Yönetim ve Organizasyon Nedir? Sertifikası Ne İşe Yarar? Nasıl Alınır?

Yönetim, başkalarının aracılığı ile iş yapmaktır. Bu da kaçınılmaz olarak farklı altyapılardan birçok insanla çalışma zorunluluğu getirir. İnsanlar istediklerini tek başlarına elde edemedikleri için diğerleriyle iş birliği yapma zorunluluğu doğar. Birlikte yaşar ve gereksinimlerini karşılarlar. Karşılıklı olan bu iş birliği veya ilişkiler ancak yönetim ile yürütülebilir.

Kategoriler

Yönetim ve Organizasyon Nedir?

Yönetim ve Organizasyon genel tanımıyla işletmenin amaçlarına en etkili, etkin ve verimli bir biçimde ulaştırmayı hedefleyen, içerisinde planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimi kapsayan süreçlerin tamamıdır.

Yönetim ve Organizasyon yapı itibariyle işletmelerde kar sağlayacak etkin ve verimli çalışma şekli ve stratejileriyle birlikte rakipleriyle mücadele edebilmesini, sektörde yerini koruyabilmesini ve daha ileriye taşınabilmesini destekleyen süreçleri temsil eder. Yönetim, kurumsal kaynakların etkin kullanımını ve işletmenin hedeflerini gerçekleştirebilmesini sağlama amacı taşırken Organizasyon ise insan kaynaklarının ve uygulamaların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlama amacı taşır. Bu bağlamda bakıldığında Yönetim ve Organizasyon yapısı hedefleri gerçekleştirmedeki yolda işletme içinde rolleri, sorumlulukları, ilişkileri ve süreçleri içine alarak gerekli düzenlemelerle en iyiye ulaştırmayı amaçlamaktadır.

 

Sertifikası Ne İşe Yarar?

Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programı sonunda sertifika sahibi olan katılımcılar, kendilerine olduğundan daha farklı bir bakış açısı ve vizyon, misyon, amaç belirleyebilme, yetkilendirme, takım çalışması gibi becerileri kazanabilir, ileriye dönük bir şekilde işletme bilgisine sahip olabilir, bilgiyi öğrendikten sonra öğrendiği bilgiyi kullanma, yönetme yetkinliğine sahip olabilir, yönetici olmanın gerektirdiği gerekli bilgi, tavır, duruş ve tutuma sahip olabilir, yöneticilik için gereken teorik altyapıyı oluşturabilecek bilgiye sahip olabilirler. Bu doğrultuda sahip olunan sertifika ile özgeçmişlerini güçlendirebilir, rakiplerinin öne rahatlıkla geçerek kendilerine istihdam alanı yaratabilir, var olan işlerinde yükselebilir, alanlarında uzmanlaşabilir ve uzmanlıklarını belgeleyebilirler.

 

Nasıl Alınır?

Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programına,

Yöneticiler,

Üst Düzey Yöneticiler,

Öğrenciler,

Yüksek Lisans Öğrencileri,

Çalışmakta oldukları kurumların departman sorumlusu olanlar,

İşletmenin yönetiminde aktif rol oynayan veya oynamak isteyenler,

Kariyer hedefini bu alanda ilerletmek isteyenler,

Organizasyon ile ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek isteyenler,

Bu alana ilgi duyanlar,

Kariyer hedefini bu yönde planlayanlar, bu alana ilgi duyan, bu alanda bilgi edinmeye ve yetkinlik sahibi olmaya istekli katılımcılar sitemizde bulunan Yönetim ve Organizasyon Eğitimi Sertifika Programına başvuru yaparak kaydolabilmektedirler. Sertifikalar üniversite onaylı olup e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.Sertifika programını detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

27.10.2022 17:59

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM