Tüm eğitimlerimizde 50 TL indirim kuponu hediye!

Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim

4,7 (617 oylama)
 KREDİ KARTINA 9 TAKSİT!
 Son Güncelleme Tarihi:5/2022
 Türkçe
₺540,00
₺1350,00
%60 indirim

Temel Arabuluculuk Eğitimi
eğitimimize göz atabilirsiniz.

Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim

Ülkemizde sigorta bilincindeki artışa bağlı olarak sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu işgücü talebi nicelik ve nitelik yönünden önemli olmaktadır. Çünkü sigortacılık eğitimi veren okullardan mezun olanların payı diğer eğitim alanlarından mezun olanların payından daha düşüktür. Bu nedenlerle sigorta sektörünün gerek nicelik gerekse nitelik yönünden uygun işgücü talebinin karşılanması amacıyla sürekli eğitim programları düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Bu program, mevcut eğitim programlarının yanında, sektöre nitelikli işgücü sağlama bakımından katkı sağlaması amacıyla planlanmıştır.  Sigorta Sektörünün Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi bu sektörün geleceğin istihdam alanlarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlamda sektörde Sigorta sektöründe Şube Sigorta Yöneticisi,  Finansal Danışman, Finansal Güvence Danışmanı,  Satış  Temsilcileri,  Müşteri Temsilcileri,  Reasürans Yönetmeni en gözde pozisyonlar olarak değerlendirilmektedir.  Son olarak Sigortacılık, özel emeklilik ve diğer amali piyasalarda alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunulması adına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulmuştur.

Dünyada sigortacılık işlemlerinin hızlı bir şekilde artmasıyla birlikte sigorta konusunda taraflar arasında da birçok uyuşmazlık durumu ortaya çıkmıştır. Yaşanan ve yaşanabilecek tüm uyuşmazlıkların ortadan kalkması amacıyla sigorta hukuku ortaya çıkmıştır. Böylece doğan ya da doğabilecek bir çok sorunun çözümü için sigorta hukuku düzenlemeleri yapılmıştır. Aynı zamanda yaşanan ve yaşanabilecek sıkıntıların sigorta hukuku kapsamı çerçevesinde değerlendirilip değerlendirmeyeceği ya da taraflar arasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği sigorta hukuku aracılığıyla yasal olarak belirlenmiştir. Sigorta Tahkim ise, sigorta hizmetinden faydalanmakta olan kişiler ile riski üstlenmiş olanlar arasında meydana gelebilen çeşitli anlaşmazlıkların çözülmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kimler Katılabilir ?

Sigorta sektöründeki iş olanakları hiç kimse tarafından gerçek anlamıyla bilinmemektedir. Oysa sigortacılık sektöründe kariyer fırsatları yükselen bir artış göstermektedir. Sigortacılık disiplini hemen hemen tüm disiplinlerle bağlantılıdır. Sektörde yeni işe alınanlar, Kendini geliştirmek isteyenler, Acente, teknik personel, eksper olanlar ve olmak isteyenler Banka şubelerinde bankasürans servisinde çalışmak isteyenler ve çalışanlar, Sigorta sektöründeki yasal sorunların takibinde ya da tahkim kurumunda çalışmak isteyen hukukçular vb meslek edinmek isteyenler bu programın hedef kitlesini oluşturmaktadır.

 

BİRİNCİ KISIM

1.  SİGORTA HUKUKU

 1. GENEL OLARAK
  1. SİGORTACILIK DÜŞÜNCESİNİN KAYNAĞI
  2. SİGORTANIN NİTELİĞİ
  3. TARİHİ GELİŞİMİ
  4. SİGORTANIN TÜRLERİ
   1. SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TÜRÜNE GÖRE SİGORTALAR
    1. ZARAR (TAZMİNAT) SİGORTALARI
     1. AKTİF SİGORTALAR (MAL SİGORTALARI)
 1. PASİF SİGORTALAR (SORUMLULUK SİGORTALARI)
  1. CAN SİGORTALARI
 2. RİZİKONUN KONUSUNA GÖRE SİGORTALAR
  1. ŞAHSİ DEĞER SİGORTALARI
  2. MALVARLIĞI (ŞAHSİ DEĞERLE İLGİLİ OLMAYAN) SİGORTALAR
 3. REASÜRANS(MÜKERRER SİGORTA)
 4. KARŞILIKLI (MÜTÜEL) SİGORTA
 1. SİGORTA ARACILARI VE SİGORTA YARDIMCILARI
  1. SİGORTA ARACILARI
   1. ACENTE
    1. GENEL OLARAK
    2. ACENTENİN TARAF EHLİYETİ
    3. ACENTENİN YETKİSİNİ AŞAN SÖZLEŞMELER YAPMASI
   2. PRODÜKTÖR (TELLAL)
   3. SİGORTA BROKERLİĞİ VE REASÜRANS BROKERLİĞİ
  2. SİGORTA YARDIMCILARI
   1. SİGORTA AKTÜERLERİ
   2. SİGORTA HASAR EKSPERLERİ

2. SİGORTA SÖZLEŞMESİ

 1. GENEL OLARAK SİGORTA SÖZLEŞMESİ
  1. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
  2. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU
   1. TEKLİFNAME VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   2. KABUL
  3. TEMİNATIN SÜRESİ
  4. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ
  5. SİGORTA SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER
   1. TEBLİĞ VE BİLDİRİMLER
  6. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR
   1. ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI
    1. SİGORTACI
    2. SİGORTA ETTİREN
     1. SİGORTALI
    3. BAŞKASI LEHİNE SİGORTA
     1. BAŞKASI HESABINA SİGORTA
     2. BAŞKASI ADINA(TEMSİLEN) SİGORTA
     3. KİMİN OLACAKSA ONUN HESABINA SİGORTA
   2. CAN SİGORTASINDA TARAFLAR
    1. SİGORTA ETTİREN
    2. LEHDAR (SİGORTADAN YARARLANAN KİŞİ)
  7. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
   1. ANLAŞMA (ZEYİLNAME) İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
    1. SİGORTA ETTİREN VEYA SİGORTALI LEHİNE DEĞİŞİKLİĞİN HEMEN UYGULANMASI
   2. YASA İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
   3. İDARİ KARAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
   4. TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ
  8. SİGORTA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN BAZI KAVRAMLAR
   1. GEÇİCİ SİGORTA KUVERTÜRÜ(TEMİNATI)
   2. SİGORTA GEÇİCİ İLMÜHABERİ
  9. ABONMAN SİGORTA SÖZLEŞMESİ
   1. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
   2. SİGORTA MENFAATİ
   3. SİGORTA DEĞERİ (MENFAAT DEĞERİ)
    1. SİGORTA DEĞERİNİN SİGORTA BEDELİNE DENK OLMASI İLKESİ
    2. TAKSELİ (TAKDİR EDİLMİŞ DEĞERLİ) SİGORTA
    3. YENİ DEĞER SİGORTASI
    4. MÜŞTEREK MENFAATLERİN SİGORTALANMASI
   4. SİGORTA BEDELİ (SİGORTA TAZMİNATI-SİGORTA PARASI)
    1. SİGORTA BEDELİ (SİGORTA TAZMİNATI)
    2. SİGORTA ZARARI
   5. RİZİKO(TEHLİKE, MUHATARA)
 2. PRİM (SİGORTA ÜCRETİ) YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  1. GENEL OLARAK
  2. PRİM ÖDEMEYE İLİŞKİN İLKELER
   1. PRİM MİKTARININ TESPİTİ
   2. PRİMİN ÖDEME YERİ
   3. PRİMİN ÖDEME ZAMANI
    1. SİGORTA BEDELİNİN ÇEK OLARAK ÖDENMESİ
   4. PRİM ÖDENMEMESİNİN SONUCU
    1. PRİM ALINMADAN POLİÇENİN TESLİMİ
    2. SİGORTACININ SÖZLEŞMEDEN CAYMASI
     1. PRİMİN AKDİN FESHİNDEN SONRA ÖDENMESİ
   5. ÇEŞİTLİ SİGORTALARDA PRİM ÖDEME BORCU
    1. KZMSS’NDA PRİM ÖDENMESİ
    2. KİMSS’NDA PİRİM ÖDENMESİ
    3. KASKO SİGORTASINDA PRİM ÖDENMESİ
    4. YANGIN SİGORTASINDA PRİM ÖDENMESİ
   6. PRİMİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI
 3. SİGORTACININ POLİÇE DÜZENLEME VE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  1. GENEL OLARAK
   1. POLİÇENİN HUKUKİ NİTELİĞİ
   2. SİGORTACININ POLİÇE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   3. SİGORTA POLİÇESİ GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
    1. SİGORTA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARINDA HAKSIZ ŞART
   4. POLİÇENİN YORUMU
   5. KAZA TARİHİNE VE POLİÇEYE İLİŞKİN ÇEKİŞMELER

3. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ

 1. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
  1. SÜRENİN DOLMASI İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
   1. ESKİ POLİÇE İPTAL EDİLMEDEN BİRBİRİNİ İZLEYEN POLİÇELER YAPILMASI
  2. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
  3. KONUSUNUN KALMAMASI İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
  4. FESİH VEYA ANLAŞMA YOLU İLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
   1. GENEL OLARAK
   2. FESHİN TEBLİĞİ
    1. KASKO SİGORTASINDA TEBLİĞ VE İHBAR
     1. SÖZLEŞMENİN FESHİ USULÜ
   3. ACİZ, KONKORDATODA VE DİĞER BAZI OLAĞANÜSTÜ HALLERDE FESİH
   4. SÖZLEŞMENİN SİGORTACININ İFLASI İLE SONA ERMESİ
   5. SİGORTA EDİLEN MENFAAT SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ
    1. MAL SİGORTALARINDA
     1. İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA(KİMSS)
     2. KASKO SİGORTASINDA
    2. SORUMLULUK SİGORTALARINDA FESHİN GEÇERLİ OLACAĞI TARİH
     1. KZMSS’NDA İŞLETENİN DEĞİŞMESİ
     2. SİGORTALI ARACIN İŞLETENİN DEĞİŞMESİ HALİNDE FESİH
    3. HARİCEN SATIŞ ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDAKİ ZARAR GÖRENE KARŞI İLERİ SÜRÜLEMEZ
    4. SİGORTACININ DEVRİ BİLDİRMEYEN SİGORTALISINA RÜCU ETMESİ

4. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   1. SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞMENİN YAPILMASINDAKİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 871
    1. BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞIN YAPTIRIMI
     1. RİZİKODAN ÖNCEKİ YAPTIRIMI- SÖZLEŞMEDEN CAYMA VEYA PİRİM FARKI İSTEME
     2. RİZİKODAN SONRAKİ YAPTIRIMI
      1. KUSUR(İHMAL) HALİNDE
      2. KASIT HALİNDE-BAĞLANTI OLUP OLMAMASI
    2. ÇEŞİTLİ SİGORTALARDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
     1. KASKO SİGORTASINDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
     2. KZMSS’NDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
     3. İMMS’DA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   2. SİGORTA ETTİRENİN SÖZLEŞMENİN DEVAMI SIRASINDAKİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
    1. RİZİKOYU VEYA MEVCUT DURUMU AĞIRLAŞTIRMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE DURUMU SİGORTACIYA BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
    2. YAPTIRIM
     1. FESİH VEYA PRİM FARKI İSTEME
     2. RİZİKO SONRASI YAPTIRIMLAR (TAZMİNATTAN VEYA BEDELDEN İNDİRİM KASIT HALİNDE FESİH)

(2a) KASITLI İHLAL HALİNDE SİGORTACININ PRİME HAK KAZANMASI

(2b) RİZİKODAN SONDA SİGORTA TAZMİNATI VEYA BEDELİNDE İNDİRİM

 1. ÇEŞİTLİ SİGORTALARDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  1. KASKO SİGORTASINDA
  2. KZMSS’NDA
  3. KİMSS’NDA
 2. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 1. ÇEŞİTLİ SİGORTALARDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  1. HIRSIZLIK (İŞYERİ) SİGORTASINDA
  2. KASKO SİGORTASINDA
  3. KZMSS’NDA
  4. İMSS’DA
  5. SİGORTA ETTİRENİN BİLGİ VERME VE ARAŞTIRMA YAPILMASINA İZİN VERME VE ZARARI ÖNLEME AZALTMA VE SİGORTACININ RÜCU HAKLARINI KORUMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. SİGORTA ETTİRENİN BİLGİ VERME VE ARAŞTIRMA YAPILMASINA İZİN VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
   2. SİGORTA ETTİRENİN ZARARI ÖNLEME AZALTMA VE SİGORTACININ RÜCU HAKLARINI KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
    1. YÜKÜMLÜLÜK
    2. YÜKÜMLÜLÜĞE AYKIRI DAVRANIŞIN YAPTIRIMI
   3. KZMSS’NDA DURUM
  6. SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ
  7. SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  8. ZARAR GÖRENİN MAL VE ZARARIN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE DEĞİŞİKLİK YAPMAMASI
  9. SORUMLULUK SİGORTALARINDAKİ EK YÜKÜMLÜLÜKLER
   1. SİGORTA ETTİRENİN BİLDİRİM ÖDEVİ
   2. SİGORTA ETTİRENİN BİLGİ VERME ÖDEVİ
 1. SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. POLİÇE DÜZENLEYİP VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  2. SİGORTACININ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  3. SİGORTACININ GİDERLERİ ÖDEME BORCU
   1. RİZİKONUN, TAZMİNATIN BELİRLENMESİ İÇİN YAPILAN GİDERLERİ ÖDEME BORCU
    1. KAPSAMI
    2. MAKUL OLMA KOŞULU
    3. YARARSIZ GİDERLER
   2. ZARARIN ÖNLENMESİ, AZALTILMASI, ARTMASINA ENGEL OLMAK İÇİN YAPILAN GİDERLERİ ÖDEME BORCU
  4. SORUMLULUK SİGORTASINDA SİGORTACININ SİGORTALIYA YARDIMLARI
  5. SİGORTACININ SİGORTA TAZMİNATINI VEYA BEDELİNİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ.
  6. 1.     SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI
 1. SİGORTACININ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BAŞLANGICI
  1. SİGORTACININ TEMERRÜDÜ
   1. TRAFİK SİGORTASINDA
 1. CAN SİGORTALARINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5.SİGORTACININ HALEFİYETİ

 1. GENEL OLARAK HALEFİYET
  1. HALEFİYETİN ÇEŞİTLERİ
   1. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE HALEFİYET
 2. BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU OLAN KİŞİLER LEHİNE HALEFİYET   
 3. SİGORTA HUKUKUNDA HALEFİYET
  1. GENEL OLARAK
  2. HALEFİYETİN ŞARTLARI
   1. GEÇERLİ BİR SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN BULUNMASI
   2. ZARARIN SİGORTACA KARŞILANMIŞ BULUNMASI
   3. SİGORTALININ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNMASI
  3. KANUNİ HALEFİYETİN SONUÇLARI
   1. SİGORTA ETTİRENİN HALEFİYETİ İHLAL EDECEK HAL VE HAREKETLERDEN KAÇINMASI GEREKİR
    1. SİGORTA ETTİRENİN BORÇLUYU İBRA ETMESİ
     1. İBRANIN ALINAN MİKTARLA SINIRLI OLMASI
   2. SİGORTACININ HALEFİYETE DAYALI RÜCU DAVASININ KAPSAMI                                                               

6.SİGORTA HUKUKUNDA İSPAT

 1. GENEL OLARAK
  1. POLİÇENİN DÜZENLENİP VERİLDİĞİNİN İSPATI
 2. KZMSS’NDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA İSPAT
 3. KASKO SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN DAVALARDA İSPAT
  1. SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA
   1. PRİMİN ACENTAYA ÖDENDİĞİNİN İSPATI
  2. DİĞER BAZI UYUŞMAZLIKLARDA İSPAT
   1. İSPAT YÜKÜNÜN SİGORTACIDA OLMASINA İLİŞKİN KARARLAR
  3. ARAŞTIRMAYA YÖNELİK KARARLAR
  4. İSPAT YÜKÜNÜN SİGORTALIDA OLMASINA İLİŞKİN KARARLAR

7.SİGORTA DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

 1. GENEL OLARAK
 1. ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI
 2. GENEL OLARAK
 3. RÜCUDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI
  1. SİGORTACININ, SORUMLU ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI, HALEFİYETE DAYANARAK AÇTIĞI DAVALARDA ZAMANAŞIM
   1. KTK’NDAN KAYNAKLANAN RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI
   2. HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN RÜCU DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
   3. SİGORTA ETTİNENİN TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN UYGULANMASI
  2. SİGORTACININ SİGORTALISINA RÜCU ETMESİNDE ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI
 1. MAL SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI
 2. SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ
 3. HAKSIZ FİİLDE ZAMANAŞIMI
 4. TAŞIMA HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI
 5. CAN SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI
 6. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
  1. İCRA TAKİBİNDE- ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİNDE
  2. DAVA AÇILMASINDA
  3. MÜTESELSİL SORUMLULUKTA
  4. İHTİYATİ TEDBİR –İİK.89 MADDESİNİN UYGULANMASI ZAMANAŞIMI KESMEZ

 

İKİNCİ KISIM

SİGORTA HUKUKUNDA TAHKİM

 1. GENEL OLARAK
 2. SİGORTACILIKTA TAHKİMİNİN AMACI
 3. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN OLUŞUMU
  1. KOMİSYON
   1. KOMİSYONUN GÖREVLERİ (S.K.30/3-4)
   2. MÜDÜR,MÜDÜR YARDIMCILARI, RAPORTÖRLER
    1. KOMİSYON MÜDÜRÜNÜN NİTELİKLERİ
    2. MÜDÜR YARDIMCILARININ NİTELİKLERİ
    3. RAPORTÖRLER
     1. NİTELİKLERİ
     2. GÖREVLERİ
 4. KOMİSYONA BAŞVUR
  1. BAŞVURUDA TARAFLAR
   1. BAŞVURUYA YETKİLİ OLANLAR
   2. ALEYHİNE BAŞVURULACAK OLANLAR
   3. BAŞVURU ÖN ŞARTI
   4. KOMİSYONA BAŞVURULAMAYACAK HALLER
   5. BAŞVURUNUN RAPORTÖRCE İNCELEMESİ
    1. ÖN İNCELEME (STİY.16/2)
    2. BİLGİ VE BELGE EKSİKLİĞİ –DOSYANIN KAPATILMASI
    3. HAKEME HAVALE
 5. SİGORTA HAKEMLERİ
  1. SİGORTA HAKEMLERİNİN NİTELİKLERİ
   1. HAKEM OLAMAYACAK KİŞİLER
  2. HAKEMLİK ÜCRETİ
  3. HAKEMLERİN SIR SAKLAMALARI
  4. SİGORTA HAKEMİNİN İSMİNİN LİSTEDEN SİLİNMESİ (S.K.30/11)
  5. HAKEMİN REDDİ
 6. UYUŞMAZLIK HAKEM KARARINA İTİRAZ
  1. İTİRAZ DİLEKÇESİNİN İTİRAZ YETKİLİSİNCE İNCELENMESİ
  2. İTİRAZ HAKEMİ
 7. YARGILAMA USULÜ
  1. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE HUMK (HMK)’NUN UYGULANMASI
  2. DURUŞMA YAPILMASI
  3. DAVANIN İHBARI-MÜDAHELE-KARŞI DAVA
  4. DELİLLERİN TOPLANMASI
   1. HAKEMLERİN MAHKEMEDEN YARDIM İSTEMELERİ
   2. BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA
   3. BELGE İSTEME
   4. TANIK DİNLENMESİ
  5. DAVANIN AÇILMA TARİHİ
  6. BAŞVURUNUN GERİ ÇEKİLMESİ
  7. HAKEMİN İHTİYATİ TEDBİR –İHTİYATİ HACİZ VERMESİ
  8. HAKEM KARARLARININ TEBLİĞİ
 1. HAKEM KARARLARI   
 2. KARARIN İÇERİĞİ
 3. HAKEMLERİN KARAR VERME SÜRESİ
 4. VEKALET ÜCRETİ

İTİRAZ HAKEM KARARINA KARŞI KANUN YOLU -YARGILAMANIN İADESİ

 1. İTİRAZ HAKEM KARARINA KARŞI KANUN YOLU
  1. TEMYİZDE DURUŞMA
  2. YARGITAY KARARINA KARŞI DİRENME
  3. TEMYİZE İLİŞKİN YARGITAY KARARLAR
   1. SÜREDEN RED KARARININ TEMYİZİ
   2. SİGORTACILIK TAHKİMİNDE İPTAL DAVASI UYGULANMAZ – KARARLARIN TEMYİZİ MÜMKÜNDÜR
   3. TEMYİZ EDİLEBİLİR KARARLAR
    1. KESİNLİĞİN TESBİTİNDE KABUL EDİLEN MİKTARIN GÖZETİLMESİ
     1.  
 2. HAKEM KARARLARINA KARŞI YARGILAMANIN İADESİ
 1. HÜKMÜN İCRASI

Yorumlar

M
669 gün önce
MUHAMMED L.
Yoğun bir eğitim içeriği vardı. Dersler güzel takip edilirse her birinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. İyi günler..
O
651 gün önce
OSMAN Ç.
1 ay gibi kısa bir zamanda bu kadar etkili bir eğitim alacağımı beklemiyordum. Teşekkür ederim.
Sigorta Hukuku ve Sigorta Hukukunda Tahkim
₺540,00
₺1350,00
%60 indirim
 KREDİ KARTINA 9 TAKSİT!
Başvuru Yap

03 Temmuz 2022 23:59

Son Başvuru Tarihi

04 Temmuz 2022 11:00

Egitim Başlangıç Tarihi

25 Temmuz 2022 11:00

Sınav Başlangıç Tarihi

31 Temmuz 2022 23:59

Sınav Bitiş Tarihi

ÖRNEK SERTİFİKA

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. TAMAM