Çocuk Gelişimi Eğitim ve Önemi

Çocuk gelişimi eğitimi okul öncesi alanında çalışan, çalışmayı planlayan veya kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğretmenler uzmanlar ve ebeveynler için hazırlanmıştır. Bu eğitim ile hedeflenen çocukların fiziki, sosyal, zihinsel gelişimlerini maksimum düzeye ulaştırabilecek bilgi, donanım ve beceriye sahip kişiler yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi Eğitim ve Önemi

İnsan gelişimi doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Yaşlılık evresinde boy uzamasının durduğu ya da azaldığı gözlemlendiğinde insan gelişiminin durduğu zannedilir. Oysaki insan hem bedenen hem de zihnen gelişimini sürdürmektedir. İnsan, hayatta olduğu sürece çevreyle etkileşim kurarak ve tecrübe ederek değişmeye devam eder. Değişimler artarak ilerler ve birikimsel bir yapıya dönüşür. Bunları motor gelişim; emekleme, yürüme, ulaşma ve tutma gibi sayabiliriz. Bilişsel gelişim sürecinin erken yıllarında belli başlı nesneleri tanıma, ergenlikte ise soyut düşünceler ve karmaşık kavramları anlama becerileri gelişir. İnsan gelişimi sürekli devam eder fakat süreklilik hızı her yaşta aynı olmaz. Yani insanın gelişimi kimi zaman yavaş, kimi zaman hızlı olan akışkan bir süreçtir diyebiliriz. Bir yavaşlama döneminden diğerine geçerken hızlı olduğu yaşların tümü bir evre ya da çağ denir. Bu evrelerin her biri farklı hızlara sahiptir ve değişik yaşları kapsar. Bu nedenle her evrenin kendine has gelişim görevi olmalıdır. Yapılan çalışmalar; çocukluk çağındaki gelişim evrelerinin ortak eğilimlere sahip olduğunu ve belli davranış kalıplarının ortaya çıktığını göstermiştir. Bu ortak noktaların bilinmesi çocuk gelişimi eğitiminde izlenmesi gereken yolları belirlemek için önemlidir.

Çocuk gelişiminin evrelerini bilmek ve farklı olan özelliklerin bilgisine sahip olmak; eğitim programlarının çocuklara uygun bir şekilde hazırlanmasında eğiticilerin işini yüksek ölçüde kolaylaştırmıştır. Gelişim alanıyla ilgili bilgiye sahip olmanın, çocuk için öğretim ortamında çok önemli olduğu eğitim psikologları tarafından vurgulanmıştır. Bu sebeple eğitmenlerin bu evreler hakkında bilgi sahibi olmaları etkili bir eğitim süreci ve ortamı sağlayacaktır. Bu nedenle çocuk gelişimi eğitimini tüm ebeveynler ve bu alanda çalışan tüm öğretmenler almalıdır.

 

Çocuk Gelişimi Eğitiminin Önemi

Eğitim sürecinde, çocuğun bireyselliği korunurken aynı zamanda toplumla birlikte hareket etmesi gerekir. Bu da çocukların erken dönemlerinde; yani bilgi ve beceri, alışkanlıklarını kazandıkları dönemde öğretilebilir. Bu sebeple çocukların büyüme, öğrenme ve gelişme ortamlarının eğitim sürecinde nitelikli olması çocuk gelişimi eğitimi açısından büyük önem taşır. Çocuk gelişimi eğitimi ile;

 • Çocukların, psikomotor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal, ahlak gelişimlerini istenen düzeyde gelişmesi için gereken bilgilere sahip olursunuz
 • Sağlık, temizlik ve beslenme ilkelerini uygun şekilde öğretebilme becerisine sahip olursunuz
 • Çocuğun gelişiminin takibi ve bununla ilgili kayıt tutma becerisini öğrenirsiniz
 • Yaş ve gelişimine göre oyuncak ve materyalleri hazırlayacak bilgiye sahip olursunuz
 • Çocuklara yaşına uygun kitapları seçebilme ve anlatabilme yeteneğini kazanırsınız
 • Ebeveynlere 0-6 yaş hakkında rehberlik yapacak düzeyde bilgi sahibi olursunuz
 • Kreş ve anaokullarında, çocuk bakımı ve gelişimi elamanı olarak çalışabilecek bilgiye ve sertifikaya sahip olurusunuz.

 

Çocuk Gelişimi Eğitimine Kimler Katılmalı?

 • Tüm Branş Öğretmenleri
 • Okul Öncesi Öğretmenler
 • Kreşte çalışan veya çalışacaklar
 • Psikologlar
 • Çocuk Doktorları
 • Aile Hekimleri
 • Ebeveynler
 • Çocuk oyun alanları, zekâ atölyeleri çalışanları ve sahipleri
 • Anaokulu, kreş ya da çocuk bakım evlerinde öğretici yardımcısı olarak çalışan veya bu alanda kariyer hedefleyen bireyler

 

Çouk gelişimi eğitimine sitemizde bulunan ''Çocuk Gelişimi Sertifika Programı'' sayfasından ulaşabilirsiniz.

3.11.2022 20:28

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM