi alabilmeleri için Taşınmaz Ticareti Eğitimi almaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre;

“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

d) Sorumlu emlak danışmanlarının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bie 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veyadevletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

5) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,

 

Eğitimin Kazanımları

 • Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlık ve sorumluluklarını kavramaları,
 • Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,
 • Emlakçılık hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteğine haiz olmaları,
 • Emlakçılık hizmetlerinde tapu-sicil, kadastro, şehir planlama ile ilgili kavramları öğrenmeleri ve uygulamaları,
 • Emlak pazarlama konusunda sektörün geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,
 • Emlakçılık faaliyetlerinin öngördüğü tüm işlemlerin usulüne uygun yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,
 • Emlakçılık hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi gayrimenkul mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
 • Emlakçılık mesleğinin gerektirdiği iş etiğine sahip olmaları

 

Bu sertifika ne işime yarar?

Sorumlu Emlak Danışmanı ve Taşınmaz Ticareti Eğitimi Sertifika Programı (Yetki Belgesi için Zorunlu Eğitim)

 

Kimler Katılabilir?

 • Bu eğitim programına katılacak kişiler arasından aktif olarak emlakçılık yapanların en az ilkokul mezunu seviyesinde,
 • Emlakçılığa yeni başlayacak kişilerin ise en az orta öğretim seviyesinde mezuniyeti bulunması gerekmektedir.

 

Eğitim İçeriği [100 Saat]

 • Emlak Pazarlama
 • Gayrimenkul Danışmanlığı ve Emlak Pazarlama
 • Türkiye’de ve Dünyada Emlakçılık
 • Emlak Pazarının Yapısı
 • Pazarlama İlkeleri
 • Gayrimenkul Sektöründe Bayilik (Franchising)
 • Emlak Yönetimi
 • Tapu Siciline İlişkin Tanımlar ve Tapu İşlemleri
 • TKGM Teşkilat Yapısı
 • Tapu Sicili ve Tapu Siciline Hâkim İlkeler
 • Tapu Siciline Kaydedilen Taşınmazlar
 • Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı
 • Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri
 • Tahsis, İfraz, Tevhit
 • Satış, İpotek, İtikal
 • Haciz, İflas, Kamulaştırma
 • Gayrimenkul Değerlemesi
 • Gayrimenkul Değerlene İlke ve Esasları
 • Değerleme Konusu Malların Sınıflandırılması
 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
 • Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri
 • Uygulamalar
 • Değerleme Standartları ve Raporlama
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Mülkiyet Hakkının İçeriği
 • Taşınmaz Mülkiyeti
 • Tescilsiz Kazanım
 • Sınırlı Ayni Haklar
 • Temsil
 • Kat Mülkiyeti Kanunu
 • İlgili Yasal Mevzuat
 • Harita ve İmar Uygulamaları
 • Yerleşim Haritaları ve Sınırlandırma
 • Düzeltmeler

 

Başvuru Süreci

Başvuru yapmak isteyen adaylarımızın sertifika programının sayfasında yer alan “Başvuru Yap” butonuna tıklayarak başvuru formunu ve ödeme bilgilerini doldurmaları yeterlidir.

Eğitim başlangıç tarihinde başvuru yapan adaylara Kullanıcı adı ve Şifresi mail olarak gönderilmektedir.

 

Eğitim Süreci

 • Tüm müfredat, eğitim videolarından oluşmaktadır. Örgün eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Eğitim sonunda, internet üzerinden çoktan seçmeli test usulü sınavınız olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
 • Adayların 3 defa sınava katılma hakkı vardır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Not : Taşınmaz Ticareti Eğitiminin sınavı yoktur ; katılımcılar programı bitirdikten sonra sertifika almaya hak kazanırlar.

 

Sertifika Süreci

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylarımız eğitimlerini bitirdikten 2 hafta sonra sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sisteminden sorgulayabilmektedir. Sertifika kamu ve özel kurumlarda geçerlidir. Geçerlilik süresi ömür boyudur.

 

Sertifikaya Sahip Olmak Ne Kazandırır?

Alacağınız sertifika ile onaylı ve geçerli bir belgeye sahip olabilir, iş bulabilir, işinizde yükselebilir, terfi alabilir, özgeçmişinizi güçlendirebilir, iş başvurularında öne çıkabilir, uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinize fark atabilir, kariyerinizi geliştirebilir ve geleceğinize yön verebilirsiniz.

Yorumlar

Taşınmaz Ticaret Eğitimi Sertifika Programı
₺650,00
₺1300,00
%50 indirim
Başvuru Yap

ÖRNEK VİDEO

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM