Yönetim Ve Organizasyon Sertifika Programı

Yönetim, başkalarının aracılığı ile iş yapmaktır. Bu da kaçınılmaz olarak farklı altyapılardan birçok insanla çalışma zorunluluğu getirir. İnsanlar istediklerini tek başlarına elde edemedikleri için diğerleriyle iş birliği yapma zorunluluğu doğar. Birlikte yaşar ve gereksinimlerini karşılarlar. Karşılıklı olan bu iş birliği veya ilişkiler ancak yönetim ile yürütülebilir.

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim, başkalarının aracılığı ile iş yapmaktır. Bu da kaçınılmaz olarak farklı altyapılardan birçok insanla çalışma zorunluluğu getirir. İnsanlar istediklerini tek başlarına elde edemedikleri için diğerleriyle iş birliği yapma zorunluluğu doğar. Birlikte yaşar ve gereksinimlerini karşılarlar. Karşılıklı olan bu iş birliği veya ilişkiler ancak yönetim ile yürütülebilir.

Organizasyon içinde yönetim işlerken izlenen yol ve varılmak istenen hedef, insan gereksinimlerini karşılamak için yönetim işlevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Bu nedenle yönetim, istenilen kâr elde edilsin ya da edilmesin, aslında tüm organizasyonlar için gerekli olan evrensel bir süreçtir. Bu yönetim süreci, hedeflenen amaçlara ulaşmak için diğerlerine iş gördürme faaliyetlerinin hepsidir. Yönetimin dört temel fonksiyonu vardır; bunlar planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme olarak bu süreçte büyük önem taşımaktadır. Bu fonksiyonlar bilinmediği takdirde, firma hedeflediği kârı ya da rekabet ortamındaki yerini kaybetmeye mahkûmdur. Bu nedenle, Yönetim ve Organizasyon Eğitimi, özellikle yöneticiler için alınması büyük önem arz eden bir eğitimdir. Günümüz şartlarında online eğitim veren kurumlar sayesinde Yönetim ve Organizasyon Eğitimini, işlerinizi aksatmadan, daha hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

 

Yönetim ve Organizasyon Eğitiminin Önemi?

 • Yönetimsel açıdan vizyonunuzu geliştirir

 • İşletme açısından ileriye yönelik bilginin kazanımını sağlar

 • İster bireysel ister örgüt bütününde olsun yönetim sürecine hâkim olursunuz

 • Vizyon genişleterek strateji belirlemek ve geliştirmek açısından kritik etkenleri öğrenirsiniz

 • Yetkinin kullanımı ve denetimi konusunda bilinçlenirsiniz

 • Örgütü yapılandırmada hangi ölçütlerin uygun olacağını anlamanıza yardımcı olur

 • Çalışanları motive eden unsurları daha iyi kavrama ve yönetme becerisi kazandırır

 • Çalışma grubu kurma ve yönetimi becerisini kazandırır

 • Verimli bir çalışma gurubu oluşturmak için değerlendirme yapabilme becerisini kazandırır

 • Karar verirken diğer etkenleri göz önünde bulundurma yetisini vb. kazandırır

 

Yönetim ve Organizasyon Eğitimini Kimler Alabilir?

 • Bir çalışma ekibini yöneten veya yönetecek kişiler,

 • kamu kurumunda halihazırda yöneticilik yapanlar,

 • Kariyerinde yöneticilik hedefleyen kişiler,

 • Yüksek Lisans öğrencileri,

 • Herhangi bir departmanda sorumlu olarak çalışanlar,

 • Müdür ve yardımcıları vb. birçok alanda kendini yönetim ve organizasyon için geliştirmek isteyen herkes alabilir.

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Artısertifika iş birliği ile hazırlanan üniversite onaylı Yönetim ve Organizasyon Sertifika Programı sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu eğitimle birlikte işletmelerde yönetim ve organizasyon fonksiyonlarını yakından tanıyacak ve alacağınız sertifikayla öne çıkacaksınız.

 

27.10.2022 17:59

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM