İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

İnsan kaynakları, bir kurumun verdiği hizmet veya ürünlerin üretiminde ihtiyaç duyduğu kaynakların en önemlisidir. İnsan kaynakları kurum içinde personele dair yapılan tüm çalışmaların da yürütülmesinde en etkin olan birimdir. Sanayi devriminden sonra 19. yüzyılın sonlarında kurulan personel ofisleri için zamanın ilk insan kaynakları birimleri diyebiliriz.

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları, bir kurumun verdiği hizmet veya ürünlerin üretiminde ihtiyaç duyduğu kaynakların en önemlisidir. İnsan kaynakları kurum içinde personele dair yapılan tüm çalışmaların da yürütülmesinde en etkin olan birimdir. Sanayi devriminden sonra 19. yüzyılın sonlarında kurulan personel ofisleri için zamanın ilk insan kaynakları birimleri diyebiliriz.

İnsan kaynaklarının ilk ve en belirgin görevi; iş-kariyer sitelerinden ya da sosyal platformlardan potansiyel gördüğü çalışacak personel taraması yapması ve işe alımlarını sağlamasıdır. Diğer yandan, çalışan personelin ilişkileri, özlük işleri ve bordrolama, verimliliği değerlendirme ve eğitim gibi işlevleri vardır. İnsan kaynakları yöneticisi ise firmanın hedefleri doğrultusunda işe alım planlamaları yapar ve firmanın vizyonuna ve amacına uygun faaliyetlerde bulunur. İnsan kaynakları uzmanları sadece işe alımlarla ilgilenmez, aynı zamanda değişen iş süreçlerine dair görevleri de üstlenir. İnsan kaynaklarının genel olarak günlük görevlerini; çalışan ya da çalışacak personelin iş tanımlarını yapmak için ilgili departman yöneticileri ile görüşmek, başvuru yapanların deneyimlerini, eğitim durumlarını incelemek, işe alımı yapılacak personelin referanslarını kontrol etmek, başvurusu kabul edilenleri ya da reddedilenleri bilgilendirmek, rapor düzenlemek gibi sayabiliriz. İnsan kaynakları yöneticisi ise; firmanın hedefleri doğrultusunda planlamalar yapmak ve iş gücünü arttıracak çalışmalarda bulunmak, firmanın farklı düzeylerdeki yöneticilerle çalışan personel arasındaki sorunlara çözüm bulmak, firma içinde psikolojik taciz veya mobbing gibi durumların önüne geçilmesi için yöneticileri bilgilendirmek ve konu ile ilgili eğitim ve etkinlikler düzenlemek, işe alım süreçlerinin denetimini yapmak-onaylamak ve ya reddetmek, firmanın disiplin prosedürlerinin ve cezalarının uygun biçimde işlemesini sağlamak gibi konularla ilgilenir.

 

İnsan kaynaklarının önemi nedir?

 

  • Çalışan personelin verimliliğini arttır ve buna bağlı olarak uzun vadede firmaya kazanım sağlar
  • Ekonomik, sosyal ve psikolojik bakımdan çalışan personelin gereksinimlerini geliştirecek çalışmalar yaparak personelin mutluluk ve motivasyonunu sağlar
  • Personelin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek, kullanabilecek ve eğitebilecek ortamların oluşturulması için çalışmalarda bulunur
  • Her daim personelin hedeflerini de göz ününde bulundurarak en iyi düzeyde verimliliği sağlar

 

 

İnsan kaynakları Yönetimi Eğitimi

Yönetim tekniklerinin değişmesi ve üretim süreçlerinin hızlanmasıyla işletmeler arası rekabet de artmıştır. Yönetim şekillerinde farklılaşmaya gitmek isteyen firmalar için insan kaynakları yönetimi stratejik olarak önemli bir faktör haline gelmiştir. Bireysel ya da kurumsal bakımdan öğrenmeye yönelik kalıcı çalışmaları rekabet için avantaja dönüştürmek insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmeyen önceliğidir.


Bu amaçla düzenlenen insan kaynakları yönetimi eğitimi programı; insan kaynakları yönetimi ve personel yönetimi arasındaki farkları gösteren, insan kaynakları yönetimi işlevlerinin işletmenin stratejisi açısından rolünü anlatan, insan gücünün verimi için nasıl planlanmasının gerektiğini öğreten, iş analizlerini, işe alım ve pozisyon belirleme süreçlerini, performansın yönetilmesini, iş değerlendirmesinin yapılmasını, ücretlerin yönetilmesini anlatan ve çalışma hukukuna bağlı konuları işleyen bir eğitimdir.

 

Kimler Katılabilir?

  • Bu alanda uzmanlaşmak isteyenler
  • İnsan kaynakları departmanlarında çalışan, çalışan uzman, yöneticiler
  • İnsan kaynakları alanında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencileri ya da mezunları
  • Şirket yöneticileri ya da adayları, şirket sahipleri
  • Girişimci ya da girişimci adayları
  • Küçük ölçekli işletme sahipleri, orta veya büyük ölçekli işletmelerin yöneticileri

 

İnsan kaynakları eğitimine sitemiz bulunan ''İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı'' sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

3.11.2022 16:21

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM