Sıfır Atık ve Atık Yönetim Sorumlusu

Sıfır Atık, israfların önlenmesi, harcanan kaynakların çok daha verimli şekilde kullanılması, atığı oluşturan nedenlerin incelenerek engellenmesine veya minimuma indirilmesine yönelik yapılan çalışmaların ve oluşan atıkların kaynağından ayrı bir şekilde toplanması ve geri dönüşümünün veya kazanımının sağlanmasını hedefleyen atık yönetim felsefesidir.

Sıfır Atık Nedir?


Sıfır Atık, israfların önlenmesi, harcanan kaynakların çok daha verimli şekilde kullanılması, atığı oluşturan nedenlerin incelenerek engellenmesine veya minimuma indirilmesine yönelik yapılan çalışmaların ve oluşan atıkların kaynağından ayrı bir şekilde toplanması ve geri dönüşümünün veya kazanımının sağlanmasını hedefleyen atık yönetim felsefesidir.
Atıkların geri kazandırılması ve dönüştürülmesi sürecinde bir değerlendirme yapılmadan atılması hem maddesel bakımdan hem de enerji bakımından büyük ölçüde kaynak kayıplarına sebep olmaktadır. Dünya üzerinde hızla artan nüfusla birlikte tüketimde de buna paralel olarak artışlar yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak doğal kaynakların bu denli tüketilmesi dünyanın dengesini bozmakta ve yakın gelecekte sınırlı kaynaklar artık ihtiyaçları karşılayamayacak seviyelere düşecektir.
Bu nedenle doğal olan kaynakların daha verimli kullanılmasının önem ve ciddiyeti günümüzde artmaktadır. Artık tüm dünyada bireysel olarak, kurumsal olarak veya belediyeler genelinde sıfır atık uygulaması çok daha yaygınlaşmıştır.


 

Sıfır Atık Fayda ve Kazanımları Nelerdir?


Sıfır atık sayesinde kaynakların kullanımı daha verimli hale gelir
İsrafların önüne geçilerek maliyetler azaltılır
Doğa ve canlılar bakımından riskler azaltılmış olur
Ağaç kesim ihtiyacı azalır
Havadaki sera gazlarında ciddi azalmalar görülür
Atık depolamada alan açısından tasarrufa gidilir
1 tonluk camın geri dönüşümünden 100 litre petrol tasarrufu edilir
Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakılmış olur
Kurum içinde çalışanların bilinçlenmesini ve duyarlı bir tüketici olmalarını sağlar
Uluslararası saygınlığın artmasını sağlar


Belge Nasıl ve Kimler Tarafından Alınabilir?


Sıfır atık yönetim sistemini kuran ve işleten binalar, yerleşkeler ve mahalli idareler sıfır atık belgesini, bu konuda yetkilendirilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden alabilirler. Sıfır atık belgesi dört seviyede düzenlenmiştir; temel, gümüş, altın ve platin. Yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar öncelikle Temel Seviyede Atık Belgesini almak zorundalar. Belgeyi almak için başvurular Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.
Başvuru sürecinde kurulan sistemle ilgili istenen belge ve bilginin sunulması gereklidir. Görsel ve yazılı her türlü belge başvuran tarafından Sıfır Atık Sistemine yüklenmelidir. Gerek görüldüğünde ek bilgi ve talepte bulunulabilir. Yapılan başvurular otuz gün içinde il müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden değerlendirilir ve gerekli görüldüğünde incelenecektir. Başvuruda eksiklik varsa il müdürlüğü tarafından başvuruyu yapan şahıslara bu durum bildirilecektir. Bildirim tarihinden itibaren, yine otuz gün içinde eksiklikler tamamlanarak sisteme yüklenir. Eksiklikler zamanında tamamlanmaz veya başvuru uygun bulunmaz ise başvuru reddedilir. İl müdürlüğü tarafından incelenen başvuru, Sıfır Atık Yönetmeliği Ek-3’te yer alan şartları sağlıyorsa, başvuru sahiplerine temel seviye sıfır atık belgesi düzenlenecektir. Detaylı bilgiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden https://cygm.csb.gov.tr/ ulaşabilirsiniz.

Atık yonetim sorumlusu eğitime sitemizde bulunan atık yönetim sorumlusu sertifika programı sayfasından ulaşabilirsiniz.

27.10.2022 11:23

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM