Atık Yönetim Sorumlusu Sertifika Programı

4,5 (300 oylama)
Son Güncelleme Tarihi:3/2024
Türkçe

Liderlik Ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Atık yönetimi, atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi, geri dönüşümü veya bertaraf edilmesi gibi süreçlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi sürecidir. Temel amacı, atıkların çevreye zarar vermeden etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Atık yönetimi genellikle şu adımları Atık Üretiminin Azaltılması, Atıkların Kaydedilmesi ve Sınıflandırılması, Toplama ve Taşıma, İşleme ve Geri Kazanım, Bertaraf Atık yönetimi, çevre koruma, doğal kaynakların korunması ve insan sağlığının korunması açısından son derece önemlidir. Atıkların etkili bir şekilde yönetilmesi, çevresel kirliliği azaltabilir, doğal yaşamı koruyabilir ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayabilir. Aynı zamanda, atık yönetimi ekonomik faydalar da sağlayabilir, çünkü geri dönüşüm ve yeniden kullanım, hammaddelerin tasarruf edilmesini ve enerji maliyetlerinin azaltılmasını sağlayabilir. Atık yönetim eğitimi, atık yönetimiyle ilgili temel bilgi, beceri ve uygulamaları öğreten bir eğitim programıdır. Bu tür eğitimler, atık yönetimi süreçlerini anlamak, atıkların etkili bir şekilde yönetilmesi için stratejiler geliştirmek ve uygulamak için gereken bilgiyi sağlar. 22.06.2017 30104 sayı tarihli yönetmelik atık koordinatörü seviye 5 müfredatına uygundur. 17.10.2022 31986 sayı tarihli yönetmelik atık yönetim firmaları tarafından verilecek sıfır atık belgeleri müfredatına uygundur. Sıfır atık projesi kapmasında çalışmak için gereken bilgileri içermektedir. Sıfır atık odak noktalarının belirlenmesini sağlamaktadır. Sıfır atık planlaması için gerekli bilgileri sağlamaktadır. Sıfır atık eğitim ve bilinçlendirmesini sağlamaktadır.
Atık Yönetim Sorumlusu, bir işletmede veya organizasyonda atık yönetimi süreçlerinden sorumlu olan kişiyi ifade eder. Atık yönetimi, atıkların çevreye zarar vermeden ve yasal düzenlemelere uygun bir şekilde toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi süreçlerini içerir. Atık Yönetim Sorumlusu, bu süreçleri koordine eden ve yöneten kişidir. Atık yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik ve yasal uyumluluk açısından büyük önem taşır. Bu nedenle birçok ülkede ve yerel yönetimde atık yönetimi konusunda belirli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. İşletmeler, bu düzenlemelere uygun şekilde atık yönetimini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Atık Yönetim Sorumlusu eğitimi, katılımcılara atık yönetimi konusunda gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programını ifade eder. Bu tür bir eğitim genellikle çevre mühendisleri, çevre bilimcileri, endüstriyel ekologlar, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, belediye çalışanları, inşaat ve mimarlık uzmanları, işletme yöneticileri ve diğer ilgili meslek grupları için tasarlanmıştır. Bu eğitim programı, atık yönetimi sorumlularının çeşitli sektörlerde etkili bir şekilde atık yönetimi süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Eğitim programlarının içeriği, sağlayıcı ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
- 2.06.2017 30104 sayı tarihli yönetmelik atık koordinatörü seviye 5 müfredatına uygundur.

- 17.10.2022 31986 sayı tarihli yönetmelik atık yönetim firmaları tarafından verilecek sıfır atık belgeleri müfredatına uygundur.
 

Kimler Katılabilir:

 • Çevre Mühendisleri ve Çevre Bilimciler

 • Endüstriyel Ekologlar

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları

 • Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticileri

 • Belediye Çevre Birimleri Çalışanları

 • İnşaat ve Mimarlık Uzmanları

 • İşletme Yöneticileri ve Sürdürülebilirlik Koordinatörleri

 • Kimya ve Laboratuvar Uzmanları

 • Belediye ve Çevre Hukuku Uzmanları

 • Endüstriyel Tesis Çalışanları

 • Bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler


Eğitimin İçeriği:

 

1.Atık Yönetimi İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

2. İş Programını ve Çalışma Ekibi ile Teknik Donanımın Organizasyonu

3. Atık Oluşumunun Önlenmesi, Kaynağında Azaltılması ve Yeniden Kullanılması

4. Atığın Geçici Depolanması Süreci

5. Atık Toplanması ve Sınıflandırma İşlemleri

6. Atık Taşıma Süreci

7. Atık Yönetimi Süreçlerinde Raporlama

8.Kavramsal Çerçeve: Atık Yönetiminin Genel İlkeleri

9.Ulusal ve Uluslararası Atık Mevzuatı Hakkında Genel Bilgi

10.AB ve Türkiye’de Katı Atık Üretimine İlişkin Mevcut Durum

11.Atık Sorunun Boyutu

12.Entegre Atık Yönetimi

13.Atık Yönetim Hiyerarşisi

14.Katı Atık Özellikleri

16.Evsel Atıklar

17.Ambalaj Atıkları

18.Tıbbi Atıklar

19.Tehlikeli Atıklar

20.Diğer Atıklar

23.Türkiye ve Dünyadaki Katı Atık Yönetimine İlişkin Örnek Uygulamalar

24.Sıfır Atık Felsefesi

25.Sıfır Atık ile Amaçlananlar ve Kazanımlar

26.Sıfır Atık Uygulamaları

27.Sıfır Atık Yönetim Şeması

28.Sıfır Atık Yönetmeliğinin Gereklilikleri

Eğitimin Kazanımı:

 

 Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaklardır:

 • Atık oluşumunu önleme, azaltma ve yeniden kullanım stratejilerini belirleme.
 • Atıkların geçici depolanması sürecini planlama ve uygulama.
 • Atık toplama ve sınıflandırma süreçlerini yönetme.
 • Atık taşıma süreçlerini planlama, organizasyon ve güvenlik önlemlerini almak.
 • Atık yönetiminin temel kavramlarını ve prensiplerini anlama.
 • Ulusal ve uluslararası atık yönetimi mevzuatını anlama ve uygulama.
 • AB ve Türkiye'deki katı atık üretimi ve yönetimi hakkında bilgi edinme.
 • Atık sorununun boyutunu anlama ve stratejiler belirleme.
 • Entegre atık yönetimi yaklaşımını anlama ve uygulama.
 • Atık yönetim hiyerarşisinin prensiplerini anlama ve uygulama.
 • Farklı katı atık türlerinin özelliklerini ve yönetimini anlama.
 • Evsel, ambalaj, tıbbi, tehlikeli ve diğer atık türlerinin özelliklerini ve yönetimini anlama.
 • Türkiye ve dünyadaki katı atık yönetimi uygulamalarını inceleme ve değerlendirme.
 • Sıfır atık felsefesini anlama ve uygulama, yaklaşımı ile amaçlanan sonuçları anlama.
 • Sıfır atık uygulamalarını planlama ve uygulama.
Başvuru Süreci: Eğitime başvuru yapmak isteyen adaylarımızın sertifika programının sayfasında yer alan ‘Başvuru Yap’ butonuna tıklayarak başvuru formunu ve ödeme bilgilerini doldurmaları gerekmektedir.

Eğitim Süreci:
 • Eğitimlerimiz Asenkron eğitim olarak yapılmaktadır. Tüm müfredat eğitim videolarından oluşmaktadır. (Örgün eğitimlerin tüm müfredatını kapsamaktadır.)
 • Eğitimlere katılım sağlamak için herhangi bir gün ve saat sınırlaması bulunmamaktadır. İnternet erişimi olan her yerde ve her cihaz da (tablet, telefon ve bilgisayar vs.)  Takip edebilirsiniz.
 • Eğitim sonunda, Eğitim portalınızda çoktan seçmeli test usulü sınavınız olacaktır. Katılımcıların 3 defa sınava katılma hakkı vardır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan kişiler sertifikayı almaya hak kazanacaktır. (Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.)

Sertifika Süreci: Eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar eğitimlerini bitirdikten 1 hafta içerisinde sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sisteminden sorgulayabilmektedir. Sertifika kamu ve özel kurumlarda geçerlidir. Geçerlilik süresi ömür boyudur.(Arama kısmına Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yazdığınız da sertifika sorgulama olarak çıkacaktır.)

Sertifikaya Sahip Olmak Ne Kazandırır: Bir sertifikaya sahip olmak bireylere çeşitli avantajlar sunar ve kariyerine, bilgi birikimine, becerisine değer katar. Belirli bir konuda uzmanlığını arttırabilir derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlar, bireye ve mesleki becerilerine duyulan güveni arttırır. Bu sayede kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olur.İş başvurularında ve mülakatlar da rekabet avantajı sağlar. Özellikle belirli bir sektörde uzman olmak işverenlerin dikkatini çekebilir ve terfi şansını arttırır.

Yorumlar

M
580 gün önce
Muhammet A.
Bu eğitimin ileri zamanda zorunlu olacağını düşünüyorum o yüzden şimdiden eğitimi aldım aslında herkesin bilmesi gereken bilgiler verildi.

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM