Bilirkişilik Temel Eğitimi

Günümüzde hemen hemen her kurumda bilirkişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Doktor, mühendis, elektrik teknisyeni, avukat vb. aklınıza gelebilecek birçok meslek grubundan, gerekli şartları sağlayan; üniversite mezunu, alanında uzman, çalışacağı kurumda 5 yıllık deneyimi olan, herkes bilirkişi olabilir.

Kimler Bilirkişi Olabilir?

Günümüzde hemen hemen her kurumda bilirkişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Doktor, mühendis, elektrik teknisyeni, avukat vb. aklınıza gelebilecek birçok meslek grubundan, gerekli şartları sağlayan; üniversite mezunu, alanında uzman, çalışacağı kurumda 5 yıllık deneyimi olan, herkes bilirkişi olabilir.

Bilirkişilik Başvuru Şartları Neler

Bilirkişi; mahkemelerde, soruşturma sürecinde savcının ya da hâkimin talebi üzerine çalışmaya geçen ve kendi uzmanlık alanında davaya ilişkin mahkemeye bilgisini aktaran kişidir. Mahkeme bilirkişi olarak Tübitak, Adli Tıp Kurumu, Aselsan gibi kurumların çalışanlarına ya da üniversitede bulunan akademisyenlere veya başka şekillerde uzmanlığını ispatlamış kişilere danışılabilir. Mahkeme teknik ya da özel bir alanda uzmanlığı olan bilirkişilerin sözlü ya da yazılı olarak görüşüne başvurur. Bilirkişi de kendisinde bulunun teknik ve özel bilgiyi mevcut vakaya uygulamak suretiyle görüşünü beyan eder.

Bilirkişiler tüzel ya da gerçek kişi olabilir. Gerçek ya da tüzel kişilerin, alanlarında uzman, teknik ya da özel bilgilere hâkim olması ve konu ile ilgili belgeye sahip olması gerekir. Bilirkişi olacak kişilerin uzmanlaşmak istedikleri alanda eğitim almış ve aynı alanda belli bir süre çalışmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca kişilerin “Bilirkişilik Temel Eğitimi” almaları ve sertifikasına sahip olmaları zorunludur. Buna göre;
Başvuru tarihinde yirmi beş (25) yaşından küçük olmamak,
Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,
Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.
Detaylı bilgiye Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bilirkişi Başvuruları Nereden Yapılır?

Bilirkişi olarak çalışmak isteyenler kurumların kendi personel alım sayfalarını takip edebilirler. Adli Tıp gibi kurumlara başvuru yapmak isteyenler ise bulundukları şehrin adalet.gov.tr adresindeki duyuruları takip edebilirler.
Avukat Bilirkişi olmak isteyenler için 5 yıllık mesleki deneyim zorunludur. Yani 1825 günü aşkın (sigorta piriminin meslek kodu ile avukat olarak yatırılmış olması) avukatlık yapmış olması gerekmektedir. 5 yıllık Avukatlık stajı deneyime dahil değildir. Serbest çalışan avukatlar da bilirkişilik yapabilmektir.
 

Bilirkişi eğitimine sitemiz bulunan bilirkişilik eğitimi sayfasından ulaşabilirsiniz.

24.10.2022 17:06

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM