Tüm eğitimlerimizde 50 TL indirim kuponu hediye!

Taşınmaz Ticareti Eğitimi Sertifika Programı

4,9 (337 oylama)
 Son Güncelleme Tarihi:4/2022
 Türkçe
₺400,00
₺444,44
%10 indirim

Halkla İlişkiler Sertifika Programı
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Taşınmaz Ticareti Eğitimi Sertifika Programı

“Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 14 Ekim 2020 tarih ve 31274 sayı ile Resmî Gazete `de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre işletmelerin “Sorumlu Emlak Danışmanı – Seviye 5” yetki belgesi alabilmeleri için Taşınmaz Ticareti Eğitimi almaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre;

“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

d) Sorumlu emlak danışmanlarının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

5) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,

Resmi Gazete de yayımlanan yönetmeliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

Sorumlu Emlak Danışmanı Eğitimi

 

Eğitim Yöntemi: Uzaktan (İnternet Üzerinden)

*Eğitime istediğiniz yerden evden, işten cepten katılabilirsiniz. Tüm süreçler internet üzerinden gerçekleşmektedir.

Eğitim Süresi: 100 Ders Saati
Eğitim İçeriği:

-  Emlak Pazarlama

 • Gayrimenkul Danışmanlığı ve Emlak Pazarlama
 • Türkiye’de ve Dünyada Emlakçılık
 • Emlak Pazarının Yapısı
 • Pazarlama İlkeleri
 • Gayrimenkul Sektöründe Bayilik (Franchising)
 • Emlak Yönetimi

 

-  Tapu Siciline İlişkin Tanımlar ve Tapu İşlemleri

 • TKGM Teşkilat Yapısı
 • Tapu Sicili ve Tapu Siciline Hâkim İlkeler
 • Tapu Siciline Kaydedilen Taşınmazlar
 • Kat Mülkiyeti, Kat İrtifakı
 • Tüzel Kişilerin Tapu İşlemleri
 • Tahsis, İfraz, Tevhit
 • Satış, İpotek, İtikal
 • Haciz, İflas, Kamulaştırma

 

-  Gayrimenkul Değerlemesi

 • Gayrimenkul Değerlene İlke ve Esasları
 • Değerleme Konusu Malların Sınıflandırılması
 • Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
 • Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri
 • Uygulamalar
 • Değerleme Standartları ve Raporlama

 

-  Gayrimenkul Hukuku

 • Mülkiyet Hakkının İçeriği
 • Taşınmaz Mülkiyeti
 • Tescilsiz Kazanım
 • Sınırlı Ayni Haklar
 • Temsil
 • Kat Mülkiyeti Kanunu
 • İlgili Yasal Mevzuat

 

-  Harita ve İmar Uygulamaları

 • Yerleşim Haritaları ve Sınırlandırma
 • Düzeltmeler
 • Aplikasyon
 • İmar tanımı ve mevzuatlar
 • İmar planları
 • Tescil İşlemleri

 

-  Müşteri İlişkileri Yönetimi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimine Giriş
 • Klasik Pazarlama İlkeleri Ve MİY
 • Müşteri Kavramı Ve Müşteri İstek Ve İhtiyaçları
 • Müşteri İlişkileri Oluşturma Yolları
 • Müşteri Kazanma Ve Tutma
 • Müşteri Şikâyetleri Yönetimi
 • MİY Planlama Ve Uygulama Süreci
 • CRM  Nasıl Çalışır ? Analitik CRM

 

-  Kadastro Genel Tanımları

 • Arazi Ve Arsa Düzenlemesi Tanımı Ve Yararları
 • İfraz Ve Tevhit Kavramları                      
 • Düzenleme Ve Ortaklık Payının Tespiti Uygulanması
 • Kamulaştırma Ve Usulü              
 • Kamulaştırmasız Et Atma, Unsurları, Hukuki Koruma

 

-  Şehircilik ve Kentsel Planlama

 • Şehirciliğin Temel Kavramları     
 • Şehirleşme Süreci Ve Nedenleri             
 • Kent Planlaması                                      
 • İmar Planlarını Hazırlanması Ve Usulü
 • Özel Kanunlarda Görülen İmar Planlama

 

-  İmar Hukuku

 • İmar Hukukunun Nitelikleri        
 • İmar Hukukunda Yetkili İdareler
 • Yapı Kavramı, Yapı Ruhsatlandırması
 • Yapı Denetimi                  
 • İmar Planlarının Yargısal Denetimi

 

-  Satış ve İkna Teknikleri

 • Satış ve çeşitleri.
 • Müşteri ve davranış çeşitleri.
 • İletişim ve beden dili.
 • Satış süreci.
 • İtiraz karşılama teknikleri.
 • Satış kapama teknikleri

 

-  Vergilendirme ve Emlak Finansmanı

 • Emlak ile ilgili ödeme şekilleri
 • Finansman yöntemleri
 • Emlak yatırımında getiri ve riskler
 • Emlakta vergilendirme
 • Vergi ile ilgili mevzuat

Yorumlar

Taşınmaz Ticareti Eğitimi Sertifika Programı
₺400,00
₺444,44
%10 indirim
Başvuru Yap

22 Mayıs 2022 23:59

Son Başvuru Tarihi

23 Mayıs 2022 11:00

Egitim Başlangıç Tarihi

13 Haziran 2022 11:00

Sınav Başlangıç Tarihi

19 Haziran 2022 23:59

Sınav Bitiş Tarihi

ÖRNEK SERTİFİKA

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM