Uzlaştırmacı Eğitimi Nedir? Sertifikası Ne İşe Yarar? Nasıl Alınır?

Uzlaştırma, Ceza Muhakemesi Hukukunda; mağdur tarafın haklarının korunması ve faillin tekrar topluma kazandırılması için geliştirilen uzlaşma, kendi iradeleriyle fail ve mağdurun tarafız olan üçüncü bir kişinin yardımını kabul etmesiyle, işlenen suçtan doğan problemlerin çözümü için faal olarak katılım sağladıkları bir süreçtir. Bu sistemde, eğitimli ve uzman uzlaştırmacılar sayesinde tarafların bir anlaşmaya varması sağlanır ve adalet sisteminin iş birliği ile çözüm üretilir.

Kategoriler

Uzlaştırmacı Eğitimi Nedir?

Uzlaşma genel tanımıyla, karşılıklı uzlaşma kapsamına giren herhangi bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur olan veya suçtan zarar gören arasında yönetmelikteki usul ve esaslara uygun bir şekilde anlaşma sağlanmasıdır. 

Uzlaştırma ise uzlaştırma kapsamı içerisinde herhangi bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören ya da kanun temsilcisinin, kanun ve yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı kişi tarafından karşılıklı anlaştırılmasıyla uyuşmazlık yaşanan durumun giderilmesi sürecidir.

Uzlaştırmacı Eğitimi ile karşılıklı olarak yaşanan uyuşmazlık durumlarında tarafların anlaşmasını sağlamak için uzlaştırmayı sağlayabilecek yetkinlik, bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.

 

Sertifikası Ne İşe Yarar?

Uzlaştırmacı Eğitimin en az 36 saatlik teorik ve 12 Saatlik uygulamalı olan eğitimini alıp sertifika sahibi olmaya hak kazanan uzlaştırmacılar, bu mesleği icra edebilmek için gerekli asgari niteliklere, bilgi düzeyine sahip olabilir, adalet sistemi çerçevesinde mevcut soruna çözüm yolu bulabilir, tarafları anlaştırabilecek tazminat yoluyla çözülmesi veya karşılıklı anlaşmaları yolunda ikna kabiliyetini kazanabilir, müzakere tekniklerini öğrenebilir, ilk kez suç işleyenlerin sabıka kaydı almayan sorununun çözülmesini sağlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olabilir, aldıkları belge ile alanlarında uzmanlaşabilirler.

 

Nasıl Alınır?

Uzlaştırmacı olabilmek isteyenlerin bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Uzlaştırmacı olmak isteyenlerin;

Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden mezun olmuş kişiler,

Hukuk ya da hukuk bilgisine eğitim sürecinde yeterince yer veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İdari Bilimler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümlerinden en az 4 (dört) yıllık Yüksek Öğrenim yapmış olan kişiler,

Yukarıdaki bölümlerin mezunlarından müfredatlarında var olan Ceza Hukuku (Genel veya Özel Hükümler), Anayasa Hukuku, Ceza Mahkemesi Hukuku, Hukuka Giriş, Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku gibi hukuk derslerinden en az 2 (iki) tanesini görmüş olan kişiler,

Kariyer hedefini bu yönde planlayanlar, bu alana ilgi duyan, bu alanda bilgi edinmeye ve yetkinlik sahibi olmaya istekli katılımcılar sitemizde bulunan Uzlaştırmacı Eğitimi Sertifika Programına başvuru yaparak kaydolabilmektedirler. Sertifikanız ıslak imzalı olarak tarafınıza gönderilmektedir.Sertifika programını detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

25.10.2022 10:58

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM