Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim

İnsanların bir araya geldiği her ortamda; aile, iş, eğitim kurumu, siyasal parti, toplum vs. uyuşmazlık ortaya çıkabilir ve bu çözülmesi gereken bir problem haline dönüşür. Bu uyuşmazlıklar insan doğasının ve sosyalliğinin kaçınılmazıdır. Uyuşmazlıklar iyi bir şekilde yönetildiğinde ilerleyici ve yenilikçi bir hâl alırken; çözüm getirilmez ise yıkıcı ve parçalayıcı özelliğe sahiptir.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim

İnsanların bir araya geldiği her ortamda; aile, iş, eğitim kurumu, siyasal parti, toplum vs. uyuşmazlık ortaya çıkabilir ve bu çözülmesi gereken bir problem haline dönüşür. Bu uyuşmazlıklar insan doğasının ve sosyalliğinin kaçınılmazıdır. Uyuşmazlıklar iyi bir şekilde yönetildiğinde ilerleyici ve yenilikçi bir hâl alırken; çözüm getirilmez ise yıkıcı ve parçalayıcı özelliğe sahiptir.


Uyuşmazlığın ortaya çıktığı durumlarda, çoğu zaman insanlar bu durumu görmezden gelerek hiçbir şey yapmamayı tercih eder. Çünkü bunun zaman alacağını, masraflı olacağını ve çoğunlukla olumsuz sonuçlanacağına inanırlar. Bu nedenle kişilerin uyuşmazlığa kayıtsız kalması en sık karşılaşılan durumdur. Hak ihlâli yapıldığını düşünen taraf, karşı tarafa hiçbir şekilde talepte bulunmaz ya da talebe gelen olumsuz dönüşlerden sonra uyuşmazlığı takip etmeyi bırakır. Uyuşmazlığı görmezden gelmek, taraflar arasındaki gerginliği kısa süreli ve geçici olarak rahatlatsa da uzun vadede uyuşmazlığın olduğu konu var olmaya devam ettiği sürece gerginlik tekrar daha şiddetli olarak ortaya çıkacak ve geri dönüşü olmayan bir tahrip meydana getirecektir.


Yaşadığımız çağda bilim ve teknik alanlardaki gelişmeler, bireyler arasındaki ilişki ve etkileşimi de arttırmıştır. Bununla birlikte bireyler arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkiler de hızla gelişip çeşitlilik göstermiştir. Bu durum beraberinde çok sayıda problem ve hukuki çatışmayı da getirmiştir. Problem ve çatışmaların artması, çözüm için hızlı, verimli ve kalıcı yolların araştırılmasına neden olmuştur. Mevcut hukuk mekanizmaları, çıkan bu problemlerin sayısı ve niteliği bakımından zorluk yaşamaya başlamış, zaman ve yöntem bakımından istenilen verimi sağlayamamış ve kalıcı çözümler üretememiştir. Bu olumsuzluklar karşısında mevcut mekanizmalar, uyuşmazlıkların çözülmesi için alternatif çözüm yollarına başvurmuştur.


Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim, mevcut dava mekanizmasına göre daha ucuz, daha hızlı, tarafların süreç içinde katılımlarını sağlayan ve taraflar arasında ekonomik ve sosyal ilişkilere zarar vermeden sürdürülmesine olanak veren ve iki tarafın da menfaatlerini gözeten etkili bir çözüm yoludur. Bu özellikleriyle Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim aynı zamanda sistem içindeki amacını da göstermektedir. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim; mahkemelerdeki tıkanıklığı, maddi ve vakit kaybını hafifletmek, tarafları daha faal hale getirmek, en hızlı şekilde, en az masrafla ve daha esnek kurallarıyla çözüme ulaşıp adaleti sağlamaktır.

Uzman eğitmenler tarafından hazırlanan alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve tahkim  eğitimine sitemizdeki Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim sayfasından ulaşabilirsiniz.

21.10.2022 17:39

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM