Alternatif Çözüm Yolları ve Tahkim, Göç ve İltica Hukuku Sertifika Programı

Kategoriler

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim

 • Ülkemizde arabuluculuk yanında tahkim eğitimi de hem arabulucuların hem de hakem adaylarının yoğun ölçüde tercih ettikleri bir eğitim haline gelmiştir.
 • Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi
 • Hakem Sözleşmesi
 • Hakemler
 • Hakemlerin Görevden Ayrılması
 • Hakemlerin Taraflarca Seçilmesi
 • Hakemin Tahkim Sözleşmesinde İsmen Gösterilmesi
 • Hakemlerin Seçimi
 • Hakemlerin Reddi
 • Hakem Ücreti
 • Hakemlerin Sorumluluğu
 • Tahkimde Yargılama Usulü
 • Hakem Kararına Karşı Kanun Yolları
 • 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Uyarınca Temyiz Yolu
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca İptal Davası
 • Yargılamanın İadesi
 • Hakem Kararlarının İcrası
 • Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması
 • Hakem Kararları
 • Tahkim Süresi
 • Hakemlerde Uygulanacak Yargılama Usulü
 • Yargılama Usulü
 • Duruşma Yapılması ve Dosya Üzerinden İnceleme
 • Deliller ve İspat
 • İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti
 • Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması
 • Sulh
 • Yargılamanın Sona Ermesi
 • Yargılama Giderleri
 • Hakemde Dava Açılması
 • Dava Dilekçesi
 • Dava Tarihi
 • Davaya Cevap

 

Göç ve İltica Hukuku Eğitimi

Ülkemize göç yoluyla gelen yabancılara rehberlik etmek , kamu - yerel yönetimler, göçe ve göçmen hizmetleriile ilgili özel sektörde hizmet veren danışmanlık firmalarında çalışan ve çalışmak isteyen bireylere, ülkemize gelmek isteyen, gelen ve ülkemizde bulunan yabancıların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin genel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlandırılmıştır.

Eğitim İçeriği [84 Saat]

 • 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Terimler, Genel Bilgiler, Genel Usuller
 • Türkiye’ye Giriş ve Vize
 • İkamet ve İkamet Çeşitleri
 • Vatansız Kişiler
 • Sınır Dışı İşlemleri ve Geri Gönderme Merkezlerinin İşleyişi
 • Uluslararsı Koruma
 • Geçici Koruma
 • Yabancılara Yönelik Çalışma İzinleri
 • Göç Olgusuna Genel Bir Bakış (Kavramsal Olarak Göç, Göçün Türleri, Nedenleri ve Etkileri)
 • Dünyada ve Türkiye`de Göç Hareketlerinin Geçmişten Günümüze Tarihsel Seyri
 • Avrupa Birliği Göç ve Sığınma Politikaları
 • "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi", "Avruma İnsan Hakları Sözleşmesi", "Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme", "Tüm Göçmen İşçilerin Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına dair Uluskararası Sözleşme", "Göçmen İşçinin Hukuki statü Hakkında Avrupa Sözleşmesi"
 • Türkiye`nin Göç Yönetiminde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile başlayan yeni dönem ve göç yönetişiminin yetkinleştirilmesi için atılan adımlar,
 • Türk Vatandaşlığı Kanunu, Uluslararası İş Gücü Kanunu,Nüfüs Hizmetleri Kanunu Pasaport Kanunu ve İskân Kanunu

 

Başvuru Süreci

Başvuru yapmak isteyen adaylarımızın sertifika programının sayfasında yer alan Başvuru Yap butonuna tıklayarak başvuru formunu ve ödeme bilgilerini doldurmaları yeterlidir.

Eğitim başlangıç tarihinde başvuru yapan adaylara Kullanıcı adı ve Şifresi mail olarak gönderilmektedir.

 

Eğitim Süreci

 • Tüm müfredat, eğitim videolarından oluşmaktadır. Örgün eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Eğitim sonunda, internet üzerinden çoktan seçmeli test usulü sınavınız olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
 • Adayların 3 defa sınava katılma hakkı vardır. Sınavdan 50 puan ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.

 

Sertifika Süreci

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylarımız eğitimlerini bitirdikten 2 hafta sonra sertifikalarını turkiye.gov.tr (e-Devlet kapısı) sisteminden sorgulayabilmektedir. Sertifika kamu ve özel kurumlarda geçerlidir. Geçerlilik süresi ömür boyudur.

 

Sertifikaya Sahip Olmak Ne Kazandırır?

Alacağınız sertifika ile onaylı ve geçerli bir belgeye sahip olabilir, iş bulabilir, işinizde yükselebilir, terfi alabilir, özgeçmişinizi güçlendirebilir, iş başvurularında öne çıkabilir, uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinize fark atabilir, kariyerinizi geliştirebilir ve geleceğinize yön verebilirsiniz.

28.12.2022 19:34

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM