İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk

İş Hukukunda
Uzman Arabuluculuk

Üniversite Onaylı Sertifika Hasan Kalyoncu Üniversitesi
AĞUSTOS AYINA ÖZEL
%20 İNDİRİM 1562,5 TL
Eğitim Ücreti: 1250,00 TL
Kredi Kartına Taksit İmkanı !
Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması 7036 sayılı İş Mahkemeler Kanunu ile dava şartı haline getirilmiştir (md.3). Bununla birlikte Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 4 Ağustos 2020 23:59
Eğitim Başlangıç Tarihi: 5 Ağustos 2020 11:00
Sınav Başlangıç Tarihi: 29 Ağustos 2020 11:00
Sınav Bitiş Tarihi: 4 Eylül 2020 23:59

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk

Eğitim Amacı;

Söz konusu düzenleme uyarınca arabulucuların, dava şartı niteliğini taşıyan iş hukukunda arabuluculuk faaliyetini yürütebilmeleri için teorik ve uygulama eğitiminden oluşan 36 saatlik bir eğitimi almaları gerekmektedir. 

Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Uzmanlık eğitimi, en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorunda olup, eğitim bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.

Uzmanlık eğitimi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 23. maddesi gereğince Bakanlıkça daha önce arabuluculuk eğitimi izni verilen eğitim kuruluşları tarafından verilebilir.

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara "İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi" Katılım Belgesi verir.

Eğitimin Toplam Süresi;

Toplam eğitim süresi 36 saattir. (18 saati teorik, 18 saati uygulama)

Kimler Katılabilir ?

Uzmanlık eğitimine katılabilmek için arabulucular siciline kayıtlı arabulucu olmak gerekmektedir.

Kredi Kartına Taksit İmkanı
Eğitim Ücreti: 1250,00 TL