Taşınmaz Ticaret Eğitimi Sertifika Programı

4,9 (337 oylama)
Son Güncelleme Tarihi:4/2024
Türkçe
₺650,00
₺1300,00
%50 indirim

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Taşınmaz ticaret eğitimi, gayrimenkul sektöründe çalışan veya bu sektörde kariyer yapmak isteyen bireylere yönelik olarak tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu eğitim, katılımcılara gayrimenkul piyasasını anlama, taşınmaz ticaretinde temel prensipleri öğrenme ve gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili bilgi ve beceriler kazanma fırsatı sağlar. 14 Ekim 2020 tarihli 31274 sayılı Resmi Gazete de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğe göre;

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların taşınmaz ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşımaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar

Bu yönetmeliğe göre işletmelerin “Sorumlu Emlak Danışmanı – Seviye 5” yetki belgesi alabilmeleri için Taşınmaz Ticareti Eğitimi almaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre;
“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
d) Sorumlu emlak danışmanlarının;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
5) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması, 6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması, gerekir

Eğitim Süresi: 100 Saat

Eğitim Yöntemi: Asenkron Eğitim
Kimler Katılabilir:
 • Emlak acenteleri ve danışmanları

 • Emlak sektörüne yeni başlayanlar

 • İnşaat ve geliştirme profesyonelleri

 • Girişimciler ve yatırımcılar

 • Emlak hukuku profesyonelleri

 • Gayrimenkul değerleme uzmanları

 • İşletme yönetimi mezunları

 • Genel olarak emlak sektöründe kariyer yapmak isteyen veya mevcut kariyerini güçlendirmek isteyen birçok farklı profildeki bireyler, taşınmaz ticaret eğitiminden faydalanabilirler.
   

Eğitimin İçeriği:
 • Emlak Pazarlama
 • Gayrimenkul Danışmanlığı ve Emlak Pazarlama
 • Türkiye’de ve Dünyada Emlakçılık
 • Emlak Pazarının Yapısı
 • Pazarlama İlkeleri
 • Gayrimenkul Sektöründe Bayilik (Franchising)
 • Emlak Yönetimi
 • Tapu Siciline İlişkin Tanımlar ve Tapu İşlemleri
 • TKGM Teşkilat Yapısı
 • Tapu Sicili ve Tapu Siciline Hâkim İlkeler
 • Tapu Siciline Kaydedilen Taşınmazlar
 • Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı
 • Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri
 • Tahsis, İfraz, Tevhit
 • Satış, İpotek, İtikal
 • Haciz, İflas, Kamulaştırma
 • Gayrimenkul Değerlemesi
 • Gayrimenkul Değerlene İlke ve Esasları
 • Değerleme Konusu Malların Sınıflandırılması
 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
 • Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri
 • Uygulamalar
 • Değerleme Standartları ve Raporlama
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Mülkiyet Hakkının İçeriği
 • Taşınmaz Mülkiyeti
 • Tescilsiz Kazanım
 • Sınırlı Ayni Haklar
 • Temsil
 • Kat Mülkiyeti Kanunu
 • İlgili Yasal Mevzuat
 • Harita ve İmar Uygulamaları
 • Yerleşim Haritaları ve Sınırlandırma
 • Düzeltmeler
   
Eğitimin Kazanımı:
 • Gayrimenkul piyasasını ve sektördeki en güncel trendleri anlama konusunda önemli bir fırsat sunar. Bu, pazarın dinamiklerini anlamak ve ticaret yapmak için gereken temel becerileri geliştirmek için önemlidir.

 • Emlakçılık hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları

 • etkili pazarlama ve satış stratejileri oluşturma konusunda bilgi ve beceriler kazandırır. Bu da gayrimenkulün hızlı ve karlı bir şekilde satılmasına veya kiralanmasına yardımcı olabilir.

 • rekabetçi bir avantaj sağlar ve diğer gayrimenkul profesyonelleri arasında fark yaratmalarını sağlar. Bu, daha fazla müşteri çekmek ve daha fazla iş fırsatı elde etmek için önemlidir.

 • Emlakçılık hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi gayrimenkul mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları
   

Başvuru Süreci:
 • Eğitime başvuru yapmak isteyen katılımcılarımız sertifika programının sayfasında yer alan ‘Başvuru Yap’ butonuna tıklayarak başvuru formunu ve ödeme bilgilerini doldurmaları yeterlidir.

Eğitim Süreci:
 • Sertifika programlarımızın asenkron eğitim olarak yapılmaktır. Tüm müfredat örgün eğitim müfredatının tamamını kapsayan eğitim videolarından oluşmaktadır.

 • Eğitimlere katılım için belirli gün ve saat sınırlaması yoktur. İnternet erişimi olan her yerde dilediğiniz zaman, tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimlerinizi takip edebilirsiniz.

 • Eğitim videolarını tamamlayan katılımcılar, eğitimlerinin sonunda eğitim portallarında bulunan çoktan seçmeli test usulü sınava katılım sağlamak zorundadır. Yeterli puanı (50 ve üstü) aldıklarında eğitimlerini başarıyla tamamlamış olurlar ve eğitim sertifikalarını almaya hak kazanırlar.
   

Sertifika Süreci:
 • Eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan katılımcılarımız eğitimlerini bitirdikten 1 hafta içerisinde sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sisteminden anlaşmalı olduğunuz üniversitenin ismini (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) arama kısmına yazarak sorgulayabilmektedir. Sertifikalarımızın geçerlilik süresi ömür boyudur. Kamu ve Özel kurumlarda geçerlidir.

 

Sertifikaya Sahip Olmanın Sizlere Faydaları:
 • Günümüz iş dünyasında rekabetçi bir ortamda başarılı olmak için sadece deneyim yeterli değildir. İş verenler, adayların belirli beceri ve uzmanlıklara sahip olduğunu kanıtlayan belgelere de önem verirler. Sertifikalar belirli bir alanda uzmanlaşmış olduğunuzu gösterir. Bu ilgili, beceri ve bilgilere sahip olduğunuzu kanıtlar ve işverenlerin dikkatini çeker. Sertifika programları aynı zamanda kişisel özgüveninizi artırabilir. Kendinizi geliştirmek ve bir hedefe ulaşmak, genellikle daha fazla özgüven kazanmanıza yardımcı olur.

Yorumlar

Taşınmaz Ticaret Eğitimi Sertifika Programı
₺650,00
₺1300,00
%50 indirim
Başvuru Yap

ÖRNEK VİDEO

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM