Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim

4,7 (557 oylama)
KREDİ KARTINA 9 TAKSİT!
Son Güncelleme Tarihi:5/2024
Türkçe
₺1200,00
₺2400,00
%50 indirim

Bilişim Ve Sosyal Medya Hukuku Sertifika Programı
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları mahkeme dışında ve geleneksel yargı süreçlerinden farklı olarak, tarafların uyuşmazlıklarını çözmek için başvurabilecekleri yöntemlerdir. Bu yöntemler genellikle daha hızlı, daha az maliyetli ve daha esnek bir çözüm sağlar. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları arasında arabuluculuk, uzlaşma ve tahkim bulunur. Bu yöntemler genellikle anlaşma yoluna başvurarak taraflar arasında çözüm üretilmesine odaklanır. Tahkim, özellikle uluslararası ticarette ve karmaşık iş anlaşmalarında yaygın olarak kullanılan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Taraflar genellikle tahkimin hızlı, gizli ve uzmanlık gerektiren niteliklerinden dolayı tercih ederler. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim eğitimi, bu uygulamalı alanlarda uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik eğitim programlarıdır. Bu eğitimler, uyuşmazlık çözümü alanında çalışmak isteyen avukatlar, arabulucular, hakemler, hukuk danışmanları, işletme yöneticileri, kamu görevlileri ve diğer ilgili profesyoneller için faydalı olabilir
Eğitim Süresi: 84 Saat

Eğitim Yöntemi: Asenkron Eğitim
Kimler Katılabilir:
 • Hukuk fakültesi öğrencileri, alternatif uyuşmazlık çözümü ve tahkim gibi konularda eğitim alarak bu alanlarda uzmanlaşabilirler. Bu eğitimler, hukuk kariyerlerine farklı bir bakış açısı kazandırabilir.

 • Mevcut avukatlar, müvekkillerine daha iyi hizmet sunabilmek ve kariyerlerinde uzmanlaşmak için alternatif uyuşmazlık çözümü ve tahkim eğitimlerine katılabilirler. Bu eğitimler, avukatların müvekkillerinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmeleri için önemli bir fırsat sunar.

 • Hakemler ve arabulucular, bu konularda uzmanlaşmak ve becerilerini geliştirmek için alternatif uyuşmazlık çözümü ve tahkim eğitimlerine katılabilirler. Bu eğitimler, onların uyuşmazlık çözümü süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir.

 • İşletme yöneticileri ve insan kaynakları profesyonelleri, iş yerindeki uyuşmazlıkları çözmek ve iş hukuku konusunda bilgi sahibi olmak için katılabilirler.

 • Kamu görevlileri, hukuk alanında çalışanlar ve diğer ilgili profesyoneller de alternatif uyuşmazlık çözümü ve tahkim eğitimlerine katılabilirler. Bu eğitimler, kamu sektöründe uyuşmazlık çözümü süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir.

 • Genel olarak, alternatif uyuşmazlık çözümü ve tahkim eğitimleri, uyuşmazlık çözümü alanında çalışmak isteyen herkes için faydalıdır ve farklı meslek gruplarından kişilere açıktır.

 

Eğitimin İçeriği:

Birinci Bölüm
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Tanımı
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Özellikleri
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü- Hak Arama Özgürlüğü İlişkisi
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Türleri
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Sınıflandırılması
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
 • Müzakere
 • Arabuluculuk
 • Uzlaştırma
 • Tahkim
 • Vakıaların Tespiti Yöntemi
 • Tarafsız Ön Değerlendirme Yöntemi
 • Kısa Duruşma Yöntemi
 • Seri Jüri Yargılaması Yöntemi
 • Özel Yargılama (Kiralık Hâkim)
 • Tahkimin Yer Aldığı Karma Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Karşılaştırılması
 • Arabuluculuk-Tahkim Yöntemi (Med-Arb
 • Arabuluculuk sonrası Tahkim Yöntemi (Med-Then-Arb
 • Tahkim-Arabuluculuk Yöntemi (Arb-Med
 • Kutu Karşısında Arabuluculuk (Mediation Against the Box)
 • Tahkim ve Arabuluculuk
 • Arabuluculuk ve Uzlaştırma
 • Vakıaların Tespiti ve Tarafsız Ön Değerlendirme
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarında Usul
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün Uygulama Alanı
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Ulaşım Biçimleri
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Usul
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümünde Karar
 • Türk Hukuku’nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
İkinci Bölüm
 • Tahkimin Genel Esasları
 • Tahkimin Tanımı
 • Tahkimin Hukuki Niteliği
 • Tahkimin Benzer Kavramlardan Ayrılması
 • Tahkim ve Hakem-Bilirkişi
 • Tahkim ve Hakem-Dispeççi Kararları
 • Tahkimin Yararları ve Sakıncaları
 • Tahkim Türleri
 • Mecburi Tahkim-İhtiyari Tahkim
 • Ad Hoc Tahkim-Kurumsal Tahkim
 • Tek Kademeli Tahkim-İki Kademeli Tahkim
 • İki Taraflı Tahkim-Çok Taraflı Tahkim
 • Milli Tahkim-Milletlerarası Ticari Tahkim
 • Türk Hukuku’nda Milli Tahkim (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Tahkime İlişkin Düzenlemesi)
 • Tahkim Sözleşmesi
 • Tahkim Sözleşmesi Çeşitleri
 • Müstakil Tahkim Sözleşmesi
 • Tahkim Şartı
 • Tahkim Sözleşmesinin Şartları
 • Tahkim Sözleşmesinin Etkileri
 • Tahkim Sözleşmesinin Dava Üzerindeki Etkisi
 • Tahkim Sözleşmesinin İlamsız İcra Üzerindeki Etkisi
 • Tahkim Sözleşmesinin Taraflar Üzerindeki Etkisi
 • Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi
 • Hakem Sözleşmesi
 • Hakemler
 • Hakemlerin Seçimi
 • Hakemin Tahkim Sözleşmesinde İsmen Gösterilmesi
 • Hakemlerin Taraflarca Seçilmesi
 • Hakemlerin Görevden Ayrılması
 • Hakemlerin Reddi
 • Hakem Ücreti
 • Hakemlerin Sorumluluğu
 • Tahkimde Yargılama Usulü
 • Hakemde Dava Açılması
 • Dava Dilekçesi
 • Dava Tarihi
 • Davaya Cevap
 • Hakemlerde Uygulanacak Yargılama Usulü
 • Yargılama Usulü
 • Duruşma Yapılması ve Dosya Üzerinden İnceleme
 • Deliller ve İspat
 • İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti
 • Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması
 • Sulh
 • Yargılamanın Sona Ermesi
 • Yargılama Giderleri
 • Tahkim Süresi
 • Hakem Kararları
 • Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması
 • Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları
 • 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Temyiz Yolu
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca İptal Davası
 • Yargılamanın İadesi
 • Hakem Kararlarının İcrası

 

Eğitimin Kazanımı:
 • Genellikle mahkeme süreçlerinden daha hızlıdır. Bu eğitimler, uyuşmazlık çözüm süreçlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesine ve sonuçların daha hızlı elde edilmesine yardımcı olabilir.

 • Mahkeme süreçlerine kıyasla genellikle daha az maliyetlidir. Bu eğitimler, tarafların maliyetleri azaltmalarına ve kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir.

 • Taraflar arasında daha iyi bir iletişimi teşvik eder ve ilişkilerin bozulmasını önler. Bu eğitimler, tarafların birbirleriyle daha iyi bir şekilde anlaşmalarına ve uzlaşmalarına yardımcı olabilir.

 • Taraflara daha fazla esneklik ve özgürlük sağlar. Taraflar, çözüm sürecini kendi ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre özelleştirebilirler.

 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve tahkim süreçleri genellikle gizli tutulur. Bu, tarafların ticari sırlarını korumalarına ve itibarlarını korumalarına yardımcı olabilir.

 • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve tahkim eğitimi, uyuşmazlık çözümü konusunda uzmanlaşmış profesyonellerin yetişmesine yardımcı olur. Bu eğitimler, avukatlar, hakemler, arabulucular ve diğer ilgili profesyonellerin becerilerini geliştirmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olabilir.

 • Tahkim, uluslararası ticaret ve yatırım alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve tahkim eğitimi, uluslararası uyuşmazlık çözümü konusunda bilgi sahibi olmayı ve uluslararası iş dünyasında rekabet avantajı elde etmeyi sağlayabilir.

 

Başvuru Süreci:
 • Eğitime başvuru yapmak isteyen katılımcılarımız sertifika programının sayfasında yer alan ‘Başvuru Yap’ butonuna tıklayarak başvuru formunu ve ödeme bilgilerini doldurmaları yeterlidir.


Eğitim Süreci:
 • Sertifika programlarımızın asenkron eğitim olarak yapılmaktır. Tüm müfredat örgün eğitim müfredatının tamamını kapsayan eğitim videolarından oluşmaktadır.

 • Eğitimlere katılım için belirli gün ve saat sınırlaması yoktur. İnternet erişimi olan her yerde dilediğiniz zaman, tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) eğitimlerinizi takip edebilirsiniz.

 • Eğitim videolarını tamamlayan katılımcılar, eğitimlerinin sonunda eğitim portallarında bulunan çoktan seçmeli test usulü sınava katılım sağlamak zorundadır. Yeterli puanı (50 ve üstü) aldıklarında eğitimlerini başarıyla tamamlamış olurlar ve eğitim sertifikalarını almaya hak kazanırlar.
   

Sertifika Süreci:
 • Eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan katılımcılarımız eğitimlerini bitirdikten 1 hafta içerisinde sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sisteminden anlaşmalı olduğunuz üniversitenin ismini (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) arama kısmına yazarak sorgulayabilmektedir. Sertifikalarımızın geçerlilik süresi ömür boyudur. Kamu ve Özel kurumlarda geçerlidir.
   

Sertifikaya Sahip Olmanın Sizlere Faydaları:
 • Günümüz iş dünyasında rekabetçi bir ortamda başarılı olmak için sadece deneyim yeterli değildir. İş verenler, adayların belirli beceri ve uzmanlıklara sahip olduğunu kanıtlayan belgelere de önem verirler. Sertifikalar belirli bir alanda uzmanlaşmış olduğunuzu gösterir. Bu ilgili, beceri ve bilgilere sahip olduğunuzu kanıtlar ve işverenlerin dikkatini çeker. Sertifika programları aynı zamanda kişisel özgüveninizi artırabilir. Kendinizi geliştirmek ve bir hedefe ulaşmak, genellikle daha fazla özgüven kazanmanıza yardımcı olur.

 

Yorumlar

M
1438 gün önce
MERVE ASLI K.
Sertifikamı bu hafta teslim aldım. Aldığım eğitimden çok memnun kaldım. Bu eğitimin bana çok şey katacağını umuyorum.
U
1371 gün önce
UĞUR A.
Bu eğitimi herkese tavsiye ediyorum. Hatta eğitimin daha uzun olmasını isterdim. Bunun dışında gerçekten çok faydalı buldum.
F
693 gün önce
FATİH
Eğitimin uzaktan eğitim olarak gerçekleşmesi biz çalışanlar için büyük kolaylık olmuş, eğitim videolarına istediğim zaman ulaşabildim. Teşekkürler.
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim
₺1200,00
₺2400,00
%50 indirim
KREDİ KARTINA 9 TAKSİT!
Başvuru Yap

ÖRNEK VİDEO

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM