Tüm eğitimlerimizde 50 TL indirim kuponu hediye!

Popüler Eğitimler

Dini Rehberlik Eğitmenliği Sertifika Programı

Dini Rehberlik Eğitmenliği Sertifika Programı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
4,7 (345)
₺622,50
₺249,00
Dini Rehberlik Eğitmenliği Sertifika Programı
Bu eğitimin amacı, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında istihdam edilmek üzere görevlendirilecek danışmanların yetiştirilmesine olanak sağlamaktır. Ortak değerler oluşturamayan bir toplum bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir....
Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim

Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,7 (617)
₺1350,00
₺540,00
Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim
84
Ülkemizde sigorta bilincindeki artışa bağlı olarak sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu işgücü talebi nicelik ve nitelik yönünden önemli olmaktadır. Çünkü sigortacılık eğitimi veren okullardan mezun olanların payı diğer eğitim alanlarından mezun olanların payından daha düşüktür. Bu nedenlerle sigorta sektörünün gerek nicelik gerekse nitelik yönü...
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,7 (557)
₺1450,00
₺580,00
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim
84
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargının daha etkin ve verimli bir biçimde çalışabilmesi için yargının yanında yer alan ve onunla yan yana yürüyen, etkin ve barışçıl hukuksal korunma yöntemleri bütünüdür....
Çocuklar için Felsefe P4C Sertifika Programı

Çocuklar için Felsefe P4C Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,8 (346)
₺947,50
₺379,00
Çocuklar için Felsefe P4C Sertifika Programı
Çocuklar İçin felsefe (Philosophy for Children-P4C), 21.yy becerileri olarak kabul edilen yaratıcı, özenli, dayanışmacı ve eleştirel düşünmeyi, küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırmayı amaçlayan pedogojik bir yöntem....

Hukuk Eğitimleri

Uzlaştırmacı Eğitimi

Uzlaştırmacı Eğitimi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
4,5 (291)
₺2975,00
₺1190,00
Uzlaştırmacı Eğitimi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m.51 uyarınca “Uzlaştırmacı Eğitimi” alanında TÜM TÜRKİYE`de yetkilendirilmiştir....
Bilirkişilik Temel Eğitimi

Bilirkişilik Temel Eğitimi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
4,8 (124)
₺1975,00
₺790,00
Bilirkişilik Temel Eğitimi
6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, 2017 yılı Ekim Ayı itibariyle adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin "Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir....
Arabuluculuk Yenileme Eğitimi

Arabuluculuk Yenileme Eğitimi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
4,8 (346)
₺675,00
₺270,00
Arabuluculuk Yenileme Eğitimi
Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde katılmak zorundadır. Yenileme eğitiminde; arabuluculuğa ilişkin mevzuat ve içtihat değişiklikle...
İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk

İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
4,7 (218)
₺3125,00
₺1250,00
İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk
Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması 7036 sayılı İş Mahkemeler Kanunu ile dava şartı haline getirilmiştir (md.3). Bununla birlikte Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve ...
Mücbir Sebeplerde Hukuki Uygulamaları

Mücbir Sebeplerde Hukuki Uygulamaları

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,9 (654)
₺1375,00
₺550,00
Mücbir Sebeplerde Hukuki Uygulamaları
Mücbir Sebeplerde Hukuki Uygulamaları...
Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim

Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,7 (617)
₺1350,00
₺540,00
Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim
84
Ülkemizde sigorta bilincindeki artışa bağlı olarak sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu işgücü talebi nicelik ve nitelik yönünden önemli olmaktadır. Çünkü sigortacılık eğitimi veren okullardan mezun olanların payı diğer eğitim alanlarından mezun olanların payından daha düşüktür. Bu nedenlerle sigorta sektörünün gerek nicelik gerekse nitelik yönü...
Göç ve İltica Hukuku Eğitimi

Göç ve İltica Hukuku Eğitimi

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,8 (413)
₺1300,00
₺520,00
Göç ve İltica Hukuku Eğitimi
0
Göç artık ülkemizin önemli bir gerçeği ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Ülkemiz, coğrafî, stratejik, kültürel ve siyasî konumu ve artan ekonomik gücümüz nedeniyle göç hareketleri için bir çekim unsuru haline geldi. Bölgemizde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar da eklenince göç arık ülkemizde hayatın önemli bir parçası oldu....
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,7 (557)
₺1450,00
₺580,00
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim
84
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, yargının daha etkin ve verimli bir biçimde çalışabilmesi için yargının yanında yer alan ve onunla yan yana yürüyen, etkin ve barışçıl hukuksal korunma yöntemleri bütünüdür....
İş Hukuku Sertifika Programı

İş Hukuku Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
3,8 (24)
₺800,00
₺320,00
İş Hukuku Sertifika Programı
150 Saat
İş hukuku, ücret ve tazminatların vergilendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen, bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır. Program, uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren, gerek pratik gerekse teknik bilg...

Pedagojik Eğitimler

Çocuk Bakım Personeli Eğitimi Sertifika Programı

Çocuk Bakım Personeli Eğitimi Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,6 (237)
₺997,50
₺399,00
Çocuk Bakım Personeli Eğitimi Sertifika Programı
16 AKTS
Eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini;öğretmen, öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim alan nitelikli kişidir....
Çocuklar için Felsefe P4C Sertifika Programı

Çocuklar için Felsefe P4C Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,8 (346)
₺947,50
₺379,00
Çocuklar için Felsefe P4C Sertifika Programı
Çocuklar İçin felsefe (Philosophy for Children-P4C), 21.yy becerileri olarak kabul edilen yaratıcı, özenli, dayanışmacı ve eleştirel düşünmeyi, küçük yaşlardan itibaren çocuklara kazandırmayı amaçlayan pedogojik bir yöntem....
Profesyonel Yaşam Koçluğu

Profesyonel Yaşam Koçluğu

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,9 (69)
₺875,00
₺350,00
Profesyonel Yaşam Koçluğu
150 Saat
Profesyonel Yaşam Koçluğu Sertifika Programının amacı, koç adayına koçluğun tüm dinamiklerini öğretmek ve sektöre yetkin ve donanımlı profesyonel yaşam koçları kazandırmaktır. Ülkemizde de MYK tarafından standartları belirlenmiş bir meslek olarak kabul edilmiş olan koçluk, ülkemizde her geçen gün biraz daha talep görmektedir. Bu mesleği yapabilme...
Çocuk Gelişimi Sertifika Programı

Çocuk Gelişimi Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,4 (132)
₺750,00
₺300,00
Çocuk Gelişimi Sertifika Programı
32 AKTS
Çocuk Gelişimi Sertifika Programı, anaokulu, kreş yada çocuk bakım evlerinde öğretici yardımcısı olarak çalışan veya bu alanda kariyer hedefleyen bireylere yönelik gelişim programıdır....
4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifika Programı

4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,7 (67)
₺725,00
₺290,00
4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Sertifika Programı
32 AKTS
4-6 yaş grubu çocuklara yönelik eğitim verilen sınıflarında derse girmek isteyen öğreticilere yönelik bir kişisel gelişim sertifika programıdır....

Eğitmen Eğitimleri

Dini Rehberlik Eğitmenliği Sertifika Programı

Dini Rehberlik Eğitmenliği Sertifika Programı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
4,7 (345)
₺622,50
₺249,00
Dini Rehberlik Eğitmenliği Sertifika Programı
Bu eğitimin amacı, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında istihdam edilmek üzere görevlendirilecek danışmanların yetiştirilmesine olanak sağlamaktır. Ortak değerler oluşturamayan bir toplum bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir....
Öğretmenler için 'Uzaktan Eğitim Pedagojisi' Eğitimi

Öğretmenler için "Uzaktan Eğitim Pedagojisi" Eğitimi

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,8 (432)
₺1200,00
₺480,00
Öğretmenler için "Uzaktan Eğitim Pedagojisi" Eğitimi
Yüz yüze öğretimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de başarıya giden yolun teknolojide mi pedagojide mi olduğu sorusu tartışılmaya devam etmektedir. Uzaktan eğitim; etkileşim, geribildirim, ölçme ve değerlendirme gibi eğitsel unsurlar açısından yüz yüze öğretimden farklıdır. Bu farklılığın en temel sebebi, öğrenme bağlamının ve anlayışının tümüyle değ...
Etkili Sunum Teknikleri Sertifika Programı

Etkili Sunum Teknikleri Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,9 (77)
₺575,00
₺230,00
Etkili Sunum Teknikleri Sertifika Programı
150 Saat
Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve iş hayatında önemlidir. Etkili bir sunum için; ilgi ve dikkat yüksek düzeyde tutulmalı, verilmek istenen mesaj ikna edici olmalı, ayrıca bazı temel sunuş tekniklerinde ustalaşmış olmak gerekmektedir. Bu eğitim, topluluk önünde yapılacak etkin bir sunuşun hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda kat...
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,6 (78)
₺950,00
₺380,00
Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı
96
İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler ve İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programlarında eğitici olmak isteyenler, Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren bireylerden işini daha profesyonel yapmak isteyenler, Uzun yıllar eğitimci olmasına rağmen yeniliklere ve değişimlere ayak uydurmak isteyenler, Çal...

Kendini Öne Çıkar. !

Müzakere Teknikleri Sertifika Programı

Müzakere Teknikleri Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,6 (55)
₺875,00
₺350,00
Müzakere Teknikleri Sertifika Programı
150 Saat
Hem iş yaşamında hem de özel yaşamımızda müzakere kaçınılmazdır. Dolayısıyla müzakere becerilerimizin etkinliği birebir tüm yaşam kalitemizi etkilemektedir. Özellikle iş yaşamında hakettiğimizi değil, müzakere edebildiğimiz kadarını alırız. Bu program sizlere hayatın içinde istediklerinizi zorlamadan ve zorlanmadan elde edebilmenizi sağlayacak bece...
Etkin Zaman Yönetimi Sertifika Programı

Etkin Zaman Yönetimi Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,4 (67)
₺625,00
₺250,00
Etkin Zaman Yönetimi Sertifika Programı
150 Saat
Zaman yönetimi eğitimi işyerinizde daha etkin ve aktif rol almanızı sağlayarak kariyer yolunda hızlı ilerlemenizi sağlar. Kişisel ve mesleki farkındalık sahibi olacak ve zaman yönetimi zorluklarının üstesinden gelmek için hedef belirleme, önceliklendirme ve zamanlama yönetimlerini - tekniklerini öğreneceksiniz....
Etkili Takım Çalışması Sertifika Programı

Etkili Takım Çalışması Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
5 (62)
₺575,00
₺230,00
Etkili Takım Çalışması Sertifika Programı
150 Saat
Katılımcıların, iletişim becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmalarını, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip, takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmalarını sağlamak. Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek...
Etkili İletişim Teknikleri Sertifika Programı

Etkili İletişim Teknikleri Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,8 (56)
₺575,00
₺230,00
Etkili İletişim Teknikleri Sertifika Programı
150 Saat
Etkili İletişim eğitimi ile katılımcıların; etkili iletişim tekniklerini öğrenmelerini, bu eğitim programı sayesinde iş hayatının ve günlük hayatın stresinden kurtulmasını, sağlıklı bir şekilde hedef belirlemelerini, başarılı ve mutlu bir hayata kavuşmaları için gerekli motivasyonu kazanmalarını amaçlanmaktadır....

Yönetici Eğitimleri

Yönetim Ve Organizasyon Sertifika Programı

Yönetim Ve Organizasyon Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,9 (87)
₺850,00
₺340,00
Yönetim Ve Organizasyon Sertifika Programı
150 Saat
Yönetim Fonksiyonları eğitimi, yönetimin dört temel fonksiyonu olan planlama, örgütleme, yöneltme, denetleme ile yöneticilerin kullandığı en temel beceri olan karar verme ana başlıkları altında, düzeyi ve beceri gereğine göre yönetici, misyon, vizyon, strateji, kurumsal değerler gibi stratejik yönetim kavramlarının; amaç belirleme, örgüt yapısı, ye...
Liderlik Ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı

Liderlik Ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,5 (43)
₺850,00
₺340,00
Liderlik Ve Etkin Yöneticilik Sertifika Programı
150 Saat
Günümüzde iş hayatının performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için modern yönetim anlayışına sahip lider yöneticilere ihtiyacı vardır....
Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı

Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,7 (70)
₺800,00
₺320,00
Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı
150 Saat
Sürekli gelişen dünyada yönetici için hızlı karar almak çok önemlidir. Bu süreçte yönetici asistanı, yöneticisinin iş ve özel hayatını iyi planlayarak, yöneticinin kafasını rahatlatan, gerektiğinde onun yerine düşünen kişidir. ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI ile profesyonel bir mesleğe adım atmanızı, saygın, etkin bir yö...

Sağlık Eğitimleri

Helal Gıda Eğitmenliği Sertifika Programı

Helal Gıda Eğitmenliği Sertifika Programı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
4 (344)
₺622,50
₺249,00
Helal Gıda Eğitmenliği Sertifika Programı
Helal sınırları içinde üretme ve tüketme, ticaretlerini de yine helal sınırlarına göre yapma sorumluluklarının bulunması, dünyanın dört bir yanında Helal Sertifikalı Gıda talebinin oluşmasına sebep olduğu gibi İnançlara Göre tüketim hakkı ise Global Helal Pazarının Dünya çapında kabul görmesini sağlamıştır....
Diş Hekimi Sekreterliği Eğitimi

Diş Hekimi Sekreterliği Eğitimi

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,8 (54)
₺872,50
₺349,00
Diş Hekimi Sekreterliği Eğitimi
Diş Hekimi Sekreterliği Eğitimi...
Hasta Kayıt Kabul Sekreterliği

Hasta Kayıt Kabul Sekreterliği

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,9 (65)
₺872,50
₺349,00
Hasta Kayıt Kabul Sekreterliği
Hasta Kayıt Kabul Sekreterliği...
Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon

Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,6 (87)
₺750,00
₺300,00
Tıbbi Sekreterlik ve Dokümantasyon
150 Saat
Tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini - alan bilgisi - diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer b...
Temel İşaret Dili Sertifika Programı

Temel İşaret Dili Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,8 (87)
₺575,00
₺230,00
Temel İşaret Dili Sertifika Programı
150 Saat
İşaret dili,İşitme ve konuşma engelliler tarafından kullanılan el hareketlerini ve yüz mimiklerini içeren görsel bir dildir. İşitme ve konuşma engelli bireylerin toplumda iletişim olanaklarını arttırabilmek, İşaret dilini bilenlerin sayısının arttırılmasını sağlamak , İş yaşamlarında işitme engellilerle karşılaşmalarında onların ihtiyaçlarını kolay...

İşletme Eğitimleri

Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı

Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,7 (54)
₺875,00
₺350,00
Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı
150 Saat
Pazarlama, marka, satış ve kurumsal iletişim yönetimi konularındaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen kişilerin yanı sıra, perakende, mağazacılık ve finans sektörlerindeki, pazarlama, pazarlama araştırması, marka yönetimi, ürün yönetimi, satış ve satış raporlama konularındaki kariyerlerinde ilerlemek isteyen kişiler veya kariyer planı yapmayı hedefl...
Satış ve Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı

Satış ve Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,5 (66)
₺925,00
₺370,00
Satış ve Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı
150 Saat
Satış ve pazarlama sürecini operasyonel ve yönetsel anlamda irdeleyerek ele almakta ve satış konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip, satış elemanları ve yöneticileri yetiştirmeyi, aynı zamanda da satışa odaklı donanımlı satış ekipleri geliştirmeyi hedeflemektedir....
Satış Danışmanlığı Sertifika Programı

Satış Danışmanlığı Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,4 (64)
₺900,00
₺360,00
Satış Danışmanlığı Sertifika Programı
150 Saat
Satış alanında kariyer yapmak isteyenlere veya halihazırda satış alanında çalışan profesyonellere satış ve satış mecraları hakkında farkındalık sağlayarak; bu alanda kariyer sağlamalarına destek olmak. Bu programda güncel satış modelleri doğrultusunda fayda satışının incelikleri uygulamalı bir şekilde aktarılarak müşteri iletişiminde büyük resmi gö...
Halkla İlişkiler Sertifika Programı

Halkla İlişkiler Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
5 (45)
₺950,00
₺380,00
Halkla İlişkiler Sertifika Programı
150 Saat
Halkla ilişkiler bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürü...
İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,8 (88)
₺950,00
₺380,00
İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı
150 Saat
Modern insan kaynakları yönetimi yaklaşımı, işletmeler içerisindeki en önemli kaynağın insanolduğu düşüncesini, bir klişe olmaktan çıkararak stratejik unsur olarak konumlandırmıştır.İşletmelerin son 20-30 yıllık periyot içerisinde insan kaynakları yönetimine stratejik anlamlar yüklemesinin en önemli nedenlerinin başında insanı tanımada ve onun işe ...

Bilgi Teknolojileri Eğitimleri

Microsoft Office PowerPoint Kullanımı

Microsoft Office PowerPoint Kullanımı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,6 (43)
₺250,00
₺100,00
Microsoft Office PowerPoint Kullanımı
Microsoft Office PowerPoint Kullanımı...
Microsoft Office Excel Kullanımı

Microsoft Office Excel Kullanımı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,3 (76)
₺250,00
₺100,00
Microsoft Office Excel Kullanımı
Microsoft Office Excel Kullanımı...
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Sertifika Programı

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Sertifika Programı

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
4,7 (74)
₺575,00
₺230,00
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Sertifika Programı
150 Saat
Kursiyerlerimiz Bilgisayar İşletmenliği Kursunu alarak bir bilgisayarı genel olarak kullanıp dokümanlar oluşturabilecek, Ms Word de belgelerle çalışabilecek, Ms Excel de sayısal hesaplamalar yapabilecek, Ms Powerpoint ile sunumlar hazırlayabilecek ve Internet Explorer ile internet dünyasında dolaşabileceklerdir....

MYK Sınavları

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)

artısertifika
0 (0)
İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)
150
İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)...
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)

artısertifika
0 (0)
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5)
150
Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu...
Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

artısertifika
0 (0)
Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5
150
Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5...

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM