Süreç Tasarımı ve İş Analistliği Nedir?

Süreç tasarımı ve iş analizi eğitimi, iş analistinin detaylı olarak kurum içinde ne iş yaptığını, kullandığı yöntem ve tekniklerin, alet ve donanımların neler olduğunu, yapılan iş sonrasında hangi çıktılara ulaştığı, istenen iş için ne tür bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olması gerektiği gibi bilgilerin aktarıldığı, her iş analisti ve insan kaynakları birimde çalışanların alması gereken bir eğitim programıdır.

Süreç Tasarımı ve İş Analistliği Nedir?

İş analizi, bir işletmedeki yapılacak değişimlere yardım etmek adına gereksinimleri tanımlamak, şirket için değer yaratacak çözümleri sunmak, tavsiyelerde bulunmak gibi çalışmalar bütünüdür. İşletmenin neden değişime gitmesi gerektiği hakkındaki çalışmaları; ihtiyaçları saptayarak, çözüm tasarlayarak ve modellemeler yaparak sağlar. İşletme içerisinde birçok farklı şekilde girişimlere odaklanır. Bu girişimler taktiksel veya operasyonel ya da stratejik olabilir. Bir firmanın ürün odaklı çalışmaktan proje odaklı çalışmaya geçmesi ya da doğrudan satış yerine toptancılarla anlaşması stratejik bir karara örnektir.

İş analizi, yalnızca mevcut olan durumu anlamak ya da gelecekte olacak durumu tanımlamak veya her ikisini kapsayacak biçimde, var olan durumdan ilerideki duruma geçmek için gerekli çalışmaları saptamak için uygulanır. Bazı işletmeler gelecekte nerede olmaları gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapar; mevcut olan müşterilerle ve potansiyel teşkil eden müşterilerle iletişime geçerek, pazarı inceleyerek strateji geliştirecek seçenekleri ortaya çıkarırlar. Bu tip işletmelerin geleceğe odaklı iş analizi yaptıkları söylenebilir. Bu analizler için farklı perspektiften bakılabilecek, sorunlarla başa çıkma becerisi yüksek ve analitik düşünme yeteneği olan uzman bir iş analistinin kurum içinde olması daha sağlıklı olacaktır.

Bir kurumun iş faaliyetlerindeki süreçleri değerlendirme, öngörülerde bulunma, iyileştirilmesi gereken alanları saptama ve bu alanlar için çözümler üretme işleri, iş analistinin görevleridir. Proje veya sürecin ihtiyaçlarını saptayarak yöneticiyi haberdar eder. Çalışanların verimliliğini ve şirket satışlarını arttırmak için denetleme ve çalışma yapar. Kısacası işle ilgili tüm süreci analiz etmek iş analistinin görevidir. Birçok sorumluluğu yüklenen iş analistinin;

İşletme işlevlerini inceleyerek ve bilgi toplayarak hedefi belirlemek

Diyagram ve iş akışı çizelgesini yapmak

Mevcut durumu inceleyerek yeni sistem geliştirmek

Proje için ekip ve bütçe ayarlamak

Proje sorunlarına çözüm bulmak ve ilerleme hakkında rapor yayımlamak

Eğilim ve bilgileri toplamak, analiz etmek ve teknik rapor hazırlamak

Yapılan analizler ve yeni fikirler için toplantı düzenlemek ve sunum yapmak

Satın alma, dağıtım, envanterin denetimini yapmak

Müşteri ve yönetim kadrosuyla yakın temasta olmak

Satışı yapılan ürünlerin takibini yapmak vb. görevlerde de etkin olarak çalışması gerekir.

Süreç Tasarımı ve İş Analizi Eğitimi

Süreç tasarımı ve iş analizi eğitimi, iş analistinin detaylı olarak kurum içinde ne iş yaptığını, kullandığı yöntem ve tekniklerin, alet ve donanımların neler olduğunu, yapılan iş sonrasında hangi çıktılara ulaştığı, istenen iş için ne tür bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olması gerektiği gibi bilgilerin aktarıldığı, her iş analisti ve insan kaynakları birimde çalışanların alması gereken bir eğitim programıdır.

 

Süreç tasarımı ve iş analisti eğitimine sitemiz bulunan ''Süreç Tasarımı ve İş Analistliği Sertifika Programı'' sayfasından ulaşabilirsiniz.

3.11.2022 11:04

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM