Liderlik ve Etkin Yöneticilik, Yönetim ve Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Kategoriler

Liderlik Ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı

Bu eğitim sonunda, yöneticilerin liderlik vasıfları kazanması, yönetici ve iş görenler arasındaki iletişim engellerinin aşılmaya çalışılması, yöneticilerin empati yeteneklerinin arttırılabilmesi ve yöneticilerin olayları helikopter bakış açısıyla analiz edip değerlendirebilmeleri hedeflenmektedir.

 LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK [30 Saat]

 • İçimizdeki Leonardo

 

DEĞİŞİM SÜREÇLERİNDE LİDERLİK

 • Kurumsal Değişim Nedir? Neden Değişime İhtiyaç Duyuyoruz?
 • Çalışanlar Değişim Süreçlerini Nasıl Algılıyorlar?
 • Değişim Süreçleri Nasıl Yönetilirse Başarıya Ulaşılır?
 • Değişim Süreçlerinde Uygulanması Gereken Adımlar Nelerdir?
 • Değişim Süreçleri-Vaka Çalışması
 • Kurumlar Değişim Süreçlerini Yönetirken En Çok Nerede Yanlış Yapıyorlar?
 • Değişim Süreçlerinde Liderlerin Rolü Nedir?
 • Nöro Liderlik Nedir? Nasıl Gelişmiştir?
 • Nöro Liderlik Anlayışının Değişim Süreçlerinde Ki Yeri ve Olumlu Katkıları Nelerdir?
 • Nöro Liderlik Esasları İle Değişim Süreçlerini Yönetmek
 • Nöro Liderlik SCRAF- T Modelinin Detayları & Bu Modelin Uygulanmasının Değişim Süreçlerine Getirdiği Olumlu Sonuçların Detaylı İncelenmesi
 • Çalışanın Kurum İçerisindeki Rolünün İyi Tanımlanması Neden Önemlidir?
 • Kurum İçinde Algılanan Adalet Duygusunun İş Motivasyonuna ve Kurumsal Değişime Etkisi Nasıldır?
 • Çevresini Kontrol Etme ve Şekillendirme İhtiyacının Çalışanların Motivasyonuna ve Kurumsal Değişim Üzerindeki Etkisi Nasıldır?
 • Beyin Kurum İçi Belirsizliklerin Nasıl Algılar ve Sonucunda Ortaya Çıkan Tepkiler Nelerdir? Bu Tepkiler Nasıl Yönetilir?
 • Beyin Kuruma ve Liderine Güveni Nasıl Algılar? Kurum İçi Güvenin Değişim Süreçlerine Olan Etkisi Nelerdir?
 • Kurumum İçinde Aidiyet Duygusunun Geliştirilmesinin Motivasyon ve Kurumsal Değişimi Nasıl Etkiler?
 • Vaka Analizi-Değişim Süreçlerini Nöro Liderlik Esaslarına Göre Yönetmek

 

FASİLİTASYON

 • Fasilitasyonun Genel Tanımı ve Temel Yapı Taşlarının Tanıtılması
 • Değişim ve Dirençle Baş Etme
 • Grup Dinamikleri; Gizli Dirençler ve Önyargılarla Baş Etmek
 • Katılımcılık Sağlama ve Kaynaştırma
 • Fasilitasyon Tekniklerinin Kullanım Alanları
 • Fasilitasyon Aşamaları
 • Hazırlık Aşaması
 • Yürütme Aşaması
 • Sonuçlandırma ve Takip
 • Fasilitatörün Rol ve Sorumluluklarının Belirlenmesi
 • Temel Fasilitasyon Yetkinlikleri
 • Fasilitatörlük Becerileri
 • Karar Alma
 • Problem Çözme
 • Strateji Oluşturma
 • Uyuşmazlık Giderme
 • İletişimi Geliştirme
 • Değişimi Yönetme
 • Ürün/hizmet Geliştirme
 • Yenilik Getirme
 • Fasilitasyon Teknikleri
 • Etkin Fasilitatörün Kritik Başarı Faktörleri
 • Hedeflerle Yönetim ve Süreç Yönetimi ile Fasilitasyon
 • Fasilitasyonun Değişim Yönetimi İlişkisi
 • Fasilitasyonun Liderlik İlişkisi

 

LİDERLER İÇİN GLOBAL VİZYON YARATMAK

 • Global Liderlik
 • Global Lider Kimdir?
 • Nasıl Global Lider Oluruz?
 • Global Liderlere Neden İhtiyaç Duyarız?
 • Değişen Ekonomik Ve Pazar Koşullarında Global Liderlerin Yeri Nedir?
 • Kültür Ve Liderlik
 • Kültür Nedir?
 • Uluslararası Kültürel Farklılıkları Tanımak
 • Hofstede'nin Global Kültür Araştırması Ve Kültür Boyutları
 • Kurum Kültürü Nedir?
 • Farklı Kültürleri Tanımanın Global Liderlikteki Yeri Nedir?
 • Kültürler Arası İletişim
 • Kurumsal İletişimde Kültürel Farklılıkların Yeri
 • Uluslararası Kültürlerin İletişim Farklılıkları Nelerdir?
 • Doğru İletişim Kurulmasının Global İş Yaşamındaki Önemi
 • Kültürler Arası İletişim Örnekleri
 • Global Liderlikte Takım Yönetimi
 • Farklı Kültürden Gelen Kişilerin Bir Takım Olması Nasıl Sağlanır?
 • Dijital Dünyada Global Takımlar Yönetmek
 • Farklı Ülkelerin Kültürel Yapısını Ve İş Yönetim Tarzlarını Anlamak
 • Japon Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Çin Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Hindistan Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Afrika ülkelerinin Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?
 • Güney Amerika Ve Amerika Kıtasının Kültürü Ve İş Yönetim Tarzları Nasıldır?

 

ZİHNİN EFEKTİF KULLANIMI

 • Çoklu Zekâ Kavramı Temel Bilgiler
 • Çoklu Zekâ Kapsamında Dünyayı Nasıl Algılar, Nasıl Öğreniriz?
 • Öğrenmeye Yönelik Uygulama
 • Sağ Ve Sol Beynin Çalışma Şekli
 • Zihinsel Alışkanlıkların Gücü
 • Yeniden Çerçeveleme
 • Akıl Haritası Nedir? Nasıl Yaratılır?
 • Akıl Haritalarının Profesyonel Yaşamda Kullanımı
 • Herkesin Peşinde Olduğu Sihirli İçerik: Hafızayı Güçlendirme
 • Yaratıcı Zekâyı Tetikleme &Hayal Gücü Kullanımı
 • Lider Yöneticinin Zihinsel Ajanda Tasarımı

 

Yönetim Ve Organizasyon Sertifika Programı

Bu eğitim, ister bir ticari işletmede ister bir kamu kuruluşunda yöneticilik yapan veya yapmaya hazırlanan ve yöneticiliği daha profesyonelce yapmayı hedefleyen katılımcılara, yönetim sürecini oluşturan dört temel fonksiyon ve temel yetkinlikler çerçevesinde önemli bir bilinç katmayı amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği [30 Saat]

 • Yönetim ve Organizasyon Tanımı
 • Yönetimin Temel Özellikleri
 • Yönetimin Amacı
 • Yönetici ve Lider
 • Yönetim Şekilleri ve İşlevleri
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Organizasyon ve Özellikleri
 • Örgüt Kavramı
 • Yönetim Teorileri

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Program, insan kaynakları planlaması, işgören bulma ve seçme, performans değerlendirme,eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, iş değerleme, ücret yönetimi, bordrolama gibi insan kaynakları yönetiminin olmazsa olmaz ve geleneksel fonksiyonlarının yanında; yetenek yönetimi, hukuki boyutlar, çalışma ilişkileri, çalışma psikolojisi ve insan tanıma sanatı gibi modern boyutları da içermektedir. 

Eğitim İçeriği [30 Saat]

Bölüm 1: İNSAN TANIMA SANATI
Bölüm 2: ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
Bölüm 3: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Bölüm 4: İŞ ANALİZİ VE İŞ TASARIMI
Bölüm 5: İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
Bölüm 6: İNSAN KAYNAKLARI BULMA VE SEÇME
Bölüm 7: EĞİTİM YÖNETİMİ
Bölüm 8: KARİYER GELİŞTİRME VE YETENEK YÖNETİMİ
Bölüm 9: PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Bölüm 10: BORDROLAMA
Bölüm 11: İŞ DEĞERLEME
Bölüm 12: ÜCRET YÖNETİMİ
Bölüm 13: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KORUMA BOYUTU: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Bölüm 14: İLETİŞİM
Bölüm 15: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN HUKUKİ BOYUTLARI
Bölüm 16: ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

 

 

Başvuru Süreci

Başvuru yapmak isteyen adaylarımızın sertifika programının sayfasında yer alan Başvuru Yap butonuna tıklayarak başvuru formunu ve ödeme bilgilerini doldurmaları yeterlidir.

Eğitim başlangıç tarihinde başvuru yapan adaylara Kullanıcı adı ve Şifresi mail olarak gönderilmektedir.

 

Eğitim Süreci

 • Tüm müfredat, eğitim videolarından oluşmaktadır. Örgün eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Eğitim sonunda, internet üzerinden çoktan seçmeli test usulü sınavınız olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
 • Adayların 3 defa sınava katılma hakkı vardır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.

 

Sertifika Süreci

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylarımız eğitimlerini bitirdikten 2 hafta sonra sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sisteminden sorgulayabilmektedir. Sertifika kamu ve özel kurumlarda geçerlidir. Geçerlilik süresi ömür boyudur.

 

Sertifikaya Sahip Olmak Ne Kazandırır?

Alacağınız sertifika ile onaylı ve geçerli bir belgeye sahip olabilir, iş bulabilir, işinizde yükselebilir, terfi alabilir, özgeçmişinizi güçlendirebilir, iş başvurularında öne çıkabilir, uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinize fark atabilir, kariyerinizi geliştirebilir ve geleceğinize yön verebilirsiniz.

2.01.2023 19:31

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM