Arabulucular Siciline Kayıt Başvurusu Nasıl Yaparım ?

Arabuluculuk siciline kayıt, Daire Başkanlığına Arabuluculuk Bilgi Sistemi üzerinden başvurması ve şartları taşıdığının anlaşılması üzerine yapılır.

ARABULUCULAR SİCİLİNE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPARIM

Arabulucular Siciline Kayıt Şartları;

Arabuluculuk siciline kayıt, Daire Başkanlığına Arabuluculuk Bilgi Sistemi üzerinden başvurması ve şartları taşıdığının anlaşılması üzerine yapılır.

Kayıt Şartları aşağıdaki gibidir;

-Türk vatandaşı olmak,

- Meslekte en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak,

-Tam ehliyetli olmak,

-Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkum olmamak,

-Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,

-Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve arabuluculuk sınavında başarılı olmak.

              Arabulucular siciline kayıt başvuruları sadece Arabulucu Portal üzerinden yapılmaktadır. Fiziki olarak başvuru yapılmamaktadır.           

Başvuru Adresi; ( https://arabulucu.uyap.gov.tr/main/arabulucu/index.jsp?v=3780 )

 

Sicil Kayıt Başvurusu Yapmadan Önce;

-Arabuluculuk Giriş ve Yıllık Aidatının ödendiğine ilişkin makbuz,

-Fotoğraf (Ekleyeceğiniz fotoğrafın boyutları maksimum yükseklik;1024, genişlik;767 olması gerekmektedir.),

-Başvuru tarihinden itibaren fiilen avukatlık mesleğini veya bir kamu görevini ifa etmeyen başvuru sahiplerinin, arabuluculuk mesleğini yapmalarına ruhen ve bedenen bir engelin bulunmadığına daire sağlık kuruluşlarından alınacak rapor gerekmektedir.

      Tüm evraklar hazırlandıktan sonra, ilgililerin e-Devlet şifresi, e-imza veya mobil imza ile Uyap Arabulucu Portal’a giriş yaparak başvuru belgelerini buradan Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

Arabuluculuk Sicil Kayıt başvurunuz Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilecektir. Tüm soru ve sorunlarınız için Arabuluculuk Daire Başkanlığı Sicil Büro ile iletişime geçebilirsiniz.

(https://adb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adres-bilgileri)

 

Başvuru Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

5.01.2023 12:13

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM